- (16), 1999


A STUDY OF STRESS SOURCES, SYMPTOMS AND STRATEGIES OF PHYSICAL EDUCATORS IN ELEMENTARY SCHOOLS
Res. Ast. Sema ALAY & Assoc. Prof. Dr. Settar KOÇAK


Yabancı dil öğrenmede sorunun cevaplanmasına ilişkin güven duygusu ve işaret tarama kuramı kullanılarak yapılan bir inceleme
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Zülküf ALTAN


Fizik öğretmenlerinin kullandıkları öğretim etkinliklerinin mesleki deneyime göre değişimi
Yrd. Doç. Dr. Ali AZAR & Doç. Dr. Salih ÇEPNİ


CONTRIBUTION OF STUDENTS' MATHEMATICAL SKILLS AND SPATIAL ABILlTY TO ACHIEVEMENT IN SECONDARY SCHOOL PHYSICS
Ömer DELİALİOĞLU & Prof. Dr. Petek AŞKAR


EFFECTS OF SOME VARIABLES ON CHEMISTRY ACHIEVEMENTS AND CHEMISTRY-RELATED ATTITUDES OF HIGH SCHOOL STUDENTS
Assist. Prof. Dr. Hüsniye DEMİRCİOĞLU & Nilüfer NORMAN


Matematik tutum ölçeği geliştirilmesi
Arş. Gör. Asuman DUATEPE & Şebnem ÇİLESİZ


DETERMINING AND EVALUATING IDEAL PHYSICS TEACHER'S CHARACTERISTICS
Dr. Ali ERYILMAZ & Hakan İLASLAN


EVALUATING THE CONTENT-BASED COMPETENCY OF PRESERVICE PHYSICS TEACHER
Hülya ERYILMAZ


ENGLISH LANGUAGE TEACHERS IN TURKEY: GRADUATES OF DIFFERENT DEPARTMENTS
Assist. Prof. Dr. Gül KESKİL


efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı