- (27), 2004


27. SAYI YAZI İNCELEME KURULU

Prof. Dr. AYŞE AKIN & Assist. Prof. Dr. GÖLGE SEFEROĞLU
IMPROVING LEARNERS’ VOCABULARY THROUGH STRATEGY TRAINING AND RECYCLING THE TARGET WORDS


Yrd. Doç. Dr. Esin ATAV, Yrd. Doç. Dr. Emine ERDEM, Doç. Dr. Ayhan YILMAZ & Yrd. Doç. Dr. Berna GÜCÜM
Enzimler konusunun anlamlı öğrenilmesinde analojiler oluşturmanın etkisi


Doç. Dr. Ahmet ARIKAN , Prof. Dr. Ziya ARGÜN, Yrd. Doç. Dr. Melek ÇAKMAK & Öğr. Gör. Mehmet Fatih TAŞAR
Foto-mat projesi ve matematik öğretmen adaylarının bu proje hakkındaki görüşleri


Öğr. Gör. Arda ARIKAN
PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAMS AND ENGLISH LANGUAGE INSTRUCTORS: A CRITICAL-POSTMODERN STUDY


Dr. M. Sencer BULUT
AN INTRODUCTION OF A WHOLE SCHOOL PASTORAL CARE APPROACH: CIRCLE TIME


Assist. Prof. Dr. Mehmet ÇELİK
HUMOR: WHAT CAN IT DO FOR TERTIARY STUDENTS?


Arş. Gör. Sevilay DERVİŞOĞLU, Öğr. Gör. Melek YAMAN & Prof. Dr. Haluk SORAN
Orta öğretim öğrencilerinin biyoloji dersine ve biyoloji konularına ilgilerinin belirlenmesi


Yrd. Doç. Dr. Emine ERDEM , Doç. Dr. Ayhan YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. Esin ATAV & Yrd. Doç. Dr. Berna GÜCÜM
Öğrencilerin 'madde' konusunu anlama düzeyleri,kavram yanılgıları,fen bilgisine karşı tutumları ve mantıksal düşünme düzeylerinin araştırılması


Assist. Prof. Dr. Feyza ERDEN
EARLY CHILDHOOD TEACHERS’ ATTITUDES TOWARD GENDER ROLES AND TOWARD DISCIPLINE


Yrd. Doç. Dr. Semra ERKAN & Öğrt.Mehmet TORAN
Alt sosyo-ekonomik düzey annelerin çocuklarını kabul ve reddetme davranışlarının incelenmesi (diyarbakır ili örneği)


Öğr. Gör. Sinan ERTEN
Uluslararası düzeyde yükselen bir değer olarak biyolojik çeşitlilik


Prof. Dr. Ayten GENÇ
Geçmişten günümüze yerel Almanca ders kitaplarında görsel düzen


Arş. Gör. Tuba İSKENDEROĞLU, Yrd. Doç. Dr. Sadegül AKBABA ALTUN & Doç. Dr. Sinan OLKUN
İlköğretim 3., 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin standart sözel problemlerde işlem seçimleri


Arş. Gör. Eda KARGI & Yrd. Doç. Dr. Semra ERKAN
Okul öncesi dönem çocuklarının sorun davranışlarının incelenmesi (Ankara il örneği)


Arş. Gör. Hülya AYAR KAYALI & Prof. Dr. Leman TARHAN
'İyonik bağlar' konusunda kavram yanılgılarının giderilmesi amacıyla yapılandırmacı-aktif öğrenmeye dayalı bir rehber materyal uygulaması


Arş. Gör. Didem KILIÇ & Prof. Dr. Necdet SA⁄LAM
Biyoloji eğitiminde kavram haritalarının öğrenme başarısına ve kalıcılığa etkisi


Öğr. Gör. S. Aslı ÖZGÜN KOCA & Öğr. Gör. Ahmet İlhan ŞEN
THE DEVELOPMENT OF A QUALITATIVE ANALYZING METHOD FOR CONCEPT MAPS


Dr. Gürcü KOÇ & Yrd. Doç. Dr.Melek DEMİREL
Davranışçılıktan yapılndırmacılığa:eğitimde yeni bir paradigma


Öğrt. Arzu ONAT KONUŞMAZ & Yrd. Doç. Dr. Nesrin TOKSÖZ
İlköğretim öğrencilerinin İngilizce derslerinde kullandıkları iletişim stratejileri


Arş. Gör. Pınar KÖSEOĞLU & Prof. Dr. Haluk SORAN
Biyoloji öğretmenlerinin araç-gereç kullanım yeterliliklerine ilişkin görüşleri


Arş. Gör. Şengül KURT & Prof. Dr. Ali Rıza AKDENİZ
Öğretmen adaylarının kuvvet kavramı ile ilgili yanılgılarını gidermede keşfedici laboratuar modelinin etkisi


Prof. Dr. İnci MORGİL, Doç. Dr. Ayhan YILMAZ & Nesimi ULUDAĞ
Lise kimya 2 ders kitabında yer alan radyoaktivite konusunun incelenmesi,öğrencilerin bu konudaki bilgilerinin araştırılması ve öneriler


Prof. Dr. Hüseyin SALİHOĞLU & Yrd. Doç. Dr. Bengül ÇETİNTAŞ
DEUTSCHE PHILOLOGIE UND DEUTSCHLEHRERAUSBILDUNG IN DER TÜRKEI HEUTE UND MORGEN


Assist. Prof. Dr. Gölge SEFEROĞLU & Lecturer Sedef UZAKGÖREN
EQUIPPING LEARNERS WITH LISTENING STRATEGIES IN ENGLISH LANGUAGE CLASSES


Öğr. Gör. Melek YAMAN, Arş. Gör. Sevilay DERVİŞOĞLU & Prof. Dr. Haluk SORAN
Orta öğretim öğrencilerinin derslere ilgilerinin belirlenmesi


Doç. Dr. İbrahim YILDIRIM
Depresyonun yordayıcısı olarak sınav kaygısı,gündelik sıkıntılar ve sosyal destek


Doç. Dr. Ayhan YILMAZ
Lise-3 kimya ders kitabında mevcut deneylerde kullanılan kimyasalların insan sağlığı ve labortuar güvenliği açısından tehlikeli özelliklerine yönelik öğrencilerin bilgi düzeyleri ve öneriler


Dr. Miraç YILMAZ, Arş. Gör. Pınar KÖSEOĞLU, Arş. Gör. Cem GERÇEK & Prof. Dr. Haluk SORAN_
Yabancı dilde hazırlanan bir öğretmen öz-yeterlik ölçeğinin türkçeye uygulanması


Dr. Halil YURDUGÜL & Prof. Dr. Petek AŞKAR
Ortaöğretim kurumları öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı'nın, öğrencilerin yerleşim yerlerine göre,diferansiyel madde fonksiyonu açısından incelenmesi


Bil. Uzm. Aydın YÜZBAŞIOĞLU & Yrd. Doç. Dr. Esin ATAV
Öğrencilerin günlük yaşamla ilgili biyoloji konularını öğrenme düzeylerinin belirlenmesi


Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU & Prof. Dr. Serap KURBANOĞLU
Öğretmenlerin bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik inancı üzerine bir çalışma


Cengiz GÜNGÖR & Prof. Dr. Petek AŞKAR
E-öğrenmenin ve bilişsel stilin başarı ve internet öz yeterlik algısı üzerindeki etkisi