33 (2), 2018


KAPAK
 
ÖNSÖZ
 
İÇİNDEKİLER
 
İÇ KAPAK
 
YAYIN VE YAZIM KURALLARI
 
Ortaokul Öğrencilerinde Okula Bağlılık ile Algılanan Sosyal Destek ve Değer Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Yrd. Doç. Dr. Ali KARABABA, Öğr. Gör. Tuncay ORAL & Doç. Dr. Bülent DİLMAÇ


Secure Attachment and Forgiveness: The Mediating Role of Psychological Resilience
Doç. Dr. Bahtiyar ERASLAN ÇAPAN


Cumhuriyet Dönemi (1928-1948) Yurt Bilgisi Ders Kitaplarında Çocukluğun Politik Yapılanmasına İlişkin Bir Araştırma
Burcu SEL & Doç. Dr. M. Akif SÖZER


Güvenirlik Katsayılarının Kayıp Veri Atama Yöntemlerine Göre İncelenmesi
Dr. Çiğdem Akın ARIKAN & Dr. Sümeyra SOYSAL


Developing a Scale for Self-Regulated L2 Learning Strategy Use
Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL & Arş. Gör. Dr. Sinem DÜNDAR


Fen Bilimleri Eğitimi Alanında Türkiye Merkezli Argümantasyon Araştırmalarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Ertan ÇETİNKAYA & Prof. Dr. Mehmet Fatih TAŞAR


Ortaokul Öğrencilerinin Şiddet İçerikli Programlara Yönelik Tutumları ile Kişilik Özelliklerinin Çizdikleri Resimlerine Yansıması
Yrd. Doç. Dr. İrfan Nihan DEMİREL


Comparison of Pre-service Teachers and Teachers’ Self-efficacy Beliefs
Yrd. Doç. Dr. Metin ELKATMIŞ


Ortaokul Öğrencilerinin Alan Ölçüm Problemlerinde Kullandıkları Stratejilerin Belirlenmesi
Yrd. Doç. Dr. Nejla GÜREFE


Öğretmenlerin Akran Zorbalığına İlişkin Görüşleri Ve Zorbalıkla Baş Etme Stratejileri
Uzm. Nevra ATIŞ AKYOL, Uzm. Cansu YILDIZ & Prof. Dr. Berrin AKMAN


Lise Öğrencilerinin Akademik Erteleme Davranışlarının Sürekli Kaygı, Akılcı Olmayan İnanç ve Öz Düzenleme ile İlişkisi
Uzman Nilüfer ÇETİN & Prof. Dr. Esra CEYHAN


Aday Öğretmen Yetiştirme Programının Aday Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Özgür ULUBEY


Öğrenme Stillerinin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademik Başarılarını Yordama Gücü
Doç.Dr. Sabri SİDEKLİ & Arş.Gör. Eda AKDOĞDU


Derse Bağlanma Durumu Üzerine Sosyokültürel Bir İnceleme
Yrd. Doç. Dr. Salih BARDAKCI, Arş. Gör. Ömer ARSLAN, Büşra ULUHAN & Yafes CAN


Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Tutumlarının Öğrencilerin Gelişimi Üzerindeki Etkileri: Fenomenolojik Bir Çözümleme
Yrd. Doç. Dr. Şenol SEZER


efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı