- (11), 1995


Prof. Dr. F. İnci MORGİL & Arş. Gör. A. Seda YÜCEL
ÜLKEMİZDE KİMYA EĞİTİMİNİ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI


Arş. Gör. Nesrin KAYATÜRK, Doç. Dr. Ömer GEBAN & Prof. Dr. Ahmet ÖNAL
GENEL LİSE PROGRAMıNDA YER ALAN KİMYA KONULARIYLA İLGİLİ DERSLERİN MÜFREDATIARININ İNCELENMESİ VE DERS GEÇME SİSTEMİNİN DEGERLENDİRİLMESİ


Prof. Dr. F. İnci MORGİL, Fikri YILMAZ, Arş. Gör. Nilgün SEÇKEN, Arş. Gör. Ayhan YILMAZ & Arş. Gör. A. Seda YÜCEL
ÖSYM ve 1974 -1994 YILLARINDA SORULAN KİMYA SORULARlNIN DEGERLENDİRİLMESİ


Prof. Dr. Hamide ERTEPINAR
THE RElATIONSHIP BETWEEN FORMAL REASONING ABILITY, COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION, AND CHEMISTRY ACHIEVEMENT


Assoc. Prof. Dr. Ömer GEBAN
THE EFFECT OF MICROCOMPUTER USE IN A CHEMISTKY COURSE


Prof. Dr. Lothar Staeck
PERSPECTlVES FOR BIOLOGICAL EDUCATION-CHALLENGE FOR BIOLOGY INSTRUCTION AT THE END OF THE 20th CENTURY


Prof. Dr. İlhami KİZİROĞLU, Yrd. Doç. Dr. Levent TURAN & Yrd. Doç. Dr. Ali ERDOĞAN
BURDUR GÖLÜ HAVZASıNıN ENTEGRE KORUMA VE KULLANIM PLANLAMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


Yrd. Doç. Dr. Levent TURAN, Yrd. Doç. Dr. Ali ERDOĞAN & Prof. Dr. İlhami KİZİROĞLU
SULTAN SAZLIGININ YÖNETIM PLANI ALANıN ORNİTOLO)İK AÇIDAN SON DURUMU


Yrd. Doç. Dr. Ece KORKUT
LA BANDE DESSINEE EN CIASSE DE FRANÇAIS


Assist. Prof. Dr. Şenay Plassmann
Zur Planung und Durchführung eines kommunikativ-pragmatisch orientierten Fremdsprachenunterrichts


Yrd. Doç. Dr. Ayten GENÇ
Yabancı Dilde Okuma Alışkanlığı


Yrd. Doç. Dr. Gülsev PEKKAN
EACIlER DEVELOPMENT: AN IMPORTANT ISSUE


Res. Ast. Hüseyin ÖZ
HYPERMEDIA AND MULTIMEDIA AUTHORING TOOLS: THE APPUCATION OF NEWER TECHNOLOGIES IN CALL AUTHORING


Prof. Dr. Özcan DEMİREL
A MODEL FOR TEACIlER EDUCATION CURRICUIA IN TURKEY


Doç. Dr. Münire Erden
<>GRETMEN ADAYLARıNIN ÖGRETMENLİK SERTİFİKAsI DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI


Yrd. Doç. Dr. Buket Akkoyunlu
BİLGİ TEKNOLOjİLERİNİN OKULLARDA KULLANIMI VE ÖĞRETMENLERİN ROLÜ


Yrd. Doç. Dr. Mukaddes ERDEM
İÇERİK SENTEZLEME STRAJETİLERİNİN ERİŞİYE ETKİSİ


Prof. Dr. Nilüfer VOLTAN ACAR
COMPARAISON AMONG THE GROUP COUNSELORS WHO UTLLJZE DIFFERENT MODELS


Yrd. Doç. Dr. Berrin BURGAZ
İlköğretim kurumlarının denetiminde yeterince yerine getirilmediği görülen bazı denetim rolleri ve nedenleri


Assist. Prof. Dr. Nezahat GÜÇLÜ
Strategic planning in higher education


Yrd. Doç. Dr. Alipaşa Ayas
Fen bilimlerinde program geliştirme ve uygulama teknikleri üzerine bir çalışma: iki çağdaş yaklaşımın değerlendirilmesi


Doç. Dr. Necdet SAĞLAM & Yrd. Doç. Dr. Nilüfer CİHANGİR
Ağır metallerin biyolojik süreçlerle biyosorbisyonu çalışmaları


Prof. Dr. Ayşe EZİLER KIRAN
Fransız öğretim sisteminde öğretmen yetiştirme