- (18), 2000


A COMPARISON OF TWO DATA COLLECTING METHODS: INTERVIEWS AND QUESTIONNAIRES
Res. Ast. Burcu AKBAYRAK


GENÇLERIN BEN DURUMLARı (EGO STATE) VE EMPATIK BECERILERININ INCELENMESI
Doç. Dr. Fatma ALİSİNANOGLU & Dr. Aysel KÖKSAL


HELPING SIX YEAR OLD KINDERGARTEN CHILDREN TO ACQUIRE THE CONCEPT OF CONSERVATION THROUGH TRAINING
Prof.Dr. Meziyet ARI, Assoc.Prof.Dr. Servet BAL, Assoc.Prof.Dr. Belma TUGRUL, Res.Ast.Selay UZMEN & Sema AYDOGAN


STUDEN' EXPECTATIONS, WISHES AND PREFERENCES IN THE SECONDARY EDUCATION
Assoc. Prof. Dr. Aylanur ATAKLI


ÖGRENCILERIN 1996-1997 ÖSS VE ÖYS BIYOLOJI SORULARıNDAKI BAŞARıLARıNıN KARŞILAŞTIRILMASI
Yrd. Doç. Esin ATAV, Yrd. Doç. Ayhan YILMAZ, Arş. Gör. Melek YAMAN & Prof. Dr. Haluk SORAN


ÖLÇME VE DEOERLENDIRME TEKNIKLERINE YÖNELIK BIR ÖLÇEOIN GELIşTIRMESI
Erdal BALCI & Yrd. Doç. Dr. Ceren TEKKAYA


EĞITIM SISTEMINDE INSAN UNSURU VE TOPLAM KALITE YÖNETIMI ANLAYıŞı
Doç. Dr. Gülsün Atanur BASKAN & Doç. Dr. Ayhan AYDIN


ONBIRINCI SINIF ÖGRENCILERININ VE MATEMATIK ÖGRETMEN ADAYLARıNIN UZAYSAL YETENEKLERININ INCELENMESI
Dr. Safure BULUT & Öğrt. Sibel KÖROGLU


ÖGRETMEN YETIşTIRMEDE TEORIYI PRATIGE BAGLAYAN MIKRO- ÖGRETIMIN TÜRKIYE'DEKI Üç ÜNIvERSITEDE DURUMU
Arş. Gör. Özlem Sıla Çakır


ÖGRETMEN ADAYLARıNIN ÖGRETMENLIK MESLEGINE YÖNELIK TUTUMLARıNIN FARKLI DEGlŞKENLER AÇısıNDAN INCELENMESI
Arş. Gör. Yeşim ÇAPA & Nesrin ÇiL


UNTERRICHT MIT AUSLANDISCHEN SCHÜLERN AN DEUTSCHEN GRUNDSCHULEN
Öğr. Gör. Leyla ERCAN


FRESHMAN STUDENTS' MISCONCEPTIONS IN CHEMICAl EQUIlIBRIUM
Res. Ast. Arzu (Özdemir) ERDEMİR, Assoc. Prof. Dr. Ömer GEBAN & Res. Ast. Esen UZUNTİRYAKİ


STUDENTS' ACHIEVEMENT AND COMMON MISTAKES IN SOLVING WORD PROBLEMS RELATED TO NUMBERS*
Yasar ERSOY & Prof. Dr. Halil ARDAHAN


ODTÜ ÖGRENCILERININ MEKANIK KONUSUNDAKI KAVRAM YANıLGıLARı
Dr. Ali ERYILMAZ & Prof. Dr. Ali TATLI


Müzik eğitimi alma cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenlerine göre ergenlerin empatik becerilerinin ve uyum düzeylerinin incelenmesi
Dr. Aysel KÖKSAL


Türk üniversitelerinde bilgisayar ağlarının uzaktan eğitim aracı olarak kullanılmasına ilişkin bir araştırma
Doç. Dr. Meltem ÖZTURAN, Yrd. Doç. Dr. Birgül EGELİ & Öğr. Gör. Osman DARCAN


DER VERGLEICH VIER MOTIVGLEICHER GEDICHTE ALS MODELL FUR LITERATURDIDAKTISCHE STILANALYSE
Prof. Dr. Hüseyin SALİHOGLU & Arş. Gör. Ayalp TALUN


o RTAÖGRETIM KURUMLARıNDAKI ÖGRENCILERIN BESLENME SORUNLARI ve DERS KITAPLARıNDA BESLENME KONUSUNUN INCELENMESI
Yrd. Doç. Dr. Nilgün SEÇKEN & Prof. Dr. F.İnci MORGİL


BIYOLOJI ÖGRENClLERININ ÇEVRE KONULARıNA OLAN ILGILERININ ARAŞTIRILMASI VE KIMYA ÖGRENClLERI ILE KARŞILAŞTIRILMASI
Prof.Dr. Haluk SORAN, Prof.Dr. F. İnci MORGİL, Yrd.Doç.Dr.Seda YÜCEL, Yrd.Doç.Dr.Esin ATAV & Arş.Gör. Serap IŞIK


BIVOLOJI ÖGRETMEN ADAVLARININ GENEL BIVOLOJI KONULARıNDAKI KAVRAM VANILGILARı
Yrd. Doç. Dr. Ceren TEKKAYA , Arş. Gör. Yeşim ÇAPA & Arş. Gör. Özgül YILMAZ


OKUL ÖNCESI EOITIMCILERININ ENGELLILERIN KAYNAŞTIRILMASINA ILIşKIN GÖRÜŞLERI
Prof. Dr. Z. Fulya TEMEL


THE EFFECTS OF EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN TEACHNICAL EDUCATION ON STUDENT SUCCESS. (ACCORDINO TO TEACMER OPINIONS)
Assoc Prof. Dr. Semra ÜNAL


AKADEMIK BAŞARININ YORDAYICISI OLARAK YALNıZLıK, SINAV KAYGıSı VE SOSYAL DESTEK
Doç. Dr. İbrahim YILDIRIM


çEşITLI ÖGRENCI GRUPLARININ ÖSS VE ÖYS KIMYA SORULARıNA AIT BAŞARI YÜZDELERININ KARŞILAŞTIRILMASI
Yrd. Doç. Dr. Ayhan YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. Esin ATAV, Arş. Gör. Seçil ERÖKTEN & Prof. Dr. F. İnci MORGİL


LIsE ÖGRENCILERINDE OKSIJENLI VE OKSIJENSIZ SOLUNUM KONUSUNDA GÖRÜLEN KAVRAM YANıLGıLARıNIN SAPTANMASI
Arş. Gör. Nejla YÜRÜK & Arş. Gör. Özlem S. ÇAKIR


İşbirliğine Dayalı Öğrenme Teknikleri ve Denetim Odakları Üzerine Bir Çalışma
Kevser BAYKARA


efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı