34 (1), 2019


KAPAK
 
ÖNSÖZ
 
İÇİNDEKİLER
 
İÇ KAPAK
 
YAYIN VE YAZIM KURALLARI
 
Almanca Öğretiminde Sınıf İçi Etkileşimsel Becerilere İlişkin İhtiyaç Analizi ve Durum Tespiti
Dalım Çiğdem ÜNAL, Merve BOZBIYIK & Yasemin ACAR


Periyodik Yasa-Sistem İlişkisi Nasıl Kurulmalıdır? Kimya Öğretimine Bilim Tarihi ve Felsefesinden Çıkarımlar
Davut SARITAŞ & Yüksel TUFAN


Conceptual Transition from English as a Foreign Language to BELF
Derya ALTINMAKAS, Sevdeğer ÇEÇEN, Hande SERDAR TÜLÜCE & Şebnem YALÇIN


Case Studies of Secondary School Science Teachers Designing SSI-Based Instruction
Engin KARAHAN & Gillian H. ROEHRIG


Print Awareness Skills and Home Literacy Environment of Turkish Preschoolers
Gözde AKOĞLU & Çiğdem KIZILÖZ


Etkili Bir Yaratıcı Drama Liderinin Sahip Olması Gereken Özellikler: Katılımcı Görüşlerinin Nitel Analizi
Hülya KASAPOĞLU


Üniversite Öğrencilerinin Spora Dayalı Fiziksel Aktivitelere Katılımları ve Yaşam Kalitelerinin Akademik Başarı ve Sosyalleşme Üzerine Etkisi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği)
Mehmet YILDIRIM & Coşkun BAYRAK


Relationships between Foreign Language Teachers’ Cognitions and Actions: Evidence from Instructors at Tertiary-level
Mustafa ÖZTÜRK & Ali YILDIRIM


Eğitim Çalışanlarının Örgütsel Adalet Algılarının ve Örgüt Kültürünün Bilgi Paylaşımı Üzerindeki Etkileri: Örgüt Kültürünün Aracı Rolü
Orhan ULUDAĞ, İlyas AKTAŞ & Hale ÖZDOĞAÇ ÖZGİT


Kariyer Engelleri Ölçeği’nin (KEÖ) Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Özlem ULAŞ & Seval KIZILDAĞ


The Risk behaviours of high school students and causes thereof: a qualitative study
Tuncay ERGENE, Arif ÖZER, Dilek GENÇTANIRIM KURT, Fatma ARICI, Selen DEMİRTAŞ-ZORBAZ, Seval KIZILDAĞ, Tülin ACAR & Paul HOARD


6., 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Kaygılarının Türkçe Dersine İlişkin Tutum Üzerine Etkisinde Sınıfın ve Cinsiyetin Rolü
Yasemin BAKİ


İş ve Aile Çatışmasının Yaşam Doyumu Üzerindeki Etkisinde İş Doyumunun Aracı Rolü
Yusuf TÜRKER & Kazım ÇELİK


Açık Uçlu Başarı Testi İle Çoktan Seçmeli Başarı Testinin Psikometrik Özellikleri Ve Öğrenci Performansı Açısından Karşılaştırılması
Yücel ÖKSÜZ & Elif GÜVEN DEMİR


Uygulama Örneği Üzerinden Sosyal Geçerlik Kavramının Anlamı ve Değerlendirilmesi
Zehra ATBAŞI & Necdet KARASU


efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı