- (18), 2000


Res. Ast. Burcu AKBAYRAK
A COMPARISON OF TWO DATA COLLECTING METHODS: INTERVIEWS AND QUESTIONNAIRES


Doç. Dr. Fatma ALİSİNANOGLU & Dr. Aysel KÖKSAL
GENÇLERIN BEN DURUMLARı (EGO STATE) VE EMPATIK BECERILERININ INCELENMESI


Prof.Dr. Meziyet ARI, Assoc.Prof.Dr. Servet BAL, Assoc.Prof.Dr. Belma TUGRUL, Res.Ast.Selay UZMEN & Sema AYDOGAN
HELPING SIX YEAR OLD KINDERGARTEN CHILDREN TO ACQUIRE THE CONCEPT OF CONSERVATION THROUGH TRAINING


Assoc. Prof. Dr. Aylanur ATAKLI
STUDEN' EXPECTATIONS, WISHES AND PREFERENCES IN THE SECONDARY EDUCATION


Yrd. Doç. Esin ATAV, Yrd. Doç. Ayhan YILMAZ, Arş. Gör. Melek YAMAN & Prof. Dr. Haluk SORAN
ÖGRENCILERIN 1996-1997 ÖSS VE ÖYS BIYOLOJI SORULARıNDAKI BAŞARıLARıNıN KARŞILAŞTIRILMASI


Erdal BALCI & Yrd. Doç. Dr. Ceren TEKKAYA
ÖLÇME VE DEOERLENDIRME TEKNIKLERINE YÖNELIK BIR ÖLÇEOIN GELIşTIRMESI


Doç. Dr. Gülsün Atanur BASKAN & Doç. Dr. Ayhan AYDIN
EĞITIM SISTEMINDE INSAN UNSURU VE TOPLAM KALITE YÖNETIMI ANLAYıŞı


Dr. Safure BULUT & Öğrt. Sibel KÖROGLU
ONBIRINCI SINIF ÖGRENCILERININ VE MATEMATIK ÖGRETMEN ADAYLARıNIN UZAYSAL YETENEKLERININ INCELENMESI


Arş. Gör. Özlem Sıla Çakır
ÖGRETMEN YETIşTIRMEDE TEORIYI PRATIGE BAGLAYAN MIKRO- ÖGRETIMIN TÜRKIYE'DEKI Üç ÜNIvERSITEDE DURUMU


Arş. Gör. Yeşim ÇAPA & Nesrin ÇiL
ÖGRETMEN ADAYLARıNIN ÖGRETMENLIK MESLEGINE YÖNELIK TUTUMLARıNIN FARKLI DEGlŞKENLER AÇısıNDAN INCELENMESI


Öğr. Gör. Leyla ERCAN
UNTERRICHT MIT AUSLANDISCHEN SCHÜLERN AN DEUTSCHEN GRUNDSCHULEN


Res. Ast. Arzu (Özdemir) ERDEMİR, Assoc. Prof. Dr. Ömer GEBAN & Res. Ast. Esen UZUNTİRYAKİ
FRESHMAN STUDENTS' MISCONCEPTIONS IN CHEMICAl EQUIlIBRIUM


Yasar ERSOY & Prof. Dr. Halil ARDAHAN
STUDENTS' ACHIEVEMENT AND COMMON MISTAKES IN SOLVING WORD PROBLEMS RELATED TO NUMBERS*


Dr. Ali ERYILMAZ & Prof. Dr. Ali TATLI
ODTÜ ÖGRENCILERININ MEKANIK KONUSUNDAKI KAVRAM YANıLGıLARı


Dr. Aysel KÖKSAL
Müzik eğitimi alma cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenlerine göre ergenlerin empatik becerilerinin ve uyum düzeylerinin incelenmesi


Doç. Dr. Meltem ÖZTURAN, Yrd. Doç. Dr. Birgül EGELİ & Öğr. Gör. Osman DARCAN
Türk üniversitelerinde bilgisayar ağlarının uzaktan eğitim aracı olarak kullanılmasına ilişkin bir araştırma


Prof. Dr. Hüseyin SALİHOGLU & Arş. Gör. Ayalp TALUN
DER VERGLEICH VIER MOTIVGLEICHER GEDICHTE ALS MODELL FUR LITERATURDIDAKTISCHE STILANALYSE


Yrd. Doç. Dr. Nilgün SEÇKEN & Prof. Dr. F.İnci MORGİL
o RTAÖGRETIM KURUMLARıNDAKI ÖGRENCILERIN BESLENME SORUNLARI ve DERS KITAPLARıNDA BESLENME KONUSUNUN INCELENMESI


Prof.Dr. Haluk SORAN, Prof.Dr. F. İnci MORGİL, Yrd.Doç.Dr.Seda YÜCEL, Yrd.Doç.Dr.Esin ATAV & Arş.Gör. Serap IŞIK
BIYOLOJI ÖGRENClLERININ ÇEVRE KONULARıNA OLAN ILGILERININ ARAŞTIRILMASI VE KIMYA ÖGRENClLERI ILE KARŞILAŞTIRILMASI


Yrd. Doç. Dr. Ceren TEKKAYA , Arş. Gör. Yeşim ÇAPA & Arş. Gör. Özgül YILMAZ
BIVOLOJI ÖGRETMEN ADAVLARININ GENEL BIVOLOJI KONULARıNDAKI KAVRAM VANILGILARı


Prof. Dr. Z. Fulya TEMEL
OKUL ÖNCESI EOITIMCILERININ ENGELLILERIN KAYNAŞTIRILMASINA ILIşKIN GÖRÜŞLERI


Assoc Prof. Dr. Semra ÜNAL
THE EFFECTS OF EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN TEACHNICAL EDUCATION ON STUDENT SUCCESS. (ACCORDINO TO TEACMER OPINIONS)


Doç. Dr. İbrahim YILDIRIM
AKADEMIK BAŞARININ YORDAYICISI OLARAK YALNıZLıK, SINAV KAYGıSı VE SOSYAL DESTEK


Yrd. Doç. Dr. Ayhan YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. Esin ATAV, Arş. Gör. Seçil ERÖKTEN & Prof. Dr. F. İnci MORGİL
çEşITLI ÖGRENCI GRUPLARININ ÖSS VE ÖYS KIMYA SORULARıNA AIT BAŞARI YÜZDELERININ KARŞILAŞTIRILMASI


Arş. Gör. Nejla YÜRÜK & Arş. Gör. Özlem S. ÇAKIR
LIsE ÖGRENCILERINDE OKSIJENLI VE OKSIJENSIZ SOLUNUM KONUSUNDA GÖRÜLEN KAVRAM YANıLGıLARıNIN SAPTANMASI


Kevser BAYKARA
İşbirliğine Dayalı Öğrenme Teknikleri ve Denetim Odakları Üzerine Bir Çalışma