- (28), 2005


28. SAYI YAZI İNCELEME KURULU

Yrd. Doç. Dr. Abuzer AKGÜN, Yrd. Doç. Dr. Selahattin GÖNEN & Doç. Dr. Ayhan YILMAZ
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARIŞIMLARIN YAPISI VE İLETKENLİĞİ KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI


Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU & Ars. Gör. Meryem YILMAZ
TÜRETİMCİ ÇOKLU ORTAM ÖGRENME KURAMI


Bil. Uzm. Bahattin Deniz ALTUNOGLU & Yrd. Doç. Dr. Esin ATAV
DAHA ETKİLİ BİR BİYOLOJİ ÖĞRETİMİ İÇİN ÖĞRETMEN BEKLENTİLERİ


Lecturer.Dr.Arda ARIKAN
AGE, GENDER AND SOCIAL CLASS IN ELT COURSEBOOKS: A CRITICAL STUDY


Yard. Doç. Dr. Salih ATES & Arş. Gör. Mahmut POLAT
ELEKTİRİK DEVRELERİ KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLMESİNDE ÖĞRENME EVRELERİ METODUNUN ETKİSİ


Ars. Gör. Yezdan BOZ
İLK ÖĞRETİM İKİNCİ KADEME VE ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN YOĞUNLAŞMA KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI


Figen İlke BÜYÜKDUMAN
İLKOĞRETİM OKULLARI İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN BİRİNCİ KADEME İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ


Ögr. Gör. Bayram COŞTU, Prof. Dr. Alipasa AYAS, Ars. Gör. Muammer ÇALIK, Ars. Gör. Suat ÜNAL & Ars. Gör. Faik Özgür KARATAS
FEN ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇÖZELT HAZIRLAMA VE LABORATUVAR MALZEMELER N KULLANMA YETERL L KLER N N BEL RLENMES


Yrd. Doç. Dr. Asuman DUATEPE, Ögr. Gör. Dr. Oylum AKKUS-ÇIKLA & Ars. Gör. Mesture KAYHAN
ORANTISAL AKIL YÜRÜTME GEREKEN SORULARDA ÖĞRENCİLERİN KULLANDIĞI ÇÖZÜM STRATEJİLERİNİN SORU TÜRLERİNE GÖRE DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ


Dr. Gülay EKİCİ
BİYOLOJİ ÖZ- YETERLİK ÖLÇEGİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ


Ögr. Gör. Dr. Sinan ERTEN
OKUL ÖNCES ÖGRETMEN ADAYLARINDA ÇEVRE DOSTU DAVRANISLARIN ARASTIRILMASI


Ögr. Gör. Dr. Serap ISIK & Prof. Dr. Haluk SORAN
BİYOLOJİ ÖGRETMENİ YETİSTİREN KURUMLARIN ÖGRETİM PROGRAMLARININ KARSILASTIRILMASI


Lecturer. Dr. Füsun KESAL & Prof. Dr. Meral AKSU
CONSTRUCTIVIST LEARNING ENVIRONMENT IN ELT METHODOLOGY II COURSES


Kerem KILIÇ, Assit. Prof. Dr. Semra SUNGUR, Assit. Prof. Dr. Jale ÇAKIROGLU & Assoc. Prof. Dr. Ceren TEKKAYA
NINTH GRADE STUDENTS’ UNDERSTANDING OF THE NATURE OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE


Yard. Doç. Dr. Yasemin Koçak-USLUEL & Arş. Gör. Yasemin DEMİRASLAN
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ÖĞRENME - ÖĞRETME SÜRECİNE ENTEGRASYONUNU İNCELEMEDE BİR ÇERÇEVE : ETKİNLİK KURAMI


Doç. Dr. Fidan KORKUT
YETİŞKİNLERE YÖNELİK İLETİŞİM BECERİLERİ EĞİTİMİ


Ögr. Gör. Dr. Pınar KÖSEOGLU & Prof. Dr. Haluk SORAN
BİYOLOJİ DERSİNDE ARAÇ GEREÇ KULLANIMI AÇISINDAN ÖĞRETMEN YETERLİLİKLERİ


Ögr. Gör. Dr. Alev ÖZKÖK
DİSİPLİNLERARASI YAKLASIMA DAYALI YARATICI PROBLEM ÇÖZME ÖGRETM PROGRAMININ YARATICI PROBLEM ÇÖZME BECERİSİNE ETKİSİ


Ögr. Gör. Dr. Raziye Öztürk Ürek & Prof. Dr. Leman Tarhan
“KOVALENT BAGLAR” KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARININ GDERLMESNDE YAPILANDIRMACILIGA DAYALI BİR AKTİF ÖGRENME UYGULAMASI


Ars. Gör. Güzin ÖZYILMAZ AKAMCA & Yrd. Doç. Dr. Hülya HAMURCU
ÇOKLU ZEKA KURAMI TABANLI ÖGRETİMİN ÖĞRENCİLERİN FEN BAŞARISI TUTUMLARI VE HATIRDA TUTMA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ


Doç. Dr. Aysun UMAY & Öğrt. Yıldız KAF
MATEMATİKTE KUSURLU AKIL YÜRÜTME ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA


Naim UZUN & Prof. Dr. Necdet SAGLAM
Genetik konularının öğreniminde deney uygulamalarının akademik başarıya etkisi


Lecturer. Dr. Serife ÜNVER
EINSATZ DES JUGENDROMANS ‚STOLPERSCHRITTE’ IM FREMDSPRACHLICHEN DEUTSCHUNTERRICHT


Ars. Gör. Yeliz YAZGAN & Yrd. Doç. Dr. Jale BİNTAS
İlköğretim dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin problem çözme stratejilerini kullanabilme düzeyleri: bir öğretim deneyi


Res. Ast. Ayşe YENİLMEZ, Assist. Prof. Dr. Semra SUNGUR & Assoc. Prof. Dr. Ceren TEKKAYA
INVESTIGATING STUDENTS’ LOGICAL THINKING ABILITIES: THE EFFECTS OF GENDER AND GRADE LEVEL


Doç. Dr. Ayhan YILMAZ
Lise 1 kimya ders kitabındaki bazı deneylerde kullanılan kimysalların tehlikeli özelliklerine yönelik öğrencilerin bilgi düzeyleri ve öneriler


Ars. Gör. Serkan YILMAZ
Bilgi işleme modeline dayalı bir dersin fen bilgisi öğretmen adaylarının manyetizma konusundaki başarılarına etkisi


Ars. Gör. Arzu GÜNGÖR
ALTINCI, YEDİNCİ VE SEKİZİNCİ SINIF ÖGRENCİLERİNİN OKUDUGUNU ANLAMA STRATEJİLERİNİ KULLANMA DÜZEYLERİ