- (2), 1987


Eğitim sistemimiz ve eğitim fakültelerimiz
Mehmet ÖZGÜNEŞ


Türkiye'de öğretmenlik mesleği ve sorunları
Hüseyin Hüsnü TEKIŞIK


Yükseköğretime geçişte öğretmenlik mesleğine yönelme
Doç. Dr. Galip KARAGÖZOGLU


Çağdaş gelişmeler ışığı altında eğitim bilimleri bölümlerinin dünü-bugünü ve geleceği
Doç. Dr. Ayşegül ATAMAN


Beşinci ve gelecek plan döneminde öğretmen yetiştirmeden beklenen fonksiyon
İLhan DÜLGER


Eğitim ortamında sevgi
Yrd. Doç. Dr. Veysel SÖNMEZ


The preparation of professional educatiors in the United States: four turbulent decades, 1950's-1980's
Prof. Dr. Frank Andrews STONE


Günümüzde Federal Almanya'da öğretmen eğitimi
Prof. Dr. Joachim VENTER


The use of visual equipment in training of students at schools of education and designing an effective model
Dino F. ORANGES


Eğitimde L.Üstü Eğitim
Prof. Dr. M. Fuat TURGUT


Is there a place for counseling programs in turkish schools of education
Prof. Dr. Thomas M. SKOVHOLT


Eğitim yöneticisinin hizmet öncesi ve hizmet içinde hazırlanması
Prof. Dr. Ziya BURSALlOĞLU


The impact of information technologies on teacher preparation and distance learning systems
Assoc. Prof. Dr. Marina Stock MclSAAC


YÖK öncesi ve sonrası fen eğitimi politikaları ve fen eğitiminde yapı ve verimlilik yönlerinden Türkiye'nin çağdaşlaşma düzeyi
Prof. Dr. A. Kemal ÖZİNÖNÜ


Matematik ve fen eğitimi yönünden okullarımızdaki durum
Yrd. Doç. Dr. Yaşar BAYKUL


Sanat eğitimi için öğretmen yetiştirme ve bu konuda karşılaşılan güçlükler
Doç.Dr. M. Zahit BÜYÜKİŞLİYEN


Orta dereceli okullarda çalışacak olan yabancı dil öğretmeninin yetiştirilmesinde ve öğretmenliğinde karşılaşılan güçlükler
Doç. Dr. Cengiz TOSUN


Türkiye 'de İngilizce öğretiminin yönlendirilmesinde eğitim fakültelerinin yeri
Yrd. Doç. Dr. Ayhan SEZER


Ülkemizin üst düzey teknisyen ihtiyacı ve eğitimi
Prof. Dr. Ethem ÖZGÜVEN


Okul-sanayi ortaklaşa (osanor) eğitimi
Prof. Dr. İlhan AKHUN


Yeni mesleki-teknik eğitim sistemi ve okul-endüstri ilişkileri
Doç. Dr. S. İlhan SEZGİN


Eğitim fakültelerinde öğretim üyesi sorunu
Doç. Dr. Adil TÜRKOĞLU


Mesleki eğitimde hizmet içi eğitim
Prof. Dr. Suna BAYKAN, Öğrt. Gör. Yıldız GÜNGEN & Öğrt. Gör. Sevinç ÜNAL


Bir hizmet içi eğitim olarak denetim
Doç. Dr. Mustafa AYDIN


Üniversitelerde öğretmenlerin hizmet içinde yetiştirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Aytaç AÇIKALIN


Eğitimde psikolojik danışma ve rehberlik uygulamalarının gelişimi ve belli başlı sorunlar
Prof. Dr. Muharrem KEPÇEOĞLU


Okul danışmanlarından beklenen rol ve danışman eğitimi
Doç. Dr. Yıldız KUZGUN


Türkiye'de özel eğitim alanına personel yetiştirmenin dünü, bugünü ve yarını
Doç. Dr. Doğan ÇAĞLAR


Halk eğitimcilerinin yetiştirilmesinde üniversitelerin rolü ve yeri
Doç. Dr. A. Sudi BÜLBÜL


Türkiye'de öğretmen yetiştirme çalışmalarının gelişmesi
Dr. Mustafa ERGÜN


efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı