- (13), 1997


Assist. Prof. Dr. Berrin BURGAZ
MANAGERIAL ROLES APPROACH AND THE PROMINENT STUDY OF HENRY MINTZBERG AND SOME EMPIRICAL STUDIES UPON THE PRINCIPALS WORK


Assoc. Prof. Dr. Yüksel KAVAK
THE ROLES OF THE UNVERSITIES IN REGIONAL DEVELOPMENT AND TURKEY'S EXPERIENCE


Assist. Prof. Dr. Nezahat GÜÇLÜ
TRANSNATIONAL STUDENT MOBllJTY


Assoc. Prof. Dr. Ata TEZBAŞARAN
VALIDITY ISSUES OF A UKERT TYPE SCALE (A CASE STUDY)


Yrd. Doç. Dr. Aysun UMAY
Yanıtlayıcı davranışların analizi yolu ile matematikte problem çözümleri için bir güvenlik ve geçerlilik araştırması


Assoc. Prof. Dr. Gülter Oskay
ON THE MEANING AND INTEGRlTY OF CAREER AND PERSONAL COUNSELING


Yrd. Doç. Dr. Filiz BİLGE
Eğitim Bilimleri öğrencilerinin sürekli kızgınlık düzeyleri ve kızgınlıklarını ifade biçimlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi


Yrd. Doç. Dr. İbrahim YILDIRIM
Algılanan sosyal destek ölçeğinin geliştirilmesi, güvenirliği ve geçerliği


Tülay ÜSTÜNDAĞ
THE ADVANTAGES OF USING DRAMA AS A METHOD OF EDUCATION IN ELEMENTARY SCHOOLS


Buket Akkoyunlu & Jean D.M. Underwood
A CRITICAL DISCUSSION OF THE APPROPRIATENESS OF CHECKIAND'S SOFT SYSTEMS METHODOLOGY IN EDUCATIONAL RESEARCH


Doç. Dr. Neriman Aral & Dr. Yaşare Aktaş
Çocukların televizyon ve diğer etkinliklere harcadıkları sürenin incelenmesi


Arş. Gör. Celal BAYRAK
(n, nı) TEPKİMELERİNDE DENGE ÖNCESİ ETKİNİN İNCELENMESİ


Prof. Dr. Yaşar ERSOY
Okullarda matematik eğitimi: Matematikte okur-yazarlık


Yrd. Doç. Dr. Ayten GENÇ
Einfluss der frau auf die selbstverwirklichung der helden in Hermann Hesse's romanen "Demian" und "Siddhartha"


Yrd. Doç. Dr. Ayten GENÇ
Alman Dili Eğitimi öğrencilerinde yazma alışkanlığı


Yrd. Doç. Dr. Gül KESKİL
lSTENING VS. READING: AN EXPERIMENT TO


Dr. Ayfer Kocabaş
Temel eğitim II. Kademe öğrencileri için müziğe ilişkin tutum ölçeğinin geçerlilik ve güvenirlik çalışması


Yrd. Doç. Dr. İbrahim Yıldırım
Sigara, alkol ve uyuşturucu kullanan üniversite öğrencilerinin bazı değişkeler açısından incelenmesi


Doç. Dr. Yüksel KAVAK
EĞİTİM, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İLİŞKİLERİ


Esed YAĞCI
Sınıf İçi Demokratik Öğretimin Öğrenci Erişisi ve Akademik Benlik Kavramına Etkisi


efdergi@hacettepe.edu.tr

http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara