- (19), 2000


Liselerimizin biyoloji laboratuvar araç ve gereçleri bakımından durumu
Yrd. Doç. Dr. Galip AKAYDIN, Arş. Gör. M. Hakan GüLER & Hatice MÜLAYIM


İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TEMEL FİZİK KAVRAMLARINI ANLAMA DÜZEYİ
Ali Rıza AKDENİZ, Uğraş BEKT AŞ & Nevzat YİĞİT


A study on the cognitive index in children aged 6 to 8
Prof. Dr. Meziyet ARI , Doç. Dr. Elif ÜSTÜN & Doç. Dr. Berrin AKMAN


The views of classroom teachers on the reading habits in turkey
Assoc Prof. Dr. Aylanur ATAKLI


Kimya öğretiminde deneylerle zenginleştirilmiş öğretim ve geleneksel problem çözme etkinliklerinin kimya ders başarısı açısından karşılaştırılması
Dr. Cemil AYDOĞDU


Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü mezunlarının yüksek öğrenimdeki başarı durumları ile ilgili bir değerlendirme
Dr. Serap BUYURGAN


İlköğretim 6. sınıf Fen Bilgisi Dersine İlişkin Bazı Değişkenlerin Öğrencilerin Duyuşsal Özelliklerini Açıklama Gücü
Arş. Gör. Özlem Sıla ÇAKIR, Yrd. Doç. Dr. Tuğba ŞAHİN & Öğr. Gör. Baki ŞAHİN


SELF-REPORTED NEEDS OF EFL STUDENTS IN TERMS OF LINGUISTIC SKILLS
Assist. Prof. Dr. Mehmet ÇELİK


OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ ÖZ BAKIM BECERİLERİNİN ANNELERİNİN ÇALIŞIP ÇALIŞMAMA DURUMUNA GÖRE İNCELENMESİ
Yrd. Doç.Dr. Serap DEMİRİZ & Doç. Dr.Çağlayan DİNÇER


PERSONAL AND ORGANIZATIONAL VISIONS OF THE DEANS IN TURKISH UNIVERSITIES FOR THE NEW MILLENNIUM
Ş.Şule ERÇETİN & Doç.Dr. A.Gülsün BASKAN


A GROUP OF TURKISH STUDENTS' ACHIEVEMENT IN THE MATHEMATICS POTENTIAL TEST
Prof. Dr. Yaşar ERSOY


EFFECT OF CONCEPTUAL CHANGE APPROACH ON STUDENTS' UNDERSTANDING OF CHEMICAL CHANGE AND CONSERVATION OF MATTER
Assoc. Prof. Dr. Ömer GEBAN & Gülsüm BAYIR


Okullarda Uygulama Çalışmalarının Değerlendirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Hayrettin KÖROĞLU, Yrd. Doç. Dr. Neşe BAŞER & Öğr. Gör. Güneş YAVUZ


Üniversiteye Giriş Sınavında Özel Dershaneler ve Özdebir Tarafından Uygulanan Öss Deneme Sınavlarınn Öğrenci Başarısına Katkısının Ölçülmesi
Prof. Dr. İnci MORGİL, Doç. Dr. Ayhan YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. Nilgün SEÇKEN & Arş. Gör. Seçil ERÖKTEN


Empatik Sınıf Atmosferi Tutum Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Doç. Dr. Yaşar ÖZBAY & Öğr. Gör. Mustafa ŞAHİN


Tam Öğrenmeye Dayalı İşbirlikli Öğrenme Modelinin Etkililiği
Dr. Hasan ÖZDER


ZUM STAND DER FACHDIDAKTISCHEN DISKUSSION ÜBER DIE QUANTENPHYSIK IN DEUTSCHLAND
Dr. Ahmet İlhan ŞEN


Akademik Tükenmişlik Ölçeğinin Geliştirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Songül TÜMKAYA


THE ROLE OF EXAMPLES IN THE FORMATION OF MATHEMATICAL CONCEPTS
Assoc. Prof. Dr. Behiye UBUZ & Burcu KIRKPINAR


COMPARISON OF PRE-SERVICE AND IN-SERVICE SCIENCE TEACHERS' PERCEPTIONS ABOUT GOOD SCIENCE TEACHERS' CHARACTERISTICS
Gül ÜNAL, Prof. Dr. Ali TATLI & Dr. Ali ERYILMAZ


PROFESSIONAL STRESS OF TEACHERS, ITS INDICATORS AND COPING ATTITUDES
Semra ÜNAL


Öğretim elemanlarının ders vermelerindeki başarılarının değerlendirilmesi sisteminin türk kamu üniversitelerinde uygulanabilirliği üzerine bir araştırma
Yrd. Doç. Dr. Mehmet YEŞİLTAŞ & Yrd. Doç. Dr. Yüksel ÖZTÜRK


Web tabanlı internet öğreticisi: bir durum çalışması
Yasemin YİĞİT, Yrd. Doç. Dr. Soner YILDIRIM & Doç. Dr. M.Yaşar ÖZDEN


COMPARISON OF INDUCTIVE AND DEDUCTIVE CONTENT SEQUENCE ON STUDENTS' CHEMISTRY ACHIEVEMENT, ATTITUDES AND ACADEMIC SELF CONCEPT
Res. Ast. Nejla YÜRÜK, Assist. Prof. Dr. Tuğba ŞAHİN (YANPAR) & Arzu İ. BOZKURT


Bilgisayar donanımlı ortamda matematik öğrenme
Adnan BAKİ


CONTRIBUTIONS OF DISCOURSE ANALYSIS TO LANGUAGE TEACHING
İsmail ERTON


Fen öğretiminde tümel (portfolio) değerlendirme
Doç. Dr. Fitnat KAPTAN & Arş. Gör. Hünkar KORKMAZ


POSITION OF NONHANDICAPPED CHILD IN AN INTEGRATED CLASSROOM: INTERACTION AND INFLUENCES
Assoc. Prof. Dr. Nilgün METİN


ETKİN ÖĞRENME YAKLAŞIMlNIN EĞİTİM ORTAMLARINDA KULLANILMASI
Arş. Gör. Gürcü KOÇ


efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı