- (22), 2002


22. SAYI YAZI İNCELEME KURULU

Öğretmenlerin internet kullanımı ve bu konudaki öğretmen görüşleri
Doç. Dr. Buket AKKOYUNLU


ZAMAN VÖNETiMi ANKETi: GEÇERLiK VE GÜVENiRLiK
Arş. Gör. Sema ALAY & Yrd. Doç. Dr. Settar KOÇAK


Teknolojinin yayılım sürecinde öğretmenlerin bilgisayarın özelliklerine ilişkin algıları
Prof. Dr. Petek AŞKAR & Yrd. Doç. Dr. Yasemin Koçak USLUEL


Matematik öğretmen adaylarının olasılık başarısı, olasılık ve matematiğe yönelik tutumlarının cinsiyete göre incelenmesi
Doç. Dr. Safure BULUT, İ. Elif YETKİN & Sibel KAZAK


Dört-altı yaşlar arasındaki anaokulu çocuklarının duygusal yüz ifadesiyle kendilerini anne-babalarını ve öğretmenlerini algılaması
Eylem ÇELİK , Belma TUGRUL & S.Songül YALÇIN


HE RELATIONSHIP BETWEEN LEFT-HANDEDNESS AND APTITUDE IN GEOMETRY
Yrd. Doç. Dr. Nezahat ÇETİN, Yrd. Doç. Dr. Nevin MAHİR & Doç. Dr. Şükrü TORUN


ALMAN DiLi EGiTiMi ANABiLiM DALLARıNDA ÇEvIRINiN ÖNEMi VE iŞLEVI
Yrd. Doç. Dr. Bengül ÇETİNTAŞ


DENETiM ODAGI VE EPisTEMOLOJIK INANÇLARıN ÖGRETiM MATERYALINi KAVRAMAVI DENETLEME TÜRÜ VE DÜZEVi iLE ILIşKiSi
Yrd. Doç. Dr. Deniz DERYAKULU


BiYOLOJi ÖGRETMENLERiNiN LABORATUVAR DERSiNE YÖNELiK TUTUM ÖLÇEGi (BÖLDYTÖ)
Öğr. Gör. Gülay EKİCİ


KIZ VE ERKEK ÖGRENCiLERIN EVDE ENERJi TASARRUFU YAPMA DAVRANıŞ AMAÇLARıNıN PLANLANMIŞ DAVRANıŞ TEORisi YARDıMıYLA ARAŞTIRILMASI
Dr. Sinan ERTEN


iLK- VE ORTAÖGRETiM OKULLARıNDA YABANCI DiL DERS KiTABI SEçiMi
Doç. Dr. Ayten GENÇ


FEN EGiTiMiNDE PROJE TABANLI ÖGRENME YAKLAŞıMlNIN iLKÖGRETil!'l ÖGRENCiLERiNiN AKADEI!!IIK BAŞARI, AKADEMiK BENLIK KAVRAMı VE ÇALIŞMA SURELERINE ETKISI
Dr. Hünkar KORKMAZ & Doç. Dr. Fitnat KAPTAN


ONDALıK SAYILARıN FARKLI TEMSIL EDILMELERiNE GÖRE ALGILANMA SÜRELERi
Yrd. Doç. Dr. Nevin MAHİR & Yrd. Doç. Dr. Nezahat ÇETİN


KiMYA EGiTiMiNDE iSTASYONLARDA ÖGRENME MODELi
Prof. Dr. İnci MORGİL, Doç. Dr. Ayhan YILMAZ & Arş. Gör. Soner YAVUZ


WHAT ARE THE PRESERVICE MATHEMATICS TEACHERS' ATTITUDES TOWARDS MATHEMATICS AND BELIEFS ABOUT TEACHING MATHEMATICS, AND THEIR TEACHER PREPARATION PROGRAMS?
Dr. S. Aslı ÖZGÜN-KOCA


LisELERDE COGRAFYA ÖGRETiMiNDE ARAÇ, GEREÇ, MATERYAL KULLANIMI VE ÖNEMi
Öğr. Gör. Mustafa Kemal ÖZTÜRK


MATEMATİĞİN ESTETiĞi ÜZERINE
Yrd. Doç. Dr. Cahit PESEN


KRITISCHE ANALYSE DER QUANTENPHYSIK IN TÜRKISCHEN SCHULBÜCHERN
Dr. Ahmet İlhan ŞEN & Prof. Dr. Hartmut WIESNER


ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMiNDE ÖGRENMEYi VE ÖGRETiMi KOLAYLAŞTıRAN ÖZELLiKLER
Doç. Dr. Belma TUĞRUL


oRTAÖGRETiM VE ÜNivERSiTE ÖGRENCiLERiNi.N ÇE~RE, ÇEVRE KAVRAMLARı VE SORUNLARI KONUSUNDAKI BILGILERI VE ÖNERiLER
Doç. Dr. Ayhan YILMAZ, Prof. Dr. İnci MORGİL, Pınar AKTUĞ & Öğrt. İsmail GÖBEKLİ


PROJE TABANLI ÖGRENME
Yrd. Doç. Dr. Mukaddes ERDEM


EFFECTS OF COOPERATlYE AND INDIYIDUALISTIC PROBLEM SOLYING METHODS ON MATHEMATICAL PROBLEM SOLVING PERFORMANCE
Yusuf KOÇ & Assoc.Prof. Dr. Safure BULUT


efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı