- (26), 2004


26. SAYI YAZI İNCELEME KURULU

Arfl. Gör. Hülya ALTINOK
Öğretmenlerinin fen öğretimine yönelik tutumlarına ilişkin öğrenci algıları ve öğrencilerin fen bilgisi dersine yönelik tutum ve güdüleri


Yrd. Doç. Dr. İbrahim BİLGİN & Prof. Dr. Ömer GEBAN
İşbirlikli öğrenme yöntemi ve cinsiyetin sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının fen bilgisi dersine karşı tutumlarına, fenbilgisi öğretimi I dersindeki başarılarına etkisinin incelenmesi


Rest. Ast. Dr. Gülcan ÇETİN, Prof. Dr. Hamide ERTEPINAR & Prof. Dr. Ömer GEBAN
THE EFFECT OF CONCEPTUAL CHANGE APPROACH ON STUDENTS’ ECOLOGY ACHIEVEMENT AND ATTITUDE TOWARDS BIOLOGY


Assist. Prof.Dr. Neflet DEMİRCİ
STUDENTS’ ATTITUDES TOWARD INTRODUCTORY PHYSICS COURSE


Assist. Prof. Dr. Zerrin EREN
THE USE OF SHORT-STORY IN TEACHING ENGLISH TO THE STUDENTS OF PUBLIC HIGH SCHOOLS


Dr. Derya Oktar ERGÜR
YABANCI DİL ÖĞRENME SÜRECİNDE KAYGI


Assist. Prof. Dr. Yasemin GÖDEK
THE IMPORTANCE OF MODELLING IN SCIENCE EDUCATION AND IN TEACHER EDUCATION


Doç. Dr. Figen GÜRSOY, Prof. Dr. Neriman ARAL, Araş. Gör. Aynur BÜTÜN AYHAN & Yasemin AYDOĞAN
ANNESİ ÇALIŞAN VE ÇALIŞMAYAN ÇOCUKLARIN BAĞIMLILIK EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ


Arafl. Gör. Mesture KAYHAN & Dr. S. Aslı Özgün KOCA
MATEMATİK EĞİTİMİNDE ARAŞTIRMA KONULARI: 2000-2002


Dr.S. Aslı ÖZGÜN-KOCA
THE EFFECTS OF MULTIPLE LINKED REPRESENTATIONS ON STUDENTS’ LEARNING OF LINEAR RELATIONSHIPS


Bil. Uzm. Filiz KUŞKAYA MUMCU & Yrd. Doç. Dr. Yasemin KOÇAK USLUEL
MESLEKİ VE TEKNİK OKUL ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR KULLANIMLARI VE ENGELLER


Yrd. Doç. Dr. Feza ORHAN & Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET KULLANIMLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA


Ayşe SAVRAN & Assist. Prof. Dr. Jale ÇAKIROĞLU
PRESERVICE SCIENCE TEACHERS’ ORIENTATIONS TO CLASSROOM MANAGEMENT


Öğr. Gör. Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN YETERLİLİKLERİ AÇISINDAN KENDİLERİNİ DEĞERLENDİRMELERİ


Araş. Gör. Selen SENCAR & Yrd. Doç. Dr. Ali ERYILMAZ
Cinsiyetin öğrencilerin elektrik konusunda sahip oldukları kavram yanılgıları üzerindeki etkisi ve görülen cinsiyet farklılıklarının nedenleri


Öğrt. Aydan SEPET, Doç. Dr. Ayhan YILMAZ & Prof. Dr. İnci MORGİL
Lise ikinci sınıf öğrencilerinin kimyasal denge konusundaki kavramları anlama seviyeleri ve kavram yanılgıları


Assist. Prof. Dr. Mustafa SÖZBİLİR
STUDENTS’ IDEAS AND MISUNDERSTANDINGS OF ENTHALPY AND SPONTANEITY: A REVIEW OF SELECTED RESEARCHES


Arş. Gör. Dr. Ali SÜLÜN, Yrd. Doç. Dr. Hasan GÜRBÜZ & Yrd. Doç. Dr. Ali KANDEMİR
Türkiye'de mevcut eğitim sisteminde biyoloji kültürünün oluşumu


Dr. Gaye TUNCER, Assist. Prof. Dr. Semra SUNGUR, Assoc. Prof. Dr. Ceren TEKKAYA & Prof. Dr.Hamide ERTEPINAR
ENVIRONMENTAL ATTITUDES OF THE 6th GRADE STUDENTS FROM RURAL AND URBAN AREAS: A case study for Ankara


Doç. Dr. Aysun UMAY
İlköğretim matematik öğretmenleri ve öğretmen adaylarının öğretimde bilişim teknolojilerinin kullanımına ilişkin görüşleri


Assist. Prof. Dr. Esen UZUNTİRYAKİ, Assist. Prof. Dr. İbrahim BİLGİN & Prof. Dr. Ömer GEBAN
THE RELATIONSHIP BETWEEN GENDER DIFFERENCES AND LEARNING STYLE PREFERENCES OF PRE-SERVICE TEACHERS AT ELEMENTARY LEVEL


Yrd.Doç.Dr. Gülsen ÜNVER & Prof.Dr. Özcan DEMİREL
Öğretmen adaylarının öğrenci merkezli öğretimi planlama becerilerini geliştirme üzerine bir araştırma


Dr. Şerife ÜNVER
NOTWENDIGKEIT UND NUTZEN EINES WOTSCHATZHEFTES AUSGEHEND VON EINER ANALYSE DER DAF-LEHRERKREIHE LERN MIT UNS


Elif ÜSTÜN, Berrin AKMAN & İlker ETİKAN
Farklı sosyo-ekonomik düzeydeki çocukların bilişsel gelişimlerinin değerlendirilmesi


Dr. Melek YAMAN & Prof. Dr. Rainer KLEE
EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG ZUR BEHANDLUNG DES THEMAS ERNÃHRUNG IM BIOLOGIEUNTERRICHT IN BEZUG AUF DIE ROBINSOHNSCHEN CURRICULUMDETERMINANTEN


Doç. Dr. İbrahim YILDIRIM
Lise öğrencilerinde boyun eğici davranışların yaygınlığı


Şule MUTLU, Gıyasettin DEMİRHAN & Rüştü ŞAHİN
Hentbolde sıçrayarak atış tekniğinin öğretiminde görsel dönüt ve materyal kullanımının erişiye etkisi


Arş. Gör. Bayram ÇETİN & Yrd. Doç. Dr. Hülya KELECİOĞLU
Kompozisyon tipi sınavlarda kompozisyonun biçimsel özelliklerinden, kestirilen puanların anahtar puanlarla ve genel izlenimle elde edilen puanlarla ilişkisi


Yrd. Doç. Dr. Devrim ÖZDEMİR
Çoktan seçmeli testlerin klasik test teorisi ve örtük özellikler teorisine göre hesaplanan psikometrik özelliklerinin iki kategorili ve ağırlıklandırılmış puanlanması yönünden karşılaştırılması


efdergi@hacettepe.edu.tr

http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara