- (24), 2003


24. SAYI YAZI İNCELEME KURULU

Doç. Dr. Buket AKKOYUNLU & Doç. Dr. Serap KURBANOĞLU
Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı ve bilgisayar öz-yeterlik algıları üzerine bir çalışma


Doç. Dr. Berrin AKMAN, Doç. Dr. Elif ÜSTÜN & Arş. Gör. Tülin GÜLER
6 yaş çocuklarının bilim süreçlerini kulllanma yetenekleri


Prof. Dr. Petek AŞKAR & Yrd. Doç. Dr. Yasemin KOÇAK USLUEL
Bilgisayarların benimsenme hızına ilişkin boylamsal bir çalışma: üç okulun karşılaştırılması


Öğretim Görevlisi Dr. Gülay EKİCİ
Uzaktan eğitim ortamlarının seçiminde öğrencilerin öğrenme stillerinin önemi


Yrd. Doç. Dr. İzzet GÖRGEN
Mikroöğretim uygulamasının öğretmen adaylarının sınıfta ders anlatımına ilişkin görüşleri üzerine etkisi


Yrd. Doç. Dr. Hülya KELECİOĞLU
Ortaöğretim başarı puanlarının üniversiteye girişte uygulanan öys, öss ve tek aşamalı sınavda uygulanan öss ile ilişkileri


Öğr. Gör. Dr. Binnaz KIRAN ESEN
Akran baskısı, akademik başarı ve yaş değişkenlerine göre lise öğrencilerinin risk alma davranışının yordanması


Yrd. Doç. Dr. Feza ORHAN & Doç. Dr. Buket AKKOYUNLU
Eğitici bilgisayar formatör (master) öğretmenlerin profilleri ve uygulamada karşılaştıkları güçlüklere ilişkin görüşleri


Yrd. Doç. Dr. Ceren TEKKAYA & Sibel BALCI
Öğrencilerin fotosentez ve bitkilerde solunum konularındaki kavram yanılgılarının saptanması


Dr. Elif Beymen TÜRNÜKLÜ
Türkiye ve İngiltere'deki matematik öğretmenlerinin değerlendirme biçimleri


Yrd. Doç. Dr. Yasemin KOÇAK USLUEL & Prof. Dr. Petek AŞKAR
Öğretmenlerin bilgisayar kullanımıyla ilgili karar süreci aşamaları: iki yıldaki değişim


Bil. Uzm. Naim UZUN & Prof. Dr. Necdet SAĞLAM
Ortaöğretim biyoloji programında genetik konularının değerlendirilmesi ve öğrencilerin genetiğe karşı ilgisinin saptanması


Doç. Dr. Elif ÜSTÜN & Doç. Dr. Berrin AKMAN
Üç yaş grubu çocuklarda kavram gelişimi


Arş. Gör. Hakan YAMAN, Yrd. Doç. Dr. Zülbiye TOLUK & Yrd. Doç. Dr. Sinan OLKUN
İlköğretim öğrencileri eşit işaretini nasıl algılamaktadırlar?


Arş. Gör. Yasemin DEMİRCİOĞLU & Arş. Gör. Nurcan YABANCI
Beslenmenin bilişsel gelişim ve fonksiyonları ile ilişkisi


Dr. Yüksel DEDE & Prof. Dr. Ziya ARGÜN
Cebir, öğrencilere niçin zor gelmektedir?


Doç. Dr. Ayten GENÇ
İlk ve ortaöğretim okullarında almanca öğretim programları


Yrd. Doç. Dr. Halil IŞIK
Okul müdürlerinin yetiştirilmesinde yeni bir model önerisi


Arş. Gör. Eda KARGI & Doç. Dr. Berrin AKMAN
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğuna sahip üstün yetenekli çocuklar


Arş. Gör. Kamuran TARIM & Prof. Dr. Fikri AKDENİZ
İlköğretim matematik derslerinde kubaşık öğrenme yönteminin kullanılması


Doç. Dr. Belma TUĞRUL & Arş. Gör. Esra DURAN
Her çocuk başarılı olmak için bir şansa sahiptir: zekanın çok boyutluluğu çoklu zeka kuramı


Doç. Dr. Aysun UMAY
Matematiksel muhakeme yeteneği


Asst. Prof. Dr. Mehmet BAHAR
The effect of instructional methods on the performance of the students having different cognitive styles


Yrd. Doç. Dr. Süleyman ÇELENK
Okul aile işbirliği ile okuduğunu anlama başarısı arasındaki ilişki


Assist. Prof. Dr. Neşet DEMİRCİ
DEALING WITH MISCONCEPTIONS ABOUT FORCE AND MOTION CONCEPTS IN PHYSICS: A STUDY OF USING WEB-BASED PHYSICS PROGRAM


Çiğdem HASER & Assoc. Prof. Dr. Behiye UBUZ
STUDENTS’ CONCEPTION OF FRACTIONS: A STUDY OF 5 TH GRADE STUDENTS


H. Ferhan ODABAŞI
FACULTY POINT OF VIEW ON FACULTY DEVELOPMENT


Yrd. Doç. Dr. Nilgün YENİCE, Prof. Dr. Şenay SÜMER, Öğr. Gör. Hasan Can OKTAYLAR & Okt. Elif ERBİL
Fen bilgisi derslerinde bilgisayar destekli öğretimin dersin hedeflerine ulaşma düzeyine etkisi


Arş. Gör. Hüseyin H.YILDIRIM, Arş. Gör. Gözde ÇÖMLEKOĞLU & Prof. Dr. Giray BERBEROĞLU
Milli Eğitim Bakanlığı özel okullar sınavı verilerinin madde tepki kuramı modellerine uyumu


Yrd. Doç. Dr. H. Nâlân GENÇ
Eğitimde yaratıcı dramanın alımlanması


ÇOCUK HAKLARI
ÇOCUK HAKLARI