34 (2), 2019


KAPAK
 
ÖNSÖZ
 
İÇİNDEKİLER
 
İÇ KAPAK
 
YAYIN VE YAZIM KURALLARI
 
Merkezi Sınavların Öğretmenler Üzerinde Sosyal, Psikolojik Etkisi ve Öğretmenlerin Öğretim Programı Uygulamalarına Yansıması
Abdullah ÇETİN & Serkan ÜNSAL


Disiplinler Arası Fen Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Sürdürülebilir Kalkınma Konusundaki Gelişimlerine Etkisi
Ayşe AYTAR & Tuncay ÖZSEVGEÇ


Üniversite Öğrencilerinde Öz-yeterlilik ve Stresle Başa Çıkma Stratejilerinin Bilişsel Esnekliği Yordama Düzeyleri
Betül Gökçen DOĞAN LAÇİN & İlhan YALÇIN


The Role of Teacher’s Feedback in Physical Education: Motivational Climate as Mediator
Gökçe ERTURAN İLTER & Hülya AŞÇI


STEM’e Yönelik Tutum Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması; Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Hasan ÖZCAN & Esra KOCA


The Measurement Invariance of University Students’ Ratings of Instruction
İlker KALENDER & Giray BERBEROĞLU


Polish Adaptation of the ESSBS School-Burnout Scale: Pilot Study Results
Katarzyna TOMASZEK & Agnieszka MUCHACKA-CYMERMANN


Second Life Oyununun Sosyal Bilgiler Öğretiminde Deneyimsel Öğrenmeye Yönelik Bir Model Olarak Kullanılması
Mustafa ERTÜRK & Güzin ŞAHİN


Rehabilitating Fossilized Consonants through Computer-aided and Animated Material
Mustafa Naci KAYAOĞLU


Effects of Item Pool Characteristics on Ability Estimate and Item Pool Utilization: A Simulation Study
Nagihan BOZTUNÇ ÖZTÜRK & Melek Gülşah ŞAHİN


Effectiveness of Video Modeling in Teaching Following Public Direction Signs for Students with Autism Spectrum Disorders
Seray OLÇAY GÜL, Sezgin VURAN, Akın GÖNEN, Gökhan USLUCAN & Hasan Can KAYHAN


Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Öğrenci Başarıları Üzerine Bir Çalışma
Seva DEMİRÖZ & Yüksel KAVAK


Karadeniz Bölgesi’ndeki Bazı Yerel Sosyobilimsel Konularda Öğrencilerin İnformal Muhakemelerinin Belirlenmesi: HES, Organik Çay ve Yeşil Yol Projesi
Şengül ATASOY, Ahmet TEKBIYIK & Osman Şinasi YÜCA


Öğretmen Adaylarının Tamamlayıcı Ölçme-Değerlendirme Tekniklerine Yönelik Okuryazarlık Düzeylerinin Mikroöğretim Aracılığıyla Geliştirilmesi
Vural TÜNKLER & Cemal GÜVEN


Basamaklı Öğretim Yönteminin “Alan Ölçme” Öğretiminde Öğrencilerin Başarılarına Etkisi
Züleyha YILDIRIM & Mustafa ALBAYRAK


efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı