- (15), 1999


SANAT EĞiTiMi - YARATıCılıK ETKiLEŞiMi
Doç. Dr. Neriman ARAL


SCHOOL DEPUTY PRINCIPALS' SELF . ASSESSMENT AND THEIR ASSESSMENT OF THEIR WORK AND OF SCHOOL PRINCIPA
Doç. Dr. Aylanur ATAKLI


1974 - 1997 YILLARINDA ÖSYM sıNAVLARıNDA SORULAN BiYOLOJi SORULARlNIN DEGERLENDiRiLMES
Yrd. Doç. Dr. Esin ATAV & Prof. Dr. F. İnci MORGİL


KiMYA LABORATUVAR UYGULAMALARıNDA KARŞıLAŞıLAN GÜÇLÜKLERiN SAPTANMASI
Dr. Cemil AYDOĞDU


A CAUSAL MODEL OF STUDENTS' ACHIEVEMENT IN AN INTRODUCTORY MECHANICS COURSE
Dr. Ali ER YILMAZ & Prof. Dr. Ali TATLI


TUDENT PERCEPTIONS OF TEACHER EXPECT ATIONS IN ELEMENTARY CLASSROOMS
Dr. Işık GÜRŞİMŞEK


ÜNiVERSiYEYE GiRiŞ VE LİSELERİMİZ
Doç. Dr. M. Ruhi KÖSE


ATTITUDES OF FOREIGN LANGUAGE TEACHERS TO THE COMMUNICATIVE LEARNER . CENTEDED APPROACH
Dr. A. SARIÇOBAN & Dr. F. Yalçın TILFARLIOĞLU


LisE iX, X VE XI. SINIF KiMYA ÖĞRENCi DENEYLERi
Yrd.DoçDr. Nilgün SEÇKEN, Prof.Dr. F. İnci MORGİL, Arş.Gör. Seçil ERÖKTEN, Arş.Gör. Oya Remziye ERDEM & Arş.Gör. Işıl ÇAĞLAYANGÖL


Üniversite öğrencilerinin empatik sınıf atmosferine ilişkin algılamaları
Mustafa ŞAHİN & Yaşar ÖZBAY


ACROSS. AGE STUDY OF HIGH SCHOOL STUDENTS' UNDERSTANDING OF DIFFUSION AND OSMOSIS
Melek TARAKÇI, Senem HATİPOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Ceren TEKKAYA & Doç. Dr. M. Yaşar ÖZDEN


CURRENT STATE OF THE MATHEMATICS EDUCATION COMMUNITY IN TURKEY
Assist. Prof. Dr. Behiye UBUZ & Prof. Dr. Petek AŞKAR


Kimya öğretmenliği öğrencilerinin laboratuvar uygulamalarında kullandıkları laboratuvarların şimdiki durumu ve güvenli çalışmaya ilişkin öğrenci görüşleri
Yrd. Doç. Dr. Ayhan YILMAZ & Prof. Dr. F. İnci MORGİL


FEDERAL ALMANYAıDA YAŞAYAN TÜRK EVLi BiREYLERiN PSiKOLOJiK BELiRTiLERi
Yrd. Doç. Dr. İbrahim YILDIRIM


EFFECTS OF GENDER, COGNITIVE DEVELOPMENT AND SOCIOECONOMIC STATUS ON PHYSICS ACHIEVEMENT
Ufuk YILDlRIM & Dr. Ali ERYILMAZ


Bazı olasılık kavramlarının öğretimi için çalışma yapraklarının geliştirilmesi
Safure BULUT, Celil EKİCİ & Aykut İNAN İŞERİ


PROBLEM.BASED LEARNING AND ITS APPLICATION INTO SCIENCE EDUCATION
Arş. Gör. Özlem S. ÇAKIR & Yrd. Doç. Dr. Ceren TEKKAYA


DIE BEDEUYUNG VON SYICKSYOFFVERBINDUNGEN iM DER NAYUR UND FUR DIE MENSCHLICHE GESUNDHEIY
Prof. Dr. Haluk SORAN, Yrd. Doç. Dr. Esin ATAV & Doç. Dr. Necdet SAĞLAM


İlköğretim okullarında bireysel ve toplu etkinliklerde (BTE) öğrenci ve öğretmen
Prof. Dr. Gülten ÜLGEN


ÇOKLU ZEKA KURAMI VE EĞİTİME YANSIMALARI
Nilay TALU


Fransızca ve Türkçede rakamlı deyimlerin karşılaştırmalı incelenmesi ve Fransızca yabancı dil öğretiminde kullanımları
Yrd. Doç. Dr. Nazmiye TOPÇU


Fen öğretmeninin görevleri ve nitelikleri, fen öğretmeni yetiştirilmesine yönelik öneriler
Prof. Dr. F. İnci MORGİL & Doç. Dr. Ayhan YILMAZ


efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı