- (19), 2000


Yrd. Doç. Dr. Galip AKAYDIN, Arş. Gör. M. Hakan GüLER & Hatice MÜLAYIM
Liselerimizin biyoloji laboratuvar araç ve gereçleri bakımından durumu


Ali Rıza AKDENİZ, Uğraş BEKT AŞ & Nevzat YİĞİT
İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TEMEL FİZİK KAVRAMLARINI ANLAMA DÜZEYİ


Prof. Dr. Meziyet ARI , Doç. Dr. Elif ÜSTÜN & Doç. Dr. Berrin AKMAN
A study on the cognitive index in children aged 6 to 8


Assoc Prof. Dr. Aylanur ATAKLI
The views of classroom teachers on the reading habits in turkey


Dr. Cemil AYDOĞDU
Kimya öğretiminde deneylerle zenginleştirilmiş öğretim ve geleneksel problem çözme etkinliklerinin kimya ders başarısı açısından karşılaştırılması


Dr. Serap BUYURGAN
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü mezunlarının yüksek öğrenimdeki başarı durumları ile ilgili bir değerlendirme


Arş. Gör. Özlem Sıla ÇAKIR, Yrd. Doç. Dr. Tuğba ŞAHİN & Öğr. Gör. Baki ŞAHİN
İlköğretim 6. sınıf Fen Bilgisi Dersine İlişkin Bazı Değişkenlerin Öğrencilerin Duyuşsal Özelliklerini Açıklama Gücü


Assist. Prof. Dr. Mehmet ÇELİK
SELF-REPORTED NEEDS OF EFL STUDENTS IN TERMS OF LINGUISTIC SKILLS


Yrd. Doç.Dr. Serap DEMİRİZ & Doç. Dr.Çağlayan DİNÇER
OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ ÖZ BAKIM BECERİLERİNİN ANNELERİNİN ÇALIŞIP ÇALIŞMAMA DURUMUNA GÖRE İNCELENMESİ


Ş.Şule ERÇETİN & Doç.Dr. A.Gülsün BASKAN
PERSONAL AND ORGANIZATIONAL VISIONS OF THE DEANS IN TURKISH UNIVERSITIES FOR THE NEW MILLENNIUM


Prof. Dr. Yaşar ERSOY
A GROUP OF TURKISH STUDENTS' ACHIEVEMENT IN THE MATHEMATICS POTENTIAL TEST


Assoc. Prof. Dr. Ömer GEBAN & Gülsüm BAYIR
EFFECT OF CONCEPTUAL CHANGE APPROACH ON STUDENTS' UNDERSTANDING OF CHEMICAL CHANGE AND CONSERVATION OF MATTER


Yrd. Doç. Dr. Hayrettin KÖROĞLU, Yrd. Doç. Dr. Neşe BAŞER & Öğr. Gör. Güneş YAVUZ
Okullarda Uygulama Çalışmalarının Değerlendirilmesi


Prof. Dr. İnci MORGİL, Doç. Dr. Ayhan YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. Nilgün SEÇKEN & Arş. Gör. Seçil ERÖKTEN
Üniversiteye Giriş Sınavında Özel Dershaneler ve Özdebir Tarafından Uygulanan Öss Deneme Sınavlarınn Öğrenci Başarısına Katkısının Ölçülmesi


Doç. Dr. Yaşar ÖZBAY & Öğr. Gör. Mustafa ŞAHİN
Empatik Sınıf Atmosferi Tutum Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


Dr. Hasan ÖZDER
Tam Öğrenmeye Dayalı İşbirlikli Öğrenme Modelinin Etkililiği


Dr. Ahmet İlhan ŞEN
ZUM STAND DER FACHDIDAKTISCHEN DISKUSSION ÜBER DIE QUANTENPHYSIK IN DEUTSCHLAND


Yrd. Doç. Dr. Songül TÜMKAYA
Akademik Tükenmişlik Ölçeğinin Geliştirilmesi


Assoc. Prof. Dr. Behiye UBUZ & Burcu KIRKPINAR
THE ROLE OF EXAMPLES IN THE FORMATION OF MATHEMATICAL CONCEPTS


Gül ÜNAL, Prof. Dr. Ali TATLI & Dr. Ali ERYILMAZ
COMPARISON OF PRE-SERVICE AND IN-SERVICE SCIENCE TEACHERS' PERCEPTIONS ABOUT GOOD SCIENCE TEACHERS' CHARACTERISTICS


Semra ÜNAL
PROFESSIONAL STRESS OF TEACHERS, ITS INDICATORS AND COPING ATTITUDES


Yrd. Doç. Dr. Mehmet YEŞİLTAŞ & Yrd. Doç. Dr. Yüksel ÖZTÜRK
Öğretim elemanlarının ders vermelerindeki başarılarının değerlendirilmesi sisteminin türk kamu üniversitelerinde uygulanabilirliği üzerine bir araştırma


Yasemin YİĞİT, Yrd. Doç. Dr. Soner YILDIRIM & Doç. Dr. M.Yaşar ÖZDEN
Web tabanlı internet öğreticisi: bir durum çalışması


Res. Ast. Nejla YÜRÜK, Assist. Prof. Dr. Tuğba ŞAHİN (YANPAR) & Arzu İ. BOZKURT
COMPARISON OF INDUCTIVE AND DEDUCTIVE CONTENT SEQUENCE ON STUDENTS' CHEMISTRY ACHIEVEMENT, ATTITUDES AND ACADEMIC SELF CONCEPT


Adnan BAKİ
Bilgisayar donanımlı ortamda matematik öğrenme


İsmail ERTON
CONTRIBUTIONS OF DISCOURSE ANALYSIS TO LANGUAGE TEACHING


Doç. Dr. Fitnat KAPTAN & Arş. Gör. Hünkar KORKMAZ
Fen öğretiminde tümel (portfolio) değerlendirme


Assoc. Prof. Dr. Nilgün METİN
POSITION OF NONHANDICAPPED CHILD IN AN INTEGRATED CLASSROOM: INTERACTION AND INFLUENCES


Arş. Gör. Gürcü KOÇ
ETKİN ÖĞRENME YAKLAŞIMlNIN EĞİTİM ORTAMLARINDA KULLANILMASI