32 (3), 2017


ÖNSÖZ
 
İÇİNDEKİLER
 
İÇ KAPAK
 
YAYIN VE YAZIM KURALLARI
The Mediator Role of Satisfaction of Needs between Academic Motivation and Life Goals
Doç. Dr. Ali ERYILMAZ


8. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Odaklı Akademik Risk Alma Davranışlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Yrd. Doç. Dr. Ebru BOZPOLAT & Hacer KOÇ


Investigating the Factors Affecting Turkish Students’ PISA 2012 Mathematics Achievement Using Hierarchical Linear
Dr. Eren Halil ÖZBERK, Yrd. Doç. Dr. Kübra ATALAY KABASAKAL & Dr. Nagihan BOZTUNÇ ÖZTÜRK


Cinsel Sağlık Eğitimi Programının 9. Sınıf Öğrencilerinin Cinsel Sağlık Bilgi Düzeyleri ve Tutumlarına Etkisi
Psikolojik Danışman Dr. Erol ESEN & Prof. Dr. Diğdem Müge SİYEZ


Raters’ Prior Knowledge of Students’ Proficiency Levels as a Source of Measurement Error in Oral Assessments
Fatma TANRIVERDİ-KÖKSAL & Deniz ORTAÇTEPE


Öğretmenlerin Öğrenciye Yönelik Metaforlarının Belirlenmesine İlişkin Nitel Bir Araştırma
Doç. Dr. Ferudun SEZGİN, Yrd. Doç. Dr. Didem KOŞAR, Dr. Serkan KOŞAR & Arş. Gör. Emre ER


Bilişsel Becerileri Destekleme Programının 61-72 Aylık Çocukların Yaratıcı Düşünme, Akademik ve Dil Becerilerine Etkisi
Yrd. Doç. Dr. Gözde İNAL KIZILTEPE, Doç. Dr. Münevver CAN YAŞAR & Yrd. Doç. Dr. Özgün UYANIK


Kemanda Detaşe Yay Tekniği İçin Öğrenme-Öğretme Modeli Geliştirilmesi
Dr. Gülşah SEVER


Sınıf Öğretmen Adaylarının Meslek Tercih Algıları: Değişimin Boylamsal Çözümlemesi
Hülya ÇERMİK, Abdurrahman ŞAHİN & Birsen DOĞAN


Öğretmenlerin Liderlik Davranışları ile Öğrenen Özerkliğini Destekleme Davranışları Arasındaki İlişki
Doç. Dr. Kürşad YILMAZ, Doç. Dr. Aytunga OĞUZ & Doç. Dr. Yahya ALTINKURT


Görme Yetersizliğinden Etkilenmiş Öğrencilerde Matematikte Çarpma İşlem Akıcılığını Arttırmada Kendini İzleme Tekniğinin Etkililiği
Mehmet Salih KÜÇÜKÖZYİĞİT & Selda ÖZDEMİR


Öğretmenlerin Tükenmişliğini Etkileyen Faktörler: Cinsiyetin ve Medeni Durumun Etkisine Yönelik Bir Meta-Analiz Çalışması
Yrd. Doç. Dr. Nazım ÇOĞALTAY, Prof. Dr. Suat ANAR & Prof. Dr. Engin KARADAĞ


Reflection on Reflection: EFL University Instructors’ Perceptions on Reflective Practices
Okutman Özlem FAKAZLI & Yrd. Doç. Dr. Safiye İpek KURU GÖNEN


The Origins of Perceptions regarding Gender of Scientist among Secondary School Students
Yrd. Doç. Dr. Sedat KARAÇAM & Arş. Gör. Azize DİGİLLİ BARAN


Uzaktan Eğitimin Talep Boyutu: Yönetici Perspektifinden Nitel Bir İnceleme
Tarık Anıl EKİNCİ


efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı