- (25), 2003


25. SAYI YAZI İNCELEME KURULU

Prof. Dr. Kamile ÜN AÇIKGÖZ, Yrd. Doç. Dr. Neşe ÖZKAL & Arş. Gör. Arzu GÜNGÖR KILIÇ
Öğretmen adaylarının sınıf atmosferine ilişikin algıları


Arş. Gör. N. Gökben ATILBOZ & Arş. Gör. Mehmet YAKIŞAN
V- diyagramlarının genel biyoloji laboratuvarı konularını öğrenme başarısı üzerine etkisi: canlı dokularda enzimler ve enzim aktivitesini etkileyen faktörler


Dr. Cemil AYDOĞDU
Kimya eğitiminde yapılandırmacı metoda dayalı laboratuar ile doğrulama metoduna dayalı laboratuar eğitiminin öğrenci başarısı bakımından karşılaştırılması


Dr. Gaye ÇALIKOĞLU BALİ
Matemetik öğretmen adaylarının matematik öğretiminde dile ilişkin görüşleri


Dr. Osman CANKOY
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki ilkokul öğretmen adaylarının matematik problemleri zorluk derecesi ile ilgili algıları


Yrd. Doç. Dr. Melek ÇAKMAK & Yrd. Doç. Dr. Leyla ERCAN
STUDENT TEACHERS’ VIEWS ON THE ROLE OF MOTIVATION FOR MATHEMATICS TEACHING AND LEARNING


Öğr. Gör. Cavide DEMİRCİ
Etkin öğrenme yaklaşımının erişiye etkisi


Arş. Gör. Sevilay DERVİŞOĞLU & Prof. Dr. Haluk SORAN
Orta öğretim biyoloji eğitiminde disiplinler arası öğretim yaklaşımının değerlendirilmesi


Arş. Gör. Nuri DOĞAN & Doç. Dr. A. Ata TEZBAfiARAN
KLASİK TEST KURAMI VE ÖRTÜK ÖZELLİKLER KURAMININ ÖRNEKLEMLER BAĞLAMINDA KARŞILAŞTIRILMASI


Öğr. Gör. Gülay EKİCİ
Öğrencilerin biyoloji laboratuar derslerinde öğretmenlerinden bekledikleri öğretim yönetimi davranışları


Arş. Gör. Hayri ERTAN & Prof. Dr. Şeref ÇİÇEK
STUDENT ACHIEVEMENT EVALUATION APPROACHES IN ELEMENTARY PHYSICAL EDUCATION COURSES IN TURKEY


Dr. Zeynep B. ERDİLLER & Assoc. Prof. Dr. Mary B. McMULLEN
TURKISH TEACHERS’ BELIEFS ABOUT DEVELOPMENTALLY APPROPRIATE PRACTICES IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION


Dr. Sinan ERTEN
5. sınıf öğrencilerinde "çöplerin azaltılması" bilincinin kazandırılmasına yönelik bir öğretim modeli


Assoc. Prof. Dr. Ayten GENÇ
THE IMPORTANCE OF READING AND DICTIONARY USE IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING


Arş. Gör. Mine IŞIKSAL & Prof. Dr. Petek AŞKAR
İlköğretim öğrencileri için matematik ve bilgisayar öz-yeterlik algısı ölçekleri


Yrd. Doç. Dr. Filiz KABAPINAR
Oluşturmacı anlayışı yansıtması açısından türk ve ingiliz fen bilgisi ve kimya ders kitaplarındaki görsel öğeler


Arş. Gör. Hikmet KATIRCIOĞLU & Yrd. Doç. Dr. Mübeccel KAZANCI
Genel biyoloji derslerinde bilgisayar kullanımının öğrenci başarı üzerisine etkisi


Yrd. Doç. Dr. Mübeccel KAZANCI, Arş. Gör. N.Gökben ATILBOZ, Dr. Nihal DO⁄AN BORA & Arş. Gör. Meryem ALTIN
Kavram haritalama yönteminin, lise 3. sınıf öğrencilerinin genetik konularını öğrenme başarısı üzerine etkisi


Arş. Gör. HÜSEYİN KÜÇÜKÖZER
Lise 1 Öğrencilerinin basit elektrik devreleri konusuyla ilgili kavram yanılgıları


Arş. Gör. Miraç YILMAZ & Prof. Dr. Haluk SORAN
Türk ve Alman eğitim sistemlerinin orta öğretim ve biyoloji dersi uygulamaları açısından karşılaştırılması


Yrd. Doç. Dr. Sinan OLKUN
Öğrencilere hacim formülü ne zaman anlamlı gelir?


Yrd. Doç. Dr. Ali Ekber ŞAHİN
Birleştirilmiş sınıflar uygulamasına ilişkin öğretmen görüşleri


Ahmet İlhan ŞEN
İlköğretim öğrencilerinin ışık, görme ve aynalar konusundaki, kavram yanılgılarının ve öğrenme zorluklarının incelenmesi


Umman TÜMKAYA & Assist. Prof. Dr. Gölge SEFEROĞLU
TWO DIFFERENT FEEDBACK PROCEDURES GIVEN TO STUDENTS’ WRITING


Doç. Dr. Aysun UMAY
Okul öncesi öğretmen adaylarının matematik öğretmeye ne kadar hazır olduklarına ilişkin bazı ipuçları


Yrd. Doç. Dr. Yasemin KOÇAK USLUEL & Tülin HAŞLAMAN
Öğretmenlerin bilgisayar kullanımına karşılaştırmalı bir yaklaşım: varolan ve tercih ettikleri bilgisayar kullanma durumları


Dr. Melek YAMAN & Prof. Dr. Rainer KLEE
DIE BERÜCKSICHTIGUNG VON SCHÜLERRELEVANZ IM BIOLOGIEUNTERRICHT ÜBER ERNÄHRUNG


Doç. Dr. İbrahim YILDIRIM & Öğr. Gör. Tuncay ERGENE
Lise son sınıf öğrencilerinin akademik başarılarının yordayıcısı olarak sınav kaygısı, boyun eğici davranışlar ve sosyal destek


Öğrt. Gökcan YILMAZ & Yrd. Doç. Dr. Seval FER
Çok yönlü zeka alanlarına göre düzenlenen öğretim etkinliklerine ilişkin öğrencilerin görüşleri ve başarıları


İnci MORGİL, Emine ERDEM & Ayhan YILMAZ
Kimya eğitiminde kavram yanılgıları


Prof. Dr. Akif ERGİN & Yrd. Doç. Dr. Özcan YAĞCI
4702 sayılı yasa çerçevesinde gerçekleştirilen meb-yök meslek yüksekokulları projesi'ne yönelik bir değerlendirme


Arş. Gör. Osman Nafiz KAYA
Eğitimde alternatif bir değerlendirme yolu: kavram haritaları


Ayhan YILMAZ, Özge ÖZYALÇIN OSKAY, Seçil ARDA, Emine ERDEM , Soner YAVUZ & İnci MORGİL
Ortaöğretimde yaşam kimyası