32 (4), 2017


ÖNSÖZ
 
İÇİNDEKİLER
 
İÇ KAPAK
 
YAYIN VE YAZIM KURALLARI
Fransızca yabancı dil öğretiminde eylem-odaklı yaklaşıma dayalı bir uygulama örneği: nitel bir durum çalışması
Yrd. Doç. Dr. Cihan AYDOĞU, Arş. Gör. Meltem ERCANLAR & Arş. Gör. Esra Başak AYDINALP


Resim Bölümlerinde Uygulanan Eğitim Programları Hakkında Öğretim Elemanı Görüşleri
Yrd. Doç. Dr. Evrim ÇAĞLAYAN & Doç. Ayşe Dilek KIRATLI


İşbirlikli FeTeMM Eğitimi Uygulaması: Kimya ve Matematik Öğretmen Adaylarının FeTeMM Farkındalıklarının İncelenmesi
Yrd. Doç. Dr. Fatma ASLAN-TUTAK, Yrd. Doç. Dr. Sevil AKAYGÜN & Seçil TEZSEZEN


English language learners’ comprehension and production of implicatures
Dr. Filiz RIZAOĞLU & Prof. Dr. Mehmet Ali YAVUZ


PISA 2012 Sonuçlarının Duyuşşsal Özelliklere Göre Kümeleme Çalışması
Öğr. Gör. Gökhan AKSU, Doç. Dr. Cem Oktay GÜZELLER & Uzm. Mehmet Taha ESER


Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Gezi Düzenlemeye İlişkin Öz-Yeterlilik İnançlarının İncelenmesi
Gökhan SONTAY & Prof. Dr. Orhan KARAMUSTAFAOĞLU


The Examination of the Relationship between the Quality of Teacher-Child Interaction and Children’s Self-Regulation Skills
Yrd. Doç. Dr. H. Gözde ERTÜRK KARA, Prof. Dr. Mübeccel Sara GÖNEN & Prof. Dr. Robert PIANTA


Öğretmen Yetiştiren Kurumların E-öğrenmeye Hazır Bulunuşluğu: Bir Kümeleme Analizi
Prof. Dr. Halil YURDUGÜL & Arş. Gör. Ömer DEMİR


Bitişik Eğik El Yazısı Yazma Süreçlerinin Beceri ve Görüşler Bağlamında İncelenmesi: Birinci Sınıf Öğretmenleri Örneği
Arş. Gör. İsmail SARİKAYA & Yrd. Doç. Dr. Ömer YILAR


PISA 2012 Sonuçlarına Göre Yönetici Liderliği ve Okul Özerkliğinin Öğrenci Başarısına Etkisi
Eğt. Öğrt. Planlamacısı Dr. Leyla YILMAZ FINDIK & Prof. Dr. Yüksel KAVAK


Oyun Temelli Ev desteği ve Çocuk Merkezli Eğitim Programının: Etkililiği Üzerine Çalışma
Yrd. Doç. Dr. Oktay Taymaz SARI, Uzm. Elif BİÇER & Uzm. Dilek KASIM


Öğrencilerin Matematik Okuryazarlık Puanlarını Etkileyen Faktörlerin Modellenmesi: PISA 2012 Örneği
Yrd. Doç. Dr. Sevda ÇETİN & Yrd. Doç. Dr. Bilge GÖK


Öğretmen Görüşlerine Göre Uyum Sorunu Olan ve Olmayan Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Anne Tutumlarının İncelenmesi
Arş. Gör. Sevda YILMAZ ÜNAL & Doç. Dr. Ümit DENİZ


Transfer Skills of Middle School Pre-service Mathematics Teachers from Informal to Formal Mathematical Language: Turkey and United States Cases
Doç. Dr. Tangül UYGUR-KABAEL


Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylerle Çalışan Eğitimcilerin Uygulamalı Davranış Analizine Yönelik Algıları
Doç. Dr. Yeşim GÜLEÇ-ASLAN


efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı