- (11), 1995


ÜLKEMİZDE KİMYA EĞİTİMİNİ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Prof. Dr. F. İnci MORGİL & Arş. Gör. A. Seda YÜCEL


GENEL LİSE PROGRAMıNDA YER ALAN KİMYA KONULARIYLA İLGİLİ DERSLERİN MÜFREDATIARININ İNCELENMESİ VE DERS GEÇME SİSTEMİNİN DEGERLENDİRİLMESİ
Arş. Gör. Nesrin KAYATÜRK, Doç. Dr. Ömer GEBAN & Prof. Dr. Ahmet ÖNAL


ÖSYM ve 1974 -1994 YILLARINDA SORULAN KİMYA SORULARlNIN DEGERLENDİRİLMESİ
Prof. Dr. F. İnci MORGİL, Fikri YILMAZ, Arş. Gör. Nilgün SEÇKEN, Arş. Gör. Ayhan YILMAZ & Arş. Gör. A. Seda YÜCEL


THE RElATIONSHIP BETWEEN FORMAL REASONING ABILITY, COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION, AND CHEMISTRY ACHIEVEMENT
Prof. Dr. Hamide ERTEPINAR


THE EFFECT OF MICROCOMPUTER USE IN A CHEMISTKY COURSE
Assoc. Prof. Dr. Ömer GEBAN


PERSPECTlVES FOR BIOLOGICAL EDUCATION-CHALLENGE FOR BIOLOGY INSTRUCTION AT THE END OF THE 20th CENTURY
Prof. Dr. Lothar Staeck


BURDUR GÖLÜ HAVZASıNıN ENTEGRE KORUMA VE KULLANIM PLANLAMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Prof. Dr. İlhami KİZİROĞLU, Yrd. Doç. Dr. Levent TURAN & Yrd. Doç. Dr. Ali ERDOĞAN


SULTAN SAZLIGININ YÖNETIM PLANI ALANıN ORNİTOLO)İK AÇIDAN SON DURUMU
Yrd. Doç. Dr. Levent TURAN, Yrd. Doç. Dr. Ali ERDOĞAN & Prof. Dr. İlhami KİZİROĞLU


LA BANDE DESSINEE EN CIASSE DE FRANÇAIS
Yrd. Doç. Dr. Ece KORKUT


Zur Planung und Durchführung eines kommunikativ-pragmatisch orientierten Fremdsprachenunterrichts
Assist. Prof. Dr. Şenay Plassmann


Yabancı Dilde Okuma Alışkanlığı
Yrd. Doç. Dr. Ayten GENÇ


EACIlER DEVELOPMENT: AN IMPORTANT ISSUE
Yrd. Doç. Dr. Gülsev PEKKAN


HYPERMEDIA AND MULTIMEDIA AUTHORING TOOLS: THE APPUCATION OF NEWER TECHNOLOGIES IN CALL AUTHORING
Res. Ast. Hüseyin ÖZ


A MODEL FOR TEACIlER EDUCATION CURRICUIA IN TURKEY
Prof. Dr. Özcan DEMİREL


<>GRETMEN ADAYLARıNIN ÖGRETMENLİK SERTİFİKAsI DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI
Doç. Dr. Münire Erden


BİLGİ TEKNOLOjİLERİNİN OKULLARDA KULLANIMI VE ÖĞRETMENLERİN ROLÜ
Yrd. Doç. Dr. Buket Akkoyunlu


İÇERİK SENTEZLEME STRAJETİLERİNİN ERİŞİYE ETKİSİ
Yrd. Doç. Dr. Mukaddes ERDEM


COMPARAISON AMONG THE GROUP COUNSELORS WHO UTLLJZE DIFFERENT MODELS
Prof. Dr. Nilüfer VOLTAN ACAR


İlköğretim kurumlarının denetiminde yeterince yerine getirilmediği görülen bazı denetim rolleri ve nedenleri
Yrd. Doç. Dr. Berrin BURGAZ


Strategic planning in higher education
Assist. Prof. Dr. Nezahat GÜÇLÜ


Fen bilimlerinde program geliştirme ve uygulama teknikleri üzerine bir çalışma: iki çağdaş yaklaşımın değerlendirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Alipaşa Ayas


Ağır metallerin biyolojik süreçlerle biyosorbisyonu çalışmaları
Doç. Dr. Necdet SAĞLAM & Yrd. Doç. Dr. Nilüfer CİHANGİR


Fransız öğretim sisteminde öğretmen yetiştirme
Prof. Dr. Ayşe EZİLER KIRAN


efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı