- (21), 2001


21. SAYI YAZI İNCELEME KURULU

İlköğretim matematik öğretmenliği öğrencilerinin bilgisayarla ilgili öz-yeterlik algısı
Prof. Dr. Petek AŞKAR & Doç. Dr. Aysun UMAY


Lisansüstü tezlerde danışman ve öğrencilerin rol algıları: Yönetim için göstergeler
Doç. Dr. Ayşen BAKİOGLU & Prof. Dr. Ayla GÜRDAL


ÖGRETIMDE BILGISAYAR KULLANıMıNA ILIşKIN ÖORETMEN GÖRÜŞLERI
Kürşat ÇAĞILTAY, Öğr. Gör. Jale ÇAKIROĞLU, Nergiz ÇAĞILTAY & Öğr. Gör. Erdinç ÇAKIROĞLU


HE TEAM SYSTEM: HOW DOES SCOUTING HELP YOUNGS' SOCIAL DEVELOPMENTS ?
Hakkı ÇAMUR


ıvı ÇALIŞMA ORTAMıNıN LIsE VE ÜNIvERSITELERDE ÖGRENME VE ÖGRETME ÜZERINE ETKİSİ
Yrd. Doç. Emine ERDEM, Prof. Dr. İnci MORGİL & Doç. Dr. Ayhan YILMAZ


ALMAN DILI EOITIMI ANABILIM DALLARıNDA OKUL DENEYIMI-I DERSININ UYGULANMASI
Doç. Dr. Ayten GENÇ, Arş. Gör. Cengiz SARIÇAM & Arş. Gör. Nevzat BAKIR


GENEL BIYOLOJI DERSI ÖGRENCILERININ TEMEL BIYOLOJI BilGILERI ÜZERINE BIR ÇALIŞMA
Öğr. Gör. Benan GÜLAY & Prof. Dr. Sema ERGEZEN


Hizmet öncesi sınıf öğretmenlerinin fen eğitiminde ısı ve sıcaklıkla ilgili kavram yanılgıları
Doç. Dr. Fitnat KAPTAN & Dr. Hünkar KORKMAZ


ANOMALIES ASSOCIAYED WIYH SCHOOL EXPERIENCES: WHAY YEACHER CANDIDAYES ENCOUNYER
Assist. Prof. Dr. Ercan KİRAZ


Hizmet öncesi öğretmenlerin AIDS eğitimine yönelik bilgi ihtiyaçlarının ve bilgi kaynaklarının incelenmesi
Arş. Gör. Hünkar KORKMAZ


Öğrencilere bilgi okuryazarlığı becerilerinin kazandırılması üzerine bir çalışma
Doç. Dr. Serap KURBANOĞLU & Doç. Dr. Buket AKKOYUNLU


Özel dershanelerin üniversiteye girişte öğrenci başarısına etkileri
Prof. Dr. İnci MORGİL , Doç. Dr. Ayhan YILMAZ & Prof. Dr. Ömer GEBAN


Ortaöğretim kimya derslerinde V-diyagramı uygulamaları
Yrd. Doç. Dr. Canan NAKİBOGLU, Arş. Gör. Ruhan BENLİKAYA & Arş. Gör. Özlem KARAKOÇ


BIYOLOJI ÖGRETMEN ADAYLARıNIN BIYOLOJI ÖGRETIMINE ILIşKIN ÖZYETERLILIK INAÇLARI
Ayşe SAVRAN & Dr. Jale ÇAKIROĞLU


HIGH SCHOOL STUDENTS' MISCONCEPTIONS ABOUT SIMPLE ELECTRIC CIRCUITS
Res. Ast. Selen SENCAR, Elif Esra YILMAZ & Dr. Ali ERYILMAZ


Ortaöğretim kimya müfredat programına korozyon konusunun katılma önerisi
Arş. Gör. Mükerrem ŞAHİN, Doç. Dr. Ayhan YILMAZ & Prof. Dr. İnci MORGİL


Evaluation of the educational programs in southeastern Anatolia
Öğr. Gör. Sevilay ŞAHİN & Yrd. Doç. Dr. Atanur VERGİLİ


DIDAKTISCHE ANALYSE DES OPTIKUNTERRICHTS IN DEN TÜRKISCHEN BZW. DEUTSCHEN SCHULEN
Dr. Ahmet İlhan ŞEN


BIOLOGY CONCEPTS PERCEIVED AS DIFFICULT BY TURKISH HIGH SCHOOL STUDENTS
Assist. Prof. Dr. Ceren TEKKAYA, Res. Ast. Özlem ÖZKAN & Res. Ast. Semra SUNGUR


Üniversite öğrencilerinin organik kimya labaratuvar tekniğine ait temel bilgileri, uygulamaların yetersizliği ve öneriler
Doç. Dr. Ayhan YILMAZ, Uzm. Nesimi ULUDAĞ & Prof. Dr. İnci MORGİL


Yabancı Uyruklu ve Türk Üniversite Öğrencilerine Ait Soruların Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Yrd. Doç. Dr. Leyla ERCAN


efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı