- (27), 2004


27. SAYI YAZI İNCELEME KURULU

IMPROVING LEARNERS’ VOCABULARY THROUGH STRATEGY TRAINING AND RECYCLING THE TARGET WORDS
Prof. Dr. AYŞE AKIN & Assist. Prof. Dr. GÖLGE SEFEROĞLU


Enzimler konusunun anlamlı öğrenilmesinde analojiler oluşturmanın etkisi
Yrd. Doç. Dr. Esin ATAV, Yrd. Doç. Dr. Emine ERDEM, Doç. Dr. Ayhan YILMAZ & Yrd. Doç. Dr. Berna GÜCÜM


Foto-mat projesi ve matematik öğretmen adaylarının bu proje hakkındaki görüşleri
Doç. Dr. Ahmet ARIKAN , Prof. Dr. Ziya ARGÜN, Yrd. Doç. Dr. Melek ÇAKMAK & Öğr. Gör. Mehmet Fatih TAŞAR


PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAMS AND ENGLISH LANGUAGE INSTRUCTORS: A CRITICAL-POSTMODERN STUDY
Öğr. Gör. Arda ARIKAN


AN INTRODUCTION OF A WHOLE SCHOOL PASTORAL CARE APPROACH: CIRCLE TIME
Dr. M. Sencer BULUT


HUMOR: WHAT CAN IT DO FOR TERTIARY STUDENTS?
Assist. Prof. Dr. Mehmet ÇELİK


Orta öğretim öğrencilerinin biyoloji dersine ve biyoloji konularına ilgilerinin belirlenmesi
Arş. Gör. Sevilay DERVİŞOĞLU, Öğr. Gör. Melek YAMAN & Prof. Dr. Haluk SORAN


Öğrencilerin 'madde' konusunu anlama düzeyleri,kavram yanılgıları,fen bilgisine karşı tutumları ve mantıksal düşünme düzeylerinin araştırılması
Yrd. Doç. Dr. Emine ERDEM , Doç. Dr. Ayhan YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. Esin ATAV & Yrd. Doç. Dr. Berna GÜCÜM


EARLY CHILDHOOD TEACHERS’ ATTITUDES TOWARD GENDER ROLES AND TOWARD DISCIPLINE
Assist. Prof. Dr. Feyza ERDEN


Alt sosyo-ekonomik düzey annelerin çocuklarını kabul ve reddetme davranışlarının incelenmesi (diyarbakır ili örneği)
Yrd. Doç. Dr. Semra ERKAN & Öğrt.Mehmet TORAN


Uluslararası düzeyde yükselen bir değer olarak biyolojik çeşitlilik
Öğr. Gör. Sinan ERTEN


Geçmişten günümüze yerel Almanca ders kitaplarında görsel düzen
Prof. Dr. Ayten GENÇ


İlköğretim 3., 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin standart sözel problemlerde işlem seçimleri
Arş. Gör. Tuba İSKENDEROĞLU, Yrd. Doç. Dr. Sadegül AKBABA ALTUN & Doç. Dr. Sinan OLKUN


Okul öncesi dönem çocuklarının sorun davranışlarının incelenmesi (Ankara il örneği)
Arş. Gör. Eda KARGI & Yrd. Doç. Dr. Semra ERKAN


'İyonik bağlar' konusunda kavram yanılgılarının giderilmesi amacıyla yapılandırmacı-aktif öğrenmeye dayalı bir rehber materyal uygulaması
Arş. Gör. Hülya AYAR KAYALI & Prof. Dr. Leman TARHAN


Biyoloji eğitiminde kavram haritalarının öğrenme başarısına ve kalıcılığa etkisi
Arş. Gör. Didem KILIÇ & Prof. Dr. Necdet SA⁄LAM


THE DEVELOPMENT OF A QUALITATIVE ANALYZING METHOD FOR CONCEPT MAPS
Öğr. Gör. S. Aslı ÖZGÜN KOCA & Öğr. Gör. Ahmet İlhan ŞEN


Davranışçılıktan yapılndırmacılığa:eğitimde yeni bir paradigma
Dr. Gürcü KOÇ & Yrd. Doç. Dr.Melek DEMİREL


İlköğretim öğrencilerinin İngilizce derslerinde kullandıkları iletişim stratejileri
Öğrt. Arzu ONAT KONUŞMAZ & Yrd. Doç. Dr. Nesrin TOKSÖZ


Biyoloji öğretmenlerinin araç-gereç kullanım yeterliliklerine ilişkin görüşleri
Arş. Gör. Pınar KÖSEOĞLU & Prof. Dr. Haluk SORAN


Öğretmen adaylarının kuvvet kavramı ile ilgili yanılgılarını gidermede keşfedici laboratuar modelinin etkisi
Arş. Gör. Şengül KURT & Prof. Dr. Ali Rıza AKDENİZ


Lise kimya 2 ders kitabında yer alan radyoaktivite konusunun incelenmesi,öğrencilerin bu konudaki bilgilerinin araştırılması ve öneriler
Prof. Dr. İnci MORGİL, Doç. Dr. Ayhan YILMAZ & Nesimi ULUDAĞ


DEUTSCHE PHILOLOGIE UND DEUTSCHLEHRERAUSBILDUNG IN DER TÜRKEI HEUTE UND MORGEN
Prof. Dr. Hüseyin SALİHOĞLU & Yrd. Doç. Dr. Bengül ÇETİNTAŞ


EQUIPPING LEARNERS WITH LISTENING STRATEGIES IN ENGLISH LANGUAGE CLASSES
Assist. Prof. Dr. Gölge SEFEROĞLU & Lecturer Sedef UZAKGÖREN


Orta öğretim öğrencilerinin derslere ilgilerinin belirlenmesi
Öğr. Gör. Melek YAMAN, Arş. Gör. Sevilay DERVİŞOĞLU & Prof. Dr. Haluk SORAN


Depresyonun yordayıcısı olarak sınav kaygısı,gündelik sıkıntılar ve sosyal destek
Doç. Dr. İbrahim YILDIRIM


Lise-3 kimya ders kitabında mevcut deneylerde kullanılan kimyasalların insan sağlığı ve labortuar güvenliği açısından tehlikeli özelliklerine yönelik öğrencilerin bilgi düzeyleri ve öneriler
Doç. Dr. Ayhan YILMAZ


Yabancı dilde hazırlanan bir öğretmen öz-yeterlik ölçeğinin türkçeye uygulanması
Dr. Miraç YILMAZ, Arş. Gör. Pınar KÖSEOĞLU, Arş. Gör. Cem GERÇEK & Prof. Dr. Haluk SORAN_


Ortaöğretim kurumları öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı'nın, öğrencilerin yerleşim yerlerine göre,diferansiyel madde fonksiyonu açısından incelenmesi
Dr. Halil YURDUGÜL & Prof. Dr. Petek AŞKAR


Öğrencilerin günlük yaşamla ilgili biyoloji konularını öğrenme düzeylerinin belirlenmesi
Bil. Uzm. Aydın YÜZBAŞIOĞLU & Yrd. Doç. Dr. Esin ATAV


Öğretmenlerin bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik inancı üzerine bir çalışma
Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU & Prof. Dr. Serap KURBANOĞLU


E-öğrenmenin ve bilişsel stilin başarı ve internet öz yeterlik algısı üzerindeki etkisi
Cengiz GÜNGÖR & Prof. Dr. Petek AŞKAR


efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı