- (28), 2005


28. SAYI YAZI İNCELEME KURULU

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARIŞIMLARIN YAPISI VE İLETKENLİĞİ KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI
Yrd. Doç. Dr. Abuzer AKGÜN, Yrd. Doç. Dr. Selahattin GÖNEN & Doç. Dr. Ayhan YILMAZ


TÜRETİMCİ ÇOKLU ORTAM ÖGRENME KURAMI
Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU & Ars. Gör. Meryem YILMAZ


DAHA ETKİLİ BİR BİYOLOJİ ÖĞRETİMİ İÇİN ÖĞRETMEN BEKLENTİLERİ
Bil. Uzm. Bahattin Deniz ALTUNOGLU & Yrd. Doç. Dr. Esin ATAV


AGE, GENDER AND SOCIAL CLASS IN ELT COURSEBOOKS: A CRITICAL STUDY
Lecturer.Dr.Arda ARIKAN


ELEKTİRİK DEVRELERİ KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLMESİNDE ÖĞRENME EVRELERİ METODUNUN ETKİSİ
Yard. Doç. Dr. Salih ATES & Arş. Gör. Mahmut POLAT


İLK ÖĞRETİM İKİNCİ KADEME VE ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN YOĞUNLAŞMA KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI
Ars. Gör. Yezdan BOZ


İLKOĞRETİM OKULLARI İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN BİRİNCİ KADEME İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Figen İlke BÜYÜKDUMAN


FEN ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇÖZELT HAZIRLAMA VE LABORATUVAR MALZEMELER N KULLANMA YETERL L KLER N N BEL RLENMES
Ögr. Gör. Bayram COŞTU, Prof. Dr. Alipasa AYAS, Ars. Gör. Muammer ÇALIK, Ars. Gör. Suat ÜNAL & Ars. Gör. Faik Özgür KARATAS


ORANTISAL AKIL YÜRÜTME GEREKEN SORULARDA ÖĞRENCİLERİN KULLANDIĞI ÇÖZÜM STRATEJİLERİNİN SORU TÜRLERİNE GÖRE DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ
Yrd. Doç. Dr. Asuman DUATEPE, Ögr. Gör. Dr. Oylum AKKUS-ÇIKLA & Ars. Gör. Mesture KAYHAN


BİYOLOJİ ÖZ- YETERLİK ÖLÇEGİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ
Dr. Gülay EKİCİ


OKUL ÖNCES ÖGRETMEN ADAYLARINDA ÇEVRE DOSTU DAVRANISLARIN ARASTIRILMASI
Ögr. Gör. Dr. Sinan ERTEN


BİYOLOJİ ÖGRETMENİ YETİSTİREN KURUMLARIN ÖGRETİM PROGRAMLARININ KARSILASTIRILMASI
Ögr. Gör. Dr. Serap ISIK & Prof. Dr. Haluk SORAN


CONSTRUCTIVIST LEARNING ENVIRONMENT IN ELT METHODOLOGY II COURSES
Lecturer. Dr. Füsun KESAL & Prof. Dr. Meral AKSU


NINTH GRADE STUDENTS’ UNDERSTANDING OF THE NATURE OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE
Kerem KILIÇ, Assit. Prof. Dr. Semra SUNGUR, Assit. Prof. Dr. Jale ÇAKIROGLU & Assoc. Prof. Dr. Ceren TEKKAYA


BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ÖĞRENME - ÖĞRETME SÜRECİNE ENTEGRASYONUNU İNCELEMEDE BİR ÇERÇEVE : ETKİNLİK KURAMI
Yard. Doç. Dr. Yasemin Koçak-USLUEL & Arş. Gör. Yasemin DEMİRASLAN


YETİŞKİNLERE YÖNELİK İLETİŞİM BECERİLERİ EĞİTİMİ
Doç. Dr. Fidan KORKUT


BİYOLOJİ DERSİNDE ARAÇ GEREÇ KULLANIMI AÇISINDAN ÖĞRETMEN YETERLİLİKLERİ
Ögr. Gör. Dr. Pınar KÖSEOGLU & Prof. Dr. Haluk SORAN


DİSİPLİNLERARASI YAKLASIMA DAYALI YARATICI PROBLEM ÇÖZME ÖGRETM PROGRAMININ YARATICI PROBLEM ÇÖZME BECERİSİNE ETKİSİ
Ögr. Gör. Dr. Alev ÖZKÖK


“KOVALENT BAGLAR” KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARININ GDERLMESNDE YAPILANDIRMACILIGA DAYALI BİR AKTİF ÖGRENME UYGULAMASI
Ögr. Gör. Dr. Raziye Öztürk Ürek & Prof. Dr. Leman Tarhan


ÇOKLU ZEKA KURAMI TABANLI ÖGRETİMİN ÖĞRENCİLERİN FEN BAŞARISI TUTUMLARI VE HATIRDA TUTMA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Ars. Gör. Güzin ÖZYILMAZ AKAMCA & Yrd. Doç. Dr. Hülya HAMURCU


MATEMATİKTE KUSURLU AKIL YÜRÜTME ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Doç. Dr. Aysun UMAY & Öğrt. Yıldız KAF


Genetik konularının öğreniminde deney uygulamalarının akademik başarıya etkisi
Naim UZUN & Prof. Dr. Necdet SAGLAM


EINSATZ DES JUGENDROMANS ‚STOLPERSCHRITTE’ IM FREMDSPRACHLICHEN DEUTSCHUNTERRICHT
Lecturer. Dr. Serife ÜNVER


İlköğretim dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin problem çözme stratejilerini kullanabilme düzeyleri: bir öğretim deneyi
Ars. Gör. Yeliz YAZGAN & Yrd. Doç. Dr. Jale BİNTAS


INVESTIGATING STUDENTS’ LOGICAL THINKING ABILITIES: THE EFFECTS OF GENDER AND GRADE LEVEL
Res. Ast. Ayşe YENİLMEZ, Assist. Prof. Dr. Semra SUNGUR & Assoc. Prof. Dr. Ceren TEKKAYA


Lise 1 kimya ders kitabındaki bazı deneylerde kullanılan kimysalların tehlikeli özelliklerine yönelik öğrencilerin bilgi düzeyleri ve öneriler
Doç. Dr. Ayhan YILMAZ


Bilgi işleme modeline dayalı bir dersin fen bilgisi öğretmen adaylarının manyetizma konusundaki başarılarına etkisi
Ars. Gör. Serkan YILMAZ


ALTINCI, YEDİNCİ VE SEKİZİNCİ SINIF ÖGRENCİLERİNİN OKUDUGUNU ANLAMA STRATEJİLERİNİ KULLANMA DÜZEYLERİ
Ars. Gör. Arzu GÜNGÖR


efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı