- (16), 1999


Res. Ast. Sema ALAY & Assoc. Prof. Dr. Settar KOÇAK
A STUDY OF STRESS SOURCES, SYMPTOMS AND STRATEGIES OF PHYSICAL EDUCATORS IN ELEMENTARY SCHOOLS


Yrd. Doç. Dr. Mustafa Zülküf ALTAN
Yabancı dil öğrenmede sorunun cevaplanmasına ilişkin güven duygusu ve işaret tarama kuramı kullanılarak yapılan bir inceleme


Yrd. Doç. Dr. Ali AZAR & Doç. Dr. Salih ÇEPNİ
Fizik öğretmenlerinin kullandıkları öğretim etkinliklerinin mesleki deneyime göre değişimi


Ömer DELİALİOĞLU & Prof. Dr. Petek AŞKAR
CONTRIBUTION OF STUDENTS' MATHEMATICAL SKILLS AND SPATIAL ABILlTY TO ACHIEVEMENT IN SECONDARY SCHOOL PHYSICS


Assist. Prof. Dr. Hüsniye DEMİRCİOĞLU & Nilüfer NORMAN
EFFECTS OF SOME VARIABLES ON CHEMISTRY ACHIEVEMENTS AND CHEMISTRY-RELATED ATTITUDES OF HIGH SCHOOL STUDENTS


Arş. Gör. Asuman DUATEPE & Şebnem ÇİLESİZ
Matematik tutum ölçeği geliştirilmesi


Dr. Ali ERYILMAZ & Hakan İLASLAN
DETERMINING AND EVALUATING IDEAL PHYSICS TEACHER'S CHARACTERISTICS


Hülya ERYILMAZ
EVALUATING THE CONTENT-BASED COMPETENCY OF PRESERVICE PHYSICS TEACHER


Assist. Prof. Dr. Gül KESKİL
ENGLISH LANGUAGE TEACHERS IN TURKEY: GRADUATES OF DIFFERENT DEPARTMENTS