- (13), 1997


MANAGERIAL ROLES APPROACH AND THE PROMINENT STUDY OF HENRY MINTZBERG AND SOME EMPIRICAL STUDIES UPON THE PRINCIPALS WORK
Assist. Prof. Dr. Berrin BURGAZ


THE ROLES OF THE UNVERSITIES IN REGIONAL DEVELOPMENT AND TURKEY'S EXPERIENCE
Assoc. Prof. Dr. Yüksel KAVAK


TRANSNATIONAL STUDENT MOBllJTY
Assist. Prof. Dr. Nezahat GÜÇLÜ


VALIDITY ISSUES OF A UKERT TYPE SCALE (A CASE STUDY)
Assoc. Prof. Dr. Ata TEZBAŞARAN


Yanıtlayıcı davranışların analizi yolu ile matematikte problem çözümleri için bir güvenlik ve geçerlilik araştırması
Yrd. Doç. Dr. Aysun UMAY


ON THE MEANING AND INTEGRlTY OF CAREER AND PERSONAL COUNSELING
Assoc. Prof. Dr. Gülter Oskay


Eğitim Bilimleri öğrencilerinin sürekli kızgınlık düzeyleri ve kızgınlıklarını ifade biçimlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi
Yrd. Doç. Dr. Filiz BİLGE


Algılanan sosyal destek ölçeğinin geliştirilmesi, güvenirliği ve geçerliği
Yrd. Doç. Dr. İbrahim YILDIRIM


THE ADVANTAGES OF USING DRAMA AS A METHOD OF EDUCATION IN ELEMENTARY SCHOOLS
Tülay ÜSTÜNDAĞ


A CRITICAL DISCUSSION OF THE APPROPRIATENESS OF CHECKIAND'S SOFT SYSTEMS METHODOLOGY IN EDUCATIONAL RESEARCH
Buket Akkoyunlu & Jean D.M. Underwood


Çocukların televizyon ve diğer etkinliklere harcadıkları sürenin incelenmesi
Doç. Dr. Neriman Aral & Dr. Yaşare Aktaş


(n, nı) TEPKİMELERİNDE DENGE ÖNCESİ ETKİNİN İNCELENMESİ
Arş. Gör. Celal BAYRAK


Okullarda matematik eğitimi: Matematikte okur-yazarlık
Prof. Dr. Yaşar ERSOY


Einfluss der frau auf die selbstverwirklichung der helden in Hermann Hesse's romanen "Demian" und "Siddhartha"
Yrd. Doç. Dr. Ayten GENÇ


Alman Dili Eğitimi öğrencilerinde yazma alışkanlığı
Yrd. Doç. Dr. Ayten GENÇ


lSTENING VS. READING: AN EXPERIMENT TO
Yrd. Doç. Dr. Gül KESKİL


Temel eğitim II. Kademe öğrencileri için müziğe ilişkin tutum ölçeğinin geçerlilik ve güvenirlik çalışması
Dr. Ayfer Kocabaş


Sigara, alkol ve uyuşturucu kullanan üniversite öğrencilerinin bazı değişkeler açısından incelenmesi
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Yıldırım


EĞİTİM, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İLİŞKİLERİ
Doç. Dr. Yüksel KAVAK


Sınıf İçi Demokratik Öğretimin Öğrenci Erişisi ve Akademik Benlik Kavramına Etkisi
Esed YAĞCI


efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı