- (15), 1999


Doç. Dr. Neriman ARAL
SANAT EĞiTiMi - YARATıCılıK ETKiLEŞiMi


Doç. Dr. Aylanur ATAKLI
SCHOOL DEPUTY PRINCIPALS' SELF . ASSESSMENT AND THEIR ASSESSMENT OF THEIR WORK AND OF SCHOOL PRINCIPA


Yrd. Doç. Dr. Esin ATAV & Prof. Dr. F. İnci MORGİL
1974 - 1997 YILLARINDA ÖSYM sıNAVLARıNDA SORULAN BiYOLOJi SORULARlNIN DEGERLENDiRiLMES


Dr. Cemil AYDOĞDU
KiMYA LABORATUVAR UYGULAMALARıNDA KARŞıLAŞıLAN GÜÇLÜKLERiN SAPTANMASI


Dr. Ali ER YILMAZ & Prof. Dr. Ali TATLI
A CAUSAL MODEL OF STUDENTS' ACHIEVEMENT IN AN INTRODUCTORY MECHANICS COURSE


Dr. Işık GÜRŞİMŞEK
TUDENT PERCEPTIONS OF TEACHER EXPECT ATIONS IN ELEMENTARY CLASSROOMS


Doç. Dr. M. Ruhi KÖSE
ÜNiVERSiYEYE GiRiŞ VE LİSELERİMİZ


Dr. A. SARIÇOBAN & Dr. F. Yalçın TILFARLIOĞLU
ATTITUDES OF FOREIGN LANGUAGE TEACHERS TO THE COMMUNICATIVE LEARNER . CENTEDED APPROACH


Yrd.DoçDr. Nilgün SEÇKEN, Prof.Dr. F. İnci MORGİL, Arş.Gör. Seçil ERÖKTEN, Arş.Gör. Oya Remziye ERDEM & Arş.Gör. Işıl ÇAĞLAYANGÖL
LisE iX, X VE XI. SINIF KiMYA ÖĞRENCi DENEYLERi


Mustafa ŞAHİN & Yaşar ÖZBAY
Üniversite öğrencilerinin empatik sınıf atmosferine ilişkin algılamaları


Melek TARAKÇI, Senem HATİPOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Ceren TEKKAYA & Doç. Dr. M. Yaşar ÖZDEN
ACROSS. AGE STUDY OF HIGH SCHOOL STUDENTS' UNDERSTANDING OF DIFFUSION AND OSMOSIS


Assist. Prof. Dr. Behiye UBUZ & Prof. Dr. Petek AŞKAR
CURRENT STATE OF THE MATHEMATICS EDUCATION COMMUNITY IN TURKEY


Yrd. Doç. Dr. Ayhan YILMAZ & Prof. Dr. F. İnci MORGİL
Kimya öğretmenliği öğrencilerinin laboratuvar uygulamalarında kullandıkları laboratuvarların şimdiki durumu ve güvenli çalışmaya ilişkin öğrenci görüşleri


Yrd. Doç. Dr. İbrahim YILDIRIM
FEDERAL ALMANYAıDA YAŞAYAN TÜRK EVLi BiREYLERiN PSiKOLOJiK BELiRTiLERi


Ufuk YILDlRIM & Dr. Ali ERYILMAZ
EFFECTS OF GENDER, COGNITIVE DEVELOPMENT AND SOCIOECONOMIC STATUS ON PHYSICS ACHIEVEMENT


Safure BULUT, Celil EKİCİ & Aykut İNAN İŞERİ
Bazı olasılık kavramlarının öğretimi için çalışma yapraklarının geliştirilmesi


Arş. Gör. Özlem S. ÇAKIR & Yrd. Doç. Dr. Ceren TEKKAYA
PROBLEM.BASED LEARNING AND ITS APPLICATION INTO SCIENCE EDUCATION


Prof. Dr. Haluk SORAN, Yrd. Doç. Dr. Esin ATAV & Doç. Dr. Necdet SAĞLAM
DIE BEDEUYUNG VON SYICKSYOFFVERBINDUNGEN iM DER NAYUR UND FUR DIE MENSCHLICHE GESUNDHEIY


Prof. Dr. Gülten ÜLGEN
İlköğretim okullarında bireysel ve toplu etkinliklerde (BTE) öğrenci ve öğretmen


Nilay TALU
ÇOKLU ZEKA KURAMI VE EĞİTİME YANSIMALARI


Yrd. Doç. Dr. Nazmiye TOPÇU
Fransızca ve Türkçede rakamlı deyimlerin karşılaştırmalı incelenmesi ve Fransızca yabancı dil öğretiminde kullanımları


Prof. Dr. F. İnci MORGİL & Doç. Dr. Ayhan YILMAZ
Fen öğretmeninin görevleri ve nitelikleri, fen öğretmeni yetiştirilmesine yönelik öneriler