- (25), 2003


25. SAYI YAZI İNCELEME KURULU

Öğretmen adaylarının sınıf atmosferine ilişikin algıları
Prof. Dr. Kamile ÜN AÇIKGÖZ, Yrd. Doç. Dr. Neşe ÖZKAL & Arş. Gör. Arzu GÜNGÖR KILIÇ


V- diyagramlarının genel biyoloji laboratuvarı konularını öğrenme başarısı üzerine etkisi: canlı dokularda enzimler ve enzim aktivitesini etkileyen faktörler
Arş. Gör. N. Gökben ATILBOZ & Arş. Gör. Mehmet YAKIŞAN


Kimya eğitiminde yapılandırmacı metoda dayalı laboratuar ile doğrulama metoduna dayalı laboratuar eğitiminin öğrenci başarısı bakımından karşılaştırılması
Dr. Cemil AYDOĞDU


Matemetik öğretmen adaylarının matematik öğretiminde dile ilişkin görüşleri
Dr. Gaye ÇALIKOĞLU BALİ


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki ilkokul öğretmen adaylarının matematik problemleri zorluk derecesi ile ilgili algıları
Dr. Osman CANKOY


STUDENT TEACHERS’ VIEWS ON THE ROLE OF MOTIVATION FOR MATHEMATICS TEACHING AND LEARNING
Yrd. Doç. Dr. Melek ÇAKMAK & Yrd. Doç. Dr. Leyla ERCAN


Etkin öğrenme yaklaşımının erişiye etkisi
Öğr. Gör. Cavide DEMİRCİ


Orta öğretim biyoloji eğitiminde disiplinler arası öğretim yaklaşımının değerlendirilmesi
Arş. Gör. Sevilay DERVİŞOĞLU & Prof. Dr. Haluk SORAN


KLASİK TEST KURAMI VE ÖRTÜK ÖZELLİKLER KURAMININ ÖRNEKLEMLER BAĞLAMINDA KARŞILAŞTIRILMASI
Arş. Gör. Nuri DOĞAN & Doç. Dr. A. Ata TEZBAfiARAN


Öğrencilerin biyoloji laboratuar derslerinde öğretmenlerinden bekledikleri öğretim yönetimi davranışları
Öğr. Gör. Gülay EKİCİ


STUDENT ACHIEVEMENT EVALUATION APPROACHES IN ELEMENTARY PHYSICAL EDUCATION COURSES IN TURKEY
Arş. Gör. Hayri ERTAN & Prof. Dr. Şeref ÇİÇEK


TURKISH TEACHERS’ BELIEFS ABOUT DEVELOPMENTALLY APPROPRIATE PRACTICES IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION
Dr. Zeynep B. ERDİLLER & Assoc. Prof. Dr. Mary B. McMULLEN


5. sınıf öğrencilerinde "çöplerin azaltılması" bilincinin kazandırılmasına yönelik bir öğretim modeli
Dr. Sinan ERTEN


THE IMPORTANCE OF READING AND DICTIONARY USE IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING
Assoc. Prof. Dr. Ayten GENÇ


İlköğretim öğrencileri için matematik ve bilgisayar öz-yeterlik algısı ölçekleri
Arş. Gör. Mine IŞIKSAL & Prof. Dr. Petek AŞKAR


Oluşturmacı anlayışı yansıtması açısından türk ve ingiliz fen bilgisi ve kimya ders kitaplarındaki görsel öğeler
Yrd. Doç. Dr. Filiz KABAPINAR


Genel biyoloji derslerinde bilgisayar kullanımının öğrenci başarı üzerisine etkisi
Arş. Gör. Hikmet KATIRCIOĞLU & Yrd. Doç. Dr. Mübeccel KAZANCI


Kavram haritalama yönteminin, lise 3. sınıf öğrencilerinin genetik konularını öğrenme başarısı üzerine etkisi
Yrd. Doç. Dr. Mübeccel KAZANCI, Arş. Gör. N.Gökben ATILBOZ, Dr. Nihal DO⁄AN BORA & Arş. Gör. Meryem ALTIN


Lise 1 Öğrencilerinin basit elektrik devreleri konusuyla ilgili kavram yanılgıları
Arş. Gör. HÜSEYİN KÜÇÜKÖZER


Türk ve Alman eğitim sistemlerinin orta öğretim ve biyoloji dersi uygulamaları açısından karşılaştırılması
Arş. Gör. Miraç YILMAZ & Prof. Dr. Haluk SORAN


Öğrencilere hacim formülü ne zaman anlamlı gelir?
Yrd. Doç. Dr. Sinan OLKUN


Birleştirilmiş sınıflar uygulamasına ilişkin öğretmen görüşleri
Yrd. Doç. Dr. Ali Ekber ŞAHİN


İlköğretim öğrencilerinin ışık, görme ve aynalar konusundaki, kavram yanılgılarının ve öğrenme zorluklarının incelenmesi
Ahmet İlhan ŞEN


TWO DIFFERENT FEEDBACK PROCEDURES GIVEN TO STUDENTS’ WRITING
Umman TÜMKAYA & Assist. Prof. Dr. Gölge SEFEROĞLU


Okul öncesi öğretmen adaylarının matematik öğretmeye ne kadar hazır olduklarına ilişkin bazı ipuçları
Doç. Dr. Aysun UMAY


Öğretmenlerin bilgisayar kullanımına karşılaştırmalı bir yaklaşım: varolan ve tercih ettikleri bilgisayar kullanma durumları
Yrd. Doç. Dr. Yasemin KOÇAK USLUEL & Tülin HAŞLAMAN


DIE BERÜCKSICHTIGUNG VON SCHÜLERRELEVANZ IM BIOLOGIEUNTERRICHT ÜBER ERNÄHRUNG
Dr. Melek YAMAN & Prof. Dr. Rainer KLEE


Lise son sınıf öğrencilerinin akademik başarılarının yordayıcısı olarak sınav kaygısı, boyun eğici davranışlar ve sosyal destek
Doç. Dr. İbrahim YILDIRIM & Öğr. Gör. Tuncay ERGENE


Çok yönlü zeka alanlarına göre düzenlenen öğretim etkinliklerine ilişkin öğrencilerin görüşleri ve başarıları
Öğrt. Gökcan YILMAZ & Yrd. Doç. Dr. Seval FER


Kimya eğitiminde kavram yanılgıları
İnci MORGİL, Emine ERDEM & Ayhan YILMAZ


4702 sayılı yasa çerçevesinde gerçekleştirilen meb-yök meslek yüksekokulları projesi'ne yönelik bir değerlendirme
Prof. Dr. Akif ERGİN & Yrd. Doç. Dr. Özcan YAĞCI


Eğitimde alternatif bir değerlendirme yolu: kavram haritaları
Arş. Gör. Osman Nafiz KAYA


Ortaöğretimde yaşam kimyası
Ayhan YILMAZ, Özge ÖZYALÇIN OSKAY, Seçil ARDA, Emine ERDEM , Soner YAVUZ & İnci MORGİL


efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı