- (1), 1986


Grup sürecinin yönetim ve denetimde kullanılması
Doç. Dr. Mustafa AYDIN


Benlik tasarımı
Doç. Dr. Ali D. ARSEVEN


Anatolian high schools and their contributations to the Turkish educational system
Assoc. Prof. Dr. Özcan DEMİREL


Yükseköğrenim gençliğinin ekonomik ve günlük yaşamı: Yükseköğrenim öğrencileri gelirlerini ve zamanlarını nasıl harcıyorlar?
Yrd. Doç. Dr. Aytaç AÇIKALlN


Türkiye'de eğitimin kalitesi ve geleceği
Yrd. Doç. Dr. Veysel SÖNMEZ


Üniversite öğrencilerinin problemlerinin akademik başarıya etkisi
Yrd. Doç. Dr. Nilüfer VOLTAN-ACAR


Ana - baba ergen ilişkilerini geliştirici öneriler
Yrd. Doç. Dr. Gülter OSKAY


Yüksek öğrenim kredi ve yurtlar kurumu genel müdürlüğüne bağlı ankara cumhuriyet ve nene hatun yurtlarında kalan öğrencilerle yapılan grupla psikolojik danışma uygulamaları
Dr. Mesut BAŞ


İlkokulların birinci devresine devam eden öğrencilerin dört işleme dayalı problemleri çözerken gösterdikleri davranışlar
Dr. Münire ERDEN


Öğrenmeyi ve hatırlamayı kolaylaştırma yolları
Dr. Kamile ÜN AÇIKGÖZ


Türkler ve Ürdünlülerin birbirlerine karşı tutumları
Dr. Remzi BÜLBÜL , Dr. Kapur AHLAWAT & Dr. İzzat AZİZİ


On linguistic problems involved in testing
Assoc. Prof. Dr. Cengiz TOSUN


Öğrenen merkezli Fransız dili öğretimi ve karşılaştırmalı kültür yaklaşımı
Yrd. Doç. Dr. Füsun ATASEVEN


Importance du systeme prepositionnel dans l'enseignement du français aux turcs
Assoc. Prof. Dr. A. Hamit SUNEL


La poesie (une certaine comparasion poetique) dans "le cote de guermantes" de marcel proust
Lecturer Sevim SÖNMEZ


Cohesion in discourse analysis
Res. Ast. Özler ÇAKIR


On some allophones of Turkish /f/ and /v/ phonemes(1)
Assoc. Prof. Dr. Mehmet DEMİREZEN


The religious conflicts in e.m. forster's novels
Assoc. Prof. Dr. Kemalettin YİĞİTER


Anadilde sözcük öğretimine bir yaklaşım
Arş. Gör. Gürsel AYTER


Die geschichtliche entwicklung und die grundlagen der ökologie
Assoc. Prof. Dr. İlhami KİZİROĞLU


Analytical investigations of cephalosporins part 15. polarographical comparison of two 3-[aminocarbonyl) - oxy - methyl] substituted cephalosporins and the determination of cefoxtitin in pharmaceutical formulations
Prof. Dr. İnci MORGİL, Ş. AYCAN, Res. Ast. İ. FEDAİ, B. AKSU, A. KESTEK & Y. ALPER


Biyoloji eğitiminde biyoteknoloji'nin yeri ve önemi
Doç. Dr. Nazif KOLANKAYA & Dr. Necdet SAGLAM


Hamamböceklerinin kısa biyolojisi ve savaşımları
Yrd. Doç. Dr. Oner KOÇAK


Membran prosesi
Dr. Ümit Işık ÖZKÖK


Hava kirliliğinin çevreye etkileri
Arş. Gör. Levent TURAN


Şair ve yazar olarak Federico Garcia Lorca
Arş. Gör. Ertuğrul ÖNALP


İtalya'da aydınlanma çağından romantizm çağına geçiş
Dr. Gülbende KURAY


Une approche logioue a l'enseignement du sens
Res. Ast. Müge GÜVEN


efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı