- (26), 2004


26. SAYI YAZI İNCELEME KURULU

Öğretmenlerinin fen öğretimine yönelik tutumlarına ilişkin öğrenci algıları ve öğrencilerin fen bilgisi dersine yönelik tutum ve güdüleri
Arfl. Gör. Hülya ALTINOK


İşbirlikli öğrenme yöntemi ve cinsiyetin sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının fen bilgisi dersine karşı tutumlarına, fenbilgisi öğretimi I dersindeki başarılarına etkisinin incelenmesi
Yrd. Doç. Dr. İbrahim BİLGİN & Prof. Dr. Ömer GEBAN


THE EFFECT OF CONCEPTUAL CHANGE APPROACH ON STUDENTS’ ECOLOGY ACHIEVEMENT AND ATTITUDE TOWARDS BIOLOGY
Rest. Ast. Dr. Gülcan ÇETİN, Prof. Dr. Hamide ERTEPINAR & Prof. Dr. Ömer GEBAN


STUDENTS’ ATTITUDES TOWARD INTRODUCTORY PHYSICS COURSE
Assist. Prof.Dr. Neflet DEMİRCİ


THE USE OF SHORT-STORY IN TEACHING ENGLISH TO THE STUDENTS OF PUBLIC HIGH SCHOOLS
Assist. Prof. Dr. Zerrin EREN


YABANCI DİL ÖĞRENME SÜRECİNDE KAYGI
Dr. Derya Oktar ERGÜR


THE IMPORTANCE OF MODELLING IN SCIENCE EDUCATION AND IN TEACHER EDUCATION
Assist. Prof. Dr. Yasemin GÖDEK


ANNESİ ÇALIŞAN VE ÇALIŞMAYAN ÇOCUKLARIN BAĞIMLILIK EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ
Doç. Dr. Figen GÜRSOY, Prof. Dr. Neriman ARAL, Araş. Gör. Aynur BÜTÜN AYHAN & Yasemin AYDOĞAN


MATEMATİK EĞİTİMİNDE ARAŞTIRMA KONULARI: 2000-2002
Arafl. Gör. Mesture KAYHAN & Dr. S. Aslı Özgün KOCA


THE EFFECTS OF MULTIPLE LINKED REPRESENTATIONS ON STUDENTS’ LEARNING OF LINEAR RELATIONSHIPS
Dr.S. Aslı ÖZGÜN-KOCA


MESLEKİ VE TEKNİK OKUL ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR KULLANIMLARI VE ENGELLER
Bil. Uzm. Filiz KUŞKAYA MUMCU & Yrd. Doç. Dr. Yasemin KOÇAK USLUEL


İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET KULLANIMLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Yrd. Doç. Dr. Feza ORHAN & Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU


PRESERVICE SCIENCE TEACHERS’ ORIENTATIONS TO CLASSROOM MANAGEMENT
Ayşe SAVRAN & Assist. Prof. Dr. Jale ÇAKIROĞLU


ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN YETERLİLİKLERİ AÇISINDAN KENDİLERİNİ DEĞERLENDİRMELERİ
Öğr. Gör. Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU


Cinsiyetin öğrencilerin elektrik konusunda sahip oldukları kavram yanılgıları üzerindeki etkisi ve görülen cinsiyet farklılıklarının nedenleri
Araş. Gör. Selen SENCAR & Yrd. Doç. Dr. Ali ERYILMAZ


Lise ikinci sınıf öğrencilerinin kimyasal denge konusundaki kavramları anlama seviyeleri ve kavram yanılgıları
Öğrt. Aydan SEPET, Doç. Dr. Ayhan YILMAZ & Prof. Dr. İnci MORGİL


STUDENTS’ IDEAS AND MISUNDERSTANDINGS OF ENTHALPY AND SPONTANEITY: A REVIEW OF SELECTED RESEARCHES
Assist. Prof. Dr. Mustafa SÖZBİLİR


Türkiye'de mevcut eğitim sisteminde biyoloji kültürünün oluşumu
Arş. Gör. Dr. Ali SÜLÜN, Yrd. Doç. Dr. Hasan GÜRBÜZ & Yrd. Doç. Dr. Ali KANDEMİR


ENVIRONMENTAL ATTITUDES OF THE 6th GRADE STUDENTS FROM RURAL AND URBAN AREAS: A case study for Ankara
Dr. Gaye TUNCER, Assist. Prof. Dr. Semra SUNGUR, Assoc. Prof. Dr. Ceren TEKKAYA & Prof. Dr.Hamide ERTEPINAR


İlköğretim matematik öğretmenleri ve öğretmen adaylarının öğretimde bilişim teknolojilerinin kullanımına ilişkin görüşleri
Doç. Dr. Aysun UMAY


THE RELATIONSHIP BETWEEN GENDER DIFFERENCES AND LEARNING STYLE PREFERENCES OF PRE-SERVICE TEACHERS AT ELEMENTARY LEVEL
Assist. Prof. Dr. Esen UZUNTİRYAKİ, Assist. Prof. Dr. İbrahim BİLGİN & Prof. Dr. Ömer GEBAN


Öğretmen adaylarının öğrenci merkezli öğretimi planlama becerilerini geliştirme üzerine bir araştırma
Yrd.Doç.Dr. Gülsen ÜNVER & Prof.Dr. Özcan DEMİREL


NOTWENDIGKEIT UND NUTZEN EINES WOTSCHATZHEFTES AUSGEHEND VON EINER ANALYSE DER DAF-LEHRERKREIHE LERN MIT UNS
Dr. Şerife ÜNVER


Farklı sosyo-ekonomik düzeydeki çocukların bilişsel gelişimlerinin değerlendirilmesi
Elif ÜSTÜN, Berrin AKMAN & İlker ETİKAN


EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG ZUR BEHANDLUNG DES THEMAS ERNÃHRUNG IM BIOLOGIEUNTERRICHT IN BEZUG AUF DIE ROBINSOHNSCHEN CURRICULUMDETERMINANTEN
Dr. Melek YAMAN & Prof. Dr. Rainer KLEE


Lise öğrencilerinde boyun eğici davranışların yaygınlığı
Doç. Dr. İbrahim YILDIRIM


Hentbolde sıçrayarak atış tekniğinin öğretiminde görsel dönüt ve materyal kullanımının erişiye etkisi
Şule MUTLU, Gıyasettin DEMİRHAN & Rüştü ŞAHİN


Kompozisyon tipi sınavlarda kompozisyonun biçimsel özelliklerinden, kestirilen puanların anahtar puanlarla ve genel izlenimle elde edilen puanlarla ilişkisi
Arş. Gör. Bayram ÇETİN & Yrd. Doç. Dr. Hülya KELECİOĞLU


Çoktan seçmeli testlerin klasik test teorisi ve örtük özellikler teorisine göre hesaplanan psikometrik özelliklerinin iki kategorili ve ağırlıklandırılmış puanlanması yönünden karşılaştırılması
Yrd. Doç. Dr. Devrim ÖZDEMİR


efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı