- (21), 2001


21. SAYI YAZI İNCELEME KURULU

Prof. Dr. Petek AŞKAR & Doç. Dr. Aysun UMAY
İlköğretim matematik öğretmenliği öğrencilerinin bilgisayarla ilgili öz-yeterlik algısı


Doç. Dr. Ayşen BAKİOGLU & Prof. Dr. Ayla GÜRDAL
Lisansüstü tezlerde danışman ve öğrencilerin rol algıları: Yönetim için göstergeler


Kürşat ÇAĞILTAY, Öğr. Gör. Jale ÇAKIROĞLU, Nergiz ÇAĞILTAY & Öğr. Gör. Erdinç ÇAKIROĞLU
ÖGRETIMDE BILGISAYAR KULLANıMıNA ILIşKIN ÖORETMEN GÖRÜŞLERI


Hakkı ÇAMUR
HE TEAM SYSTEM: HOW DOES SCOUTING HELP YOUNGS' SOCIAL DEVELOPMENTS ?


Yrd. Doç. Emine ERDEM, Prof. Dr. İnci MORGİL & Doç. Dr. Ayhan YILMAZ
ıvı ÇALIŞMA ORTAMıNıN LIsE VE ÜNIvERSITELERDE ÖGRENME VE ÖGRETME ÜZERINE ETKİSİ


Doç. Dr. Ayten GENÇ, Arş. Gör. Cengiz SARIÇAM & Arş. Gör. Nevzat BAKIR
ALMAN DILI EOITIMI ANABILIM DALLARıNDA OKUL DENEYIMI-I DERSININ UYGULANMASI


Öğr. Gör. Benan GÜLAY & Prof. Dr. Sema ERGEZEN
GENEL BIYOLOJI DERSI ÖGRENCILERININ TEMEL BIYOLOJI BilGILERI ÜZERINE BIR ÇALIŞMA


Doç. Dr. Fitnat KAPTAN & Dr. Hünkar KORKMAZ
Hizmet öncesi sınıf öğretmenlerinin fen eğitiminde ısı ve sıcaklıkla ilgili kavram yanılgıları


Assist. Prof. Dr. Ercan KİRAZ
ANOMALIES ASSOCIAYED WIYH SCHOOL EXPERIENCES: WHAY YEACHER CANDIDAYES ENCOUNYER


Arş. Gör. Hünkar KORKMAZ
Hizmet öncesi öğretmenlerin AIDS eğitimine yönelik bilgi ihtiyaçlarının ve bilgi kaynaklarının incelenmesi


Doç. Dr. Serap KURBANOĞLU & Doç. Dr. Buket AKKOYUNLU
Öğrencilere bilgi okuryazarlığı becerilerinin kazandırılması üzerine bir çalışma


Prof. Dr. İnci MORGİL , Doç. Dr. Ayhan YILMAZ & Prof. Dr. Ömer GEBAN
Özel dershanelerin üniversiteye girişte öğrenci başarısına etkileri


Yrd. Doç. Dr. Canan NAKİBOGLU, Arş. Gör. Ruhan BENLİKAYA & Arş. Gör. Özlem KARAKOÇ
Ortaöğretim kimya derslerinde V-diyagramı uygulamaları


Ayşe SAVRAN & Dr. Jale ÇAKIROĞLU
BIYOLOJI ÖGRETMEN ADAYLARıNIN BIYOLOJI ÖGRETIMINE ILIşKIN ÖZYETERLILIK INAÇLARI


Res. Ast. Selen SENCAR, Elif Esra YILMAZ & Dr. Ali ERYILMAZ
HIGH SCHOOL STUDENTS' MISCONCEPTIONS ABOUT SIMPLE ELECTRIC CIRCUITS


Arş. Gör. Mükerrem ŞAHİN, Doç. Dr. Ayhan YILMAZ & Prof. Dr. İnci MORGİL
Ortaöğretim kimya müfredat programına korozyon konusunun katılma önerisi


Öğr. Gör. Sevilay ŞAHİN & Yrd. Doç. Dr. Atanur VERGİLİ
Evaluation of the educational programs in southeastern Anatolia


Dr. Ahmet İlhan ŞEN
DIDAKTISCHE ANALYSE DES OPTIKUNTERRICHTS IN DEN TÜRKISCHEN BZW. DEUTSCHEN SCHULEN


Assist. Prof. Dr. Ceren TEKKAYA, Res. Ast. Özlem ÖZKAN & Res. Ast. Semra SUNGUR
BIOLOGY CONCEPTS PERCEIVED AS DIFFICULT BY TURKISH HIGH SCHOOL STUDENTS


Doç. Dr. Ayhan YILMAZ, Uzm. Nesimi ULUDAĞ & Prof. Dr. İnci MORGİL
Üniversite öğrencilerinin organik kimya labaratuvar tekniğine ait temel bilgileri, uygulamaların yetersizliği ve öneriler


Yrd. Doç. Dr. Leyla ERCAN
Yabancı Uyruklu ve Türk Üniversite Öğrencilerine Ait Soruların Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi