- (1), 1986


Doç. Dr. Mustafa AYDIN
Grup sürecinin yönetim ve denetimde kullanılması


Doç. Dr. Ali D. ARSEVEN
Benlik tasarımı


Assoc. Prof. Dr. Özcan DEMİREL
Anatolian high schools and their contributations to the Turkish educational system


Yrd. Doç. Dr. Aytaç AÇIKALlN
Yükseköğrenim gençliğinin ekonomik ve günlük yaşamı: Yükseköğrenim öğrencileri gelirlerini ve zamanlarını nasıl harcıyorlar?


Yrd. Doç. Dr. Veysel SÖNMEZ
Türkiye'de eğitimin kalitesi ve geleceği


Yrd. Doç. Dr. Nilüfer VOLTAN-ACAR
Üniversite öğrencilerinin problemlerinin akademik başarıya etkisi


Yrd. Doç. Dr. Gülter OSKAY
Ana - baba ergen ilişkilerini geliştirici öneriler


Dr. Mesut BAŞ
Yüksek öğrenim kredi ve yurtlar kurumu genel müdürlüğüne bağlı ankara cumhuriyet ve nene hatun yurtlarında kalan öğrencilerle yapılan grupla psikolojik danışma uygulamaları


Dr. Münire ERDEN
İlkokulların birinci devresine devam eden öğrencilerin dört işleme dayalı problemleri çözerken gösterdikleri davranışlar


Dr. Kamile ÜN AÇIKGÖZ
Öğrenmeyi ve hatırlamayı kolaylaştırma yolları


Dr. Remzi BÜLBÜL , Dr. Kapur AHLAWAT & Dr. İzzat AZİZİ
Türkler ve Ürdünlülerin birbirlerine karşı tutumları


Assoc. Prof. Dr. Cengiz TOSUN
On linguistic problems involved in testing


Yrd. Doç. Dr. Füsun ATASEVEN
Öğrenen merkezli Fransız dili öğretimi ve karşılaştırmalı kültür yaklaşımı


Assoc. Prof. Dr. A. Hamit SUNEL
Importance du systeme prepositionnel dans l'enseignement du français aux turcs


Lecturer Sevim SÖNMEZ
La poesie (une certaine comparasion poetique) dans "le cote de guermantes" de marcel proust


Res. Ast. Özler ÇAKIR
Cohesion in discourse analysis


Assoc. Prof. Dr. Mehmet DEMİREZEN
On some allophones of Turkish /f/ and /v/ phonemes(1)


Assoc. Prof. Dr. Kemalettin YİĞİTER
The religious conflicts in e.m. forster's novels


Arş. Gör. Gürsel AYTER
Anadilde sözcük öğretimine bir yaklaşım


Assoc. Prof. Dr. İlhami KİZİROĞLU
Die geschichtliche entwicklung und die grundlagen der ökologie


Prof. Dr. İnci MORGİL, Ş. AYCAN, Res. Ast. İ. FEDAİ, B. AKSU, A. KESTEK & Y. ALPER
Analytical investigations of cephalosporins part 15. polarographical comparison of two 3-[aminocarbonyl) - oxy - methyl] substituted cephalosporins and the determination of cefoxtitin in pharmaceutical formulations


Doç. Dr. Nazif KOLANKAYA & Dr. Necdet SAGLAM
Biyoloji eğitiminde biyoteknoloji'nin yeri ve önemi


Yrd. Doç. Dr. Oner KOÇAK
Hamamböceklerinin kısa biyolojisi ve savaşımları


Dr. Ümit Işık ÖZKÖK
Membran prosesi


Arş. Gör. Levent TURAN
Hava kirliliğinin çevreye etkileri


Arş. Gör. Ertuğrul ÖNALP
Şair ve yazar olarak Federico Garcia Lorca


Dr. Gülbende KURAY
İtalya'da aydınlanma çağından romantizm çağına geçiş


Res. Ast. Müge GÜVEN
Une approche logioue a l'enseignement du sens