- (20), 2001


20. SAYI YAZI İNCELEME KURULU

Arş. Gör. Oylum AKKUŞ & Prof. Dr. Yaşar BAYKUL
ÇOKTAN SEÇMELI TEST MADDELERINI PUANLAMADA, SEÇENEKLERi FARKLI BiçiMLERDE AGIRLIKLANDIRMANIN MADDE VE TEST iSTATIsTIKLERiNE OLAN ETKIsININ INCELENMESI


Doç. Dr. Gülsün Atanur BASKAN
ÖGRETMENLIK MESLEGI VE ÖGRETMEN YETIşTIRMEDE YENIDEN YAPıLANMA


Dr. Safure BULUT
INVESTIGATION OF PERFORMANCES OF PROSPECTIVE MATHEMATICS TEACHERS ON PROBABILITY


Kürşat ÇAĞILTAY, Charles R. GRAHAM, Byung-Ro UM, Joni CRANER & Prof. Dr. Thomas M. DUFFY
THE SEVEN PRINCIPLES OF GOOD PRACTICE: A PRACTICAL APPROACH TO EVALUATING ONLINE COURSEs


Yrd. Doç. Dr. Bengül ÇETİNTAŞ & Doç. Dr. Ayten GENÇ
EGiTIM REFORMU SONRASı ANADOLU LIsELERINDE YABANCI DIL ÖGRETIMI


Doç. Dr. Ayhan DEMİR & Assist Doç. Dr. Ahmet OK
MPROVING ACADEMIC ADVISING : A CASE STUDY


Yrd. Doç. Dr. Emine ERDEM, Doç. Dr. Ayhan YILMAZ & Prof. Dr. Inci MORGIL
KiMYA DERSINDE BAZI KAVRAMLAR ÖGRENCILER TARAFINDAN NE KADAR ANLAŞıLıYOR?


Assoc. Prof. Dr. Ayten GENÇ
DIE ENTWICKLUNG DER LESEKOMPETENZ IM DAF-UNTERRICHY


Prof. Dr. Yüksel KAVAK & Doç. Dr. Gülsün Atanur BASKAN
TÜRKIYE'NIN TÜRK CUMHURIYETLERI, TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARıNA YÖNELIK EGITIM POLITIKA VE UYGULAMALARI.


Yrd. Doç. Dr. Hülya KELECİOGLU
Örtük özellikler teorisindeki b ve a parametreleri ile klasik test teorisindeki p ve r istatistikleri arasındaki ilişki


Prof. Dr. İnci MORGİL & Doç. Dr. Ayhan YILMAZ
Kimya eğitiminde farklı madde türlerinin psikometrik özellikleri ve öğrenci başarısı bakımından karşılaştırılması


Dr. S. Sadi SEFEROĞLU
ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS PERCEPTIONS OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT


Arş. Gör. Semra SUNGUR , Yrd. Doç. Dr. Ceren TEKKAYA & Prof. Dr. Ömer GEBAN
THE EFFECT OF GENDER DIFFERENCE AND REASONING ABILITY ON THE LEARNING OF HUMAN CIRCULATORY SYSTEM CONCEPTS


Yrd. Doç. Dr. Nazmiye TOPÇU
FRANSızCA YE TÜRKÇE RENK ISIMLERI IÇEREN DEYIMLERIN KARŞıLAŞTıRMALı INCELENMESI


Doç.Dr. Belma TUGRUL & Doç. Dr. İsmihan ARTAN
ÇOCUKLARıN CINSEL EGITIMI ILE ILGILI ANNE GÖRÜŞLERINiN INCELENMESI


Assist. Prof. Dr. Berrin UÇKUN
THREE FACTORS TO CONSIDER IN THE ASSESSMENT OF EFL LEARNERS' READING COMPREHENSION ABILITY: THE READER, THE TEXT, AND THE TASK


Yrd. Doç. Dr. Berna GÜCÜM, Doç. Dr. Ayhan YILMAZ & Prof. Dr. İnci F. MORGİL
EINSATZ DER METHODE "CONCEPT MAPS" IM CHEMIEUNTERRICHT I. UNTERRICHTEN DES KAPITELS "FARBSTOFFE UND ARZNEIMITTEL" IM CHEMIEUNTERRICHT MITTELS CONCEPT-MAPS


Doç. Dr. Ayhan YILMAZ & Prof. Dr. İnci MORGİL
üNIvERSITE ÖGRENCILERININ KIMYASAL BAGLAR KONUSUNDAKI KAVRAM YANıLGıLARıNIN BELIRLENMESI


Arş. Gör. Talip KABADAYI
NIETZCHE VE EGITIM


Doç. Dr. Fitnat KAPTAN & Arş. Gör. Hünkar KORKMAZ
FEN EGITIMINDE PROBLEME DAYALı ÖGRENME YAKLAŞıMı


Yrd. Doç. Dr.Yıldız KURTULUŞ
SANAT EGITIMINDE IŞBiRLIKLI ÖGRENME


Doç. Dr. Zümrüt B. ÖGEL & Doç. Dr. Zafer DURSUNKAYA
EGITIMDE KALITE YÖNETIMINE BIR ÖRNEK: AB ET 2000 AKREDITASYON SÜRECI


Yrd. Doç. Dr. Ali Ekber ŞAHİN
EGITIM ARAŞTIRMALARINDA DELPHI TEKNIGi VE KULLANIMI


Almer ABAK, Ali ERYILMAZ, Serkan YILMAZ & Mine YILMAZ
EFFECTS. OF BRIDGING ANALOGIES ON STUDENTS' MISCONCEPTIONS ABOUT GRAVITY AND INERTIA


Arş. Gör. İbrahim BİLGİN & Prof. Dr. Ömer GEBAN
BENZEŞIM (ANALOJI) YÖNTEMI KULLANARAK LIsE 2. SINIF ÖGRENCILERININ KIMYASAL DENGE KONUSUNDAKI KAVRAM YANıLGıLARıNIN GIDERILMESI