- (24), 2003


24. SAYI YAZI İNCELEME KURULU

Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı ve bilgisayar öz-yeterlik algıları üzerine bir çalışma
Doç. Dr. Buket AKKOYUNLU & Doç. Dr. Serap KURBANOĞLU


6 yaş çocuklarının bilim süreçlerini kulllanma yetenekleri
Doç. Dr. Berrin AKMAN, Doç. Dr. Elif ÜSTÜN & Arş. Gör. Tülin GÜLER


Bilgisayarların benimsenme hızına ilişkin boylamsal bir çalışma: üç okulun karşılaştırılması
Prof. Dr. Petek AŞKAR & Yrd. Doç. Dr. Yasemin KOÇAK USLUEL


Uzaktan eğitim ortamlarının seçiminde öğrencilerin öğrenme stillerinin önemi
Öğretim Görevlisi Dr. Gülay EKİCİ


Mikroöğretim uygulamasının öğretmen adaylarının sınıfta ders anlatımına ilişkin görüşleri üzerine etkisi
Yrd. Doç. Dr. İzzet GÖRGEN


Ortaöğretim başarı puanlarının üniversiteye girişte uygulanan öys, öss ve tek aşamalı sınavda uygulanan öss ile ilişkileri
Yrd. Doç. Dr. Hülya KELECİOĞLU


Akran baskısı, akademik başarı ve yaş değişkenlerine göre lise öğrencilerinin risk alma davranışının yordanması
Öğr. Gör. Dr. Binnaz KIRAN ESEN


Eğitici bilgisayar formatör (master) öğretmenlerin profilleri ve uygulamada karşılaştıkları güçlüklere ilişkin görüşleri
Yrd. Doç. Dr. Feza ORHAN & Doç. Dr. Buket AKKOYUNLU


Öğrencilerin fotosentez ve bitkilerde solunum konularındaki kavram yanılgılarının saptanması
Yrd. Doç. Dr. Ceren TEKKAYA & Sibel BALCI


Türkiye ve İngiltere'deki matematik öğretmenlerinin değerlendirme biçimleri
Dr. Elif Beymen TÜRNÜKLÜ


Öğretmenlerin bilgisayar kullanımıyla ilgili karar süreci aşamaları: iki yıldaki değişim
Yrd. Doç. Dr. Yasemin KOÇAK USLUEL & Prof. Dr. Petek AŞKAR


Ortaöğretim biyoloji programında genetik konularının değerlendirilmesi ve öğrencilerin genetiğe karşı ilgisinin saptanması
Bil. Uzm. Naim UZUN & Prof. Dr. Necdet SAĞLAM


Üç yaş grubu çocuklarda kavram gelişimi
Doç. Dr. Elif ÜSTÜN & Doç. Dr. Berrin AKMAN


İlköğretim öğrencileri eşit işaretini nasıl algılamaktadırlar?
Arş. Gör. Hakan YAMAN, Yrd. Doç. Dr. Zülbiye TOLUK & Yrd. Doç. Dr. Sinan OLKUN


Beslenmenin bilişsel gelişim ve fonksiyonları ile ilişkisi
Arş. Gör. Yasemin DEMİRCİOĞLU & Arş. Gör. Nurcan YABANCI


Cebir, öğrencilere niçin zor gelmektedir?
Dr. Yüksel DEDE & Prof. Dr. Ziya ARGÜN


İlk ve ortaöğretim okullarında almanca öğretim programları
Doç. Dr. Ayten GENÇ


Okul müdürlerinin yetiştirilmesinde yeni bir model önerisi
Yrd. Doç. Dr. Halil IŞIK


Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğuna sahip üstün yetenekli çocuklar
Arş. Gör. Eda KARGI & Doç. Dr. Berrin AKMAN


İlköğretim matematik derslerinde kubaşık öğrenme yönteminin kullanılması
Arş. Gör. Kamuran TARIM & Prof. Dr. Fikri AKDENİZ


Her çocuk başarılı olmak için bir şansa sahiptir: zekanın çok boyutluluğu çoklu zeka kuramı
Doç. Dr. Belma TUĞRUL & Arş. Gör. Esra DURAN


Matematiksel muhakeme yeteneği
Doç. Dr. Aysun UMAY


The effect of instructional methods on the performance of the students having different cognitive styles
Asst. Prof. Dr. Mehmet BAHAR


Okul aile işbirliği ile okuduğunu anlama başarısı arasındaki ilişki
Yrd. Doç. Dr. Süleyman ÇELENK


DEALING WITH MISCONCEPTIONS ABOUT FORCE AND MOTION CONCEPTS IN PHYSICS: A STUDY OF USING WEB-BASED PHYSICS PROGRAM
Assist. Prof. Dr. Neşet DEMİRCİ


STUDENTS’ CONCEPTION OF FRACTIONS: A STUDY OF 5 TH GRADE STUDENTS
Çiğdem HASER & Assoc. Prof. Dr. Behiye UBUZ


FACULTY POINT OF VIEW ON FACULTY DEVELOPMENT
H. Ferhan ODABAŞI


Fen bilgisi derslerinde bilgisayar destekli öğretimin dersin hedeflerine ulaşma düzeyine etkisi
Yrd. Doç. Dr. Nilgün YENİCE, Prof. Dr. Şenay SÜMER, Öğr. Gör. Hasan Can OKTAYLAR & Okt. Elif ERBİL


Milli Eğitim Bakanlığı özel okullar sınavı verilerinin madde tepki kuramı modellerine uyumu
Arş. Gör. Hüseyin H.YILDIRIM, Arş. Gör. Gözde ÇÖMLEKOĞLU & Prof. Dr. Giray BERBEROĞLU


Eğitimde yaratıcı dramanın alımlanması
Yrd. Doç. Dr. H. Nâlân GENÇ


ÇOCUK HAKLARI
ÇOCUK HAKLARI


efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı