32 (4), 2017


ÖNSÖZ
 
İÇİNDEKİLER
 
İÇ KAPAK
 
YAYIN VE YAZIM KURALLARI
Yrd. Doç. Dr. Cihan AYDOĞU, Arş. Gör. Meltem ERCANLAR & Arş. Gör. Esra Başak AYDINALP
Fransızca yabancı dil öğretiminde eylem-odaklı yaklaşıma dayalı bir uygulama örneği: nitel bir durum çalışması


Yrd. Doç. Dr. Evrim ÇAĞLAYAN & Doç. Ayşe Dilek KIRATLI
Resim Bölümlerinde Uygulanan Eğitim Programları Hakkında Öğretim Elemanı Görüşleri


Yrd. Doç. Dr. Fatma ASLAN-TUTAK, Yrd. Doç. Dr. Sevil AKAYGÜN & Seçil TEZSEZEN
İşbirlikli FeTeMM Eğitimi Uygulaması: Kimya ve Matematik Öğretmen Adaylarının FeTeMM Farkındalıklarının İncelenmesi


Dr. Filiz RIZAOĞLU & Prof. Dr. Mehmet Ali YAVUZ
English language learners’ comprehension and production of implicatures


Öğr. Gör. Gökhan AKSU, Doç. Dr. Cem Oktay GÜZELLER & Uzm. Mehmet Taha ESER
PISA 2012 Sonuçlarının Duyuşşsal Özelliklere Göre Kümeleme Çalışması


Gökhan SONTAY & Prof. Dr. Orhan KARAMUSTAFAOĞLU
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Gezi Düzenlemeye İlişkin Öz-Yeterlilik İnançlarının İncelenmesi


Yrd. Doç. Dr. H. Gözde ERTÜRK KARA, Prof. Dr. Mübeccel Sara GÖNEN & Prof. Dr. Robert PIANTA
The Examination of the Relationship between the Quality of Teacher-Child Interaction and Children’s Self-Regulation Skills


Prof. Dr. Halil YURDUGÜL & Arş. Gör. Ömer DEMİR
Öğretmen Yetiştiren Kurumların E-öğrenmeye Hazır Bulunuşluğu: Bir Kümeleme Analizi


Arş. Gör. İsmail SARİKAYA & Yrd. Doç. Dr. Ömer YILAR
Bitişik Eğik El Yazısı Yazma Süreçlerinin Beceri ve Görüşler Bağlamında İncelenmesi: Birinci Sınıf Öğretmenleri Örneği


Eğt. Öğrt. Planlamacısı Dr. Leyla YILMAZ FINDIK & Prof. Dr. Yüksel KAVAK
PISA 2012 Sonuçlarına Göre Yönetici Liderliği ve Okul Özerkliğinin Öğrenci Başarısına Etkisi


Yrd. Doç. Dr. Oktay Taymaz SARI, Uzm. Elif BİÇER & Uzm. Dilek KASIM
Oyun Temelli Ev desteği ve Çocuk Merkezli Eğitim Programının: Etkililiği Üzerine Çalışma


Yrd. Doç. Dr. Sevda ÇETİN & Yrd. Doç. Dr. Bilge GÖK
Öğrencilerin Matematik Okuryazarlık Puanlarını Etkileyen Faktörlerin Modellenmesi: PISA 2012 Örneği


Arş. Gör. Sevda YILMAZ ÜNAL & Doç. Dr. Ümit DENİZ
Öğretmen Görüşlerine Göre Uyum Sorunu Olan ve Olmayan Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Anne Tutumlarının İncelenmesi


Doç. Dr. Tangül UYGUR-KABAEL
Transfer Skills of Middle School Pre-service Mathematics Teachers from Informal to Formal Mathematical Language: Turkey and United States Cases


Doç. Dr. Yeşim GÜLEÇ-ASLAN
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylerle Çalışan Eğitimcilerin Uygulamalı Davranış Analizine Yönelik Algıları


efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı