- (20), 2001


20. SAYI YAZI İNCELEME KURULU

ÇOKTAN SEÇMELI TEST MADDELERINI PUANLAMADA, SEÇENEKLERi FARKLI BiçiMLERDE AGIRLIKLANDIRMANIN MADDE VE TEST iSTATIsTIKLERiNE OLAN ETKIsININ INCELENMESI
Arş. Gör. Oylum AKKUŞ & Prof. Dr. Yaşar BAYKUL


ÖGRETMENLIK MESLEGI VE ÖGRETMEN YETIşTIRMEDE YENIDEN YAPıLANMA
Doç. Dr. Gülsün Atanur BASKAN


INVESTIGATION OF PERFORMANCES OF PROSPECTIVE MATHEMATICS TEACHERS ON PROBABILITY
Dr. Safure BULUT


THE SEVEN PRINCIPLES OF GOOD PRACTICE: A PRACTICAL APPROACH TO EVALUATING ONLINE COURSEs
Kürşat ÇAĞILTAY, Charles R. GRAHAM, Byung-Ro UM, Joni CRANER & Prof. Dr. Thomas M. DUFFY


EGiTIM REFORMU SONRASı ANADOLU LIsELERINDE YABANCI DIL ÖGRETIMI
Yrd. Doç. Dr. Bengül ÇETİNTAŞ & Doç. Dr. Ayten GENÇ


MPROVING ACADEMIC ADVISING : A CASE STUDY
Doç. Dr. Ayhan DEMİR & Assist Doç. Dr. Ahmet OK


KiMYA DERSINDE BAZI KAVRAMLAR ÖGRENCILER TARAFINDAN NE KADAR ANLAŞıLıYOR?
Yrd. Doç. Dr. Emine ERDEM, Doç. Dr. Ayhan YILMAZ & Prof. Dr. Inci MORGIL


DIE ENTWICKLUNG DER LESEKOMPETENZ IM DAF-UNTERRICHY
Assoc. Prof. Dr. Ayten GENÇ


TÜRKIYE'NIN TÜRK CUMHURIYETLERI, TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARıNA YÖNELIK EGITIM POLITIKA VE UYGULAMALARI.
Prof. Dr. Yüksel KAVAK & Doç. Dr. Gülsün Atanur BASKAN


Örtük özellikler teorisindeki b ve a parametreleri ile klasik test teorisindeki p ve r istatistikleri arasındaki ilişki
Yrd. Doç. Dr. Hülya KELECİOGLU


Kimya eğitiminde farklı madde türlerinin psikometrik özellikleri ve öğrenci başarısı bakımından karşılaştırılması
Prof. Dr. İnci MORGİL & Doç. Dr. Ayhan YILMAZ


ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS PERCEPTIONS OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT
Dr. S. Sadi SEFEROĞLU


THE EFFECT OF GENDER DIFFERENCE AND REASONING ABILITY ON THE LEARNING OF HUMAN CIRCULATORY SYSTEM CONCEPTS
Arş. Gör. Semra SUNGUR , Yrd. Doç. Dr. Ceren TEKKAYA & Prof. Dr. Ömer GEBAN


FRANSızCA YE TÜRKÇE RENK ISIMLERI IÇEREN DEYIMLERIN KARŞıLAŞTıRMALı INCELENMESI
Yrd. Doç. Dr. Nazmiye TOPÇU


ÇOCUKLARıN CINSEL EGITIMI ILE ILGILI ANNE GÖRÜŞLERINiN INCELENMESI
Doç.Dr. Belma TUGRUL & Doç. Dr. İsmihan ARTAN


THREE FACTORS TO CONSIDER IN THE ASSESSMENT OF EFL LEARNERS' READING COMPREHENSION ABILITY: THE READER, THE TEXT, AND THE TASK
Assist. Prof. Dr. Berrin UÇKUN


EINSATZ DER METHODE "CONCEPT MAPS" IM CHEMIEUNTERRICHT I. UNTERRICHTEN DES KAPITELS "FARBSTOFFE UND ARZNEIMITTEL" IM CHEMIEUNTERRICHT MITTELS CONCEPT-MAPS
Yrd. Doç. Dr. Berna GÜCÜM, Doç. Dr. Ayhan YILMAZ & Prof. Dr. İnci F. MORGİL


üNIvERSITE ÖGRENCILERININ KIMYASAL BAGLAR KONUSUNDAKI KAVRAM YANıLGıLARıNIN BELIRLENMESI
Doç. Dr. Ayhan YILMAZ & Prof. Dr. İnci MORGİL


NIETZCHE VE EGITIM
Arş. Gör. Talip KABADAYI


FEN EGITIMINDE PROBLEME DAYALı ÖGRENME YAKLAŞıMı
Doç. Dr. Fitnat KAPTAN & Arş. Gör. Hünkar KORKMAZ


SANAT EGITIMINDE IŞBiRLIKLI ÖGRENME
Yrd. Doç. Dr.Yıldız KURTULUŞ


EGITIMDE KALITE YÖNETIMINE BIR ÖRNEK: AB ET 2000 AKREDITASYON SÜRECI
Doç. Dr. Zümrüt B. ÖGEL & Doç. Dr. Zafer DURSUNKAYA


EGITIM ARAŞTIRMALARINDA DELPHI TEKNIGi VE KULLANIMI
Yrd. Doç. Dr. Ali Ekber ŞAHİN


EFFECTS. OF BRIDGING ANALOGIES ON STUDENTS' MISCONCEPTIONS ABOUT GRAVITY AND INERTIA
Almer ABAK, Ali ERYILMAZ, Serkan YILMAZ & Mine YILMAZ


BENZEŞIM (ANALOJI) YÖNTEMI KULLANARAK LIsE 2. SINIF ÖGRENCILERININ KIMYASAL DENGE KONUSUNDAKI KAVRAM YANıLGıLARıNIN GIDERILMESI
Arş. Gör. İbrahim BİLGİN & Prof. Dr. Ömer GEBAN


efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı