- (22), 2002


22. SAYI YAZI İNCELEME KURULU

Doç. Dr. Buket AKKOYUNLU
Öğretmenlerin internet kullanımı ve bu konudaki öğretmen görüşleri


Arş. Gör. Sema ALAY & Yrd. Doç. Dr. Settar KOÇAK
ZAMAN VÖNETiMi ANKETi: GEÇERLiK VE GÜVENiRLiK


Prof. Dr. Petek AŞKAR & Yrd. Doç. Dr. Yasemin Koçak USLUEL
Teknolojinin yayılım sürecinde öğretmenlerin bilgisayarın özelliklerine ilişkin algıları


Doç. Dr. Safure BULUT, İ. Elif YETKİN & Sibel KAZAK
Matematik öğretmen adaylarının olasılık başarısı, olasılık ve matematiğe yönelik tutumlarının cinsiyete göre incelenmesi


Eylem ÇELİK , Belma TUGRUL & S.Songül YALÇIN
Dört-altı yaşlar arasındaki anaokulu çocuklarının duygusal yüz ifadesiyle kendilerini anne-babalarını ve öğretmenlerini algılaması


Yrd. Doç. Dr. Nezahat ÇETİN, Yrd. Doç. Dr. Nevin MAHİR & Doç. Dr. Şükrü TORUN
HE RELATIONSHIP BETWEEN LEFT-HANDEDNESS AND APTITUDE IN GEOMETRY


Yrd. Doç. Dr. Bengül ÇETİNTAŞ
ALMAN DiLi EGiTiMi ANABiLiM DALLARıNDA ÇEvIRINiN ÖNEMi VE iŞLEVI


Yrd. Doç. Dr. Deniz DERYAKULU
DENETiM ODAGI VE EPisTEMOLOJIK INANÇLARıN ÖGRETiM MATERYALINi KAVRAMAVI DENETLEME TÜRÜ VE DÜZEVi iLE ILIşKiSi


Öğr. Gör. Gülay EKİCİ
BiYOLOJi ÖGRETMENLERiNiN LABORATUVAR DERSiNE YÖNELiK TUTUM ÖLÇEGi (BÖLDYTÖ)


Dr. Sinan ERTEN
KIZ VE ERKEK ÖGRENCiLERIN EVDE ENERJi TASARRUFU YAPMA DAVRANıŞ AMAÇLARıNıN PLANLANMIŞ DAVRANıŞ TEORisi YARDıMıYLA ARAŞTIRILMASI


Doç. Dr. Ayten GENÇ
iLK- VE ORTAÖGRETiM OKULLARıNDA YABANCI DiL DERS KiTABI SEçiMi


Dr. Hünkar KORKMAZ & Doç. Dr. Fitnat KAPTAN
FEN EGiTiMiNDE PROJE TABANLI ÖGRENME YAKLAŞıMlNIN iLKÖGRETil!'l ÖGRENCiLERiNiN AKADEI!!IIK BAŞARI, AKADEMiK BENLIK KAVRAMı VE ÇALIŞMA SURELERINE ETKISI


Yrd. Doç. Dr. Nevin MAHİR & Yrd. Doç. Dr. Nezahat ÇETİN
ONDALıK SAYILARıN FARKLI TEMSIL EDILMELERiNE GÖRE ALGILANMA SÜRELERi


Prof. Dr. İnci MORGİL, Doç. Dr. Ayhan YILMAZ & Arş. Gör. Soner YAVUZ
KiMYA EGiTiMiNDE iSTASYONLARDA ÖGRENME MODELi


Dr. S. Aslı ÖZGÜN-KOCA
WHAT ARE THE PRESERVICE MATHEMATICS TEACHERS' ATTITUDES TOWARDS MATHEMATICS AND BELIEFS ABOUT TEACHING MATHEMATICS, AND THEIR TEACHER PREPARATION PROGRAMS?


Öğr. Gör. Mustafa Kemal ÖZTÜRK
LisELERDE COGRAFYA ÖGRETiMiNDE ARAÇ, GEREÇ, MATERYAL KULLANIMI VE ÖNEMi


Yrd. Doç. Dr. Cahit PESEN
MATEMATİĞİN ESTETiĞi ÜZERINE


Dr. Ahmet İlhan ŞEN & Prof. Dr. Hartmut WIESNER
KRITISCHE ANALYSE DER QUANTENPHYSIK IN TÜRKISCHEN SCHULBÜCHERN


Doç. Dr. Belma TUĞRUL
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMiNDE ÖGRENMEYi VE ÖGRETiMi KOLAYLAŞTıRAN ÖZELLiKLER


Doç. Dr. Ayhan YILMAZ, Prof. Dr. İnci MORGİL, Pınar AKTUĞ & Öğrt. İsmail GÖBEKLİ
oRTAÖGRETiM VE ÜNivERSiTE ÖGRENCiLERiNi.N ÇE~RE, ÇEVRE KAVRAMLARı VE SORUNLARI KONUSUNDAKI BILGILERI VE ÖNERiLER


Yrd. Doç. Dr. Mukaddes ERDEM
PROJE TABANLI ÖGRENME


Yusuf KOÇ & Assoc.Prof. Dr. Safure BULUT
EFFECTS OF COOPERATlYE AND INDIYIDUALISTIC PROBLEM SOLYING METHODS ON MATHEMATICAL PROBLEM SOLVING PERFORMANCE