32 (1), 2017


ÖNSÖZ
 
İÇİNDEKİLER
 
İÇ KAPAK
 
YAYIN VE YAZIM KURALLARI
Doç. Dr. C. Ergin EKİNCİ
The Relationships between Organizational Ethical Climate Perception and Political Behavior Perception of the Faculty Members


Arş. Gör. Hatice İNAL, Arş. Gör. Dr. Esin YILMAZ KOĞAR, Arş. Gör. Eda DEMİRDÜZEN & Prof. Dr. Selahattin GELBAL
Cronbach's Coefficient Alpha: A Meta-Analysis Study


Yrd. Doç. Dr. Kenan DİKİLİTAŞ
Acquisition of Pro drop by a Turkish-English Bilingual Child


Yrd. Doç. Dr. Meltem YALIN UÇAR
Uygulama Öğretmenlerinin Görev, Rol ve Eğitim Gereksinimlerine İlişkin Algıları


Yrd. Doç. Dr. Mustafa KOCAARSLAN, Prof. Dr. Hayati AKYOL & Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ
Zihinsel İmaj Oluşturma Öğretiminin 4. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama, Okuma Tutumu ve Zihinsel İmaj Netliği Üzerindeki Etkisi


Öğretmen Nafiye GÜLEÇ & Doç. Dr. Asiye İVRENDİ
5-6 Yaş Çocuklarının Sayı Kavramı Becerilerinin Ebeveyn ve Öğretmen Değişkenleri Açısından İncelenmesi


Doç.Dr. Nurten ÖZÇELİK
Fransızca Okuma Becerisi Öğretiminde Mikro-Öğretim Uygulamalarına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri


Osman GÜLER & Doç. Dr. İbrahim YÜCEDAĞ
Mesleki Ortaöğretim Öğrencilerinin Alan Seçimi Problemine Bulanık Mantık Temelli Yaklaşım


Ömer DENİZ & Doç. Dr. Tangül UYGUR-KABAEL
Students’ Mathematization Process of the Concept of Slope within the Realistic Mathematics Education


Yrd.Doç.Dr. Serkan BULDUR & Prof.Dr. Alev DOĞAN
Performansa Dayalı Tekniklerle Yürütülen Biçimlendirmeye Yönelik Değerlendirme Sürecinin Öğrencilerin Başarı Amaç Oryantasyonlarına Etkisi


Yrd. Doç. Dr. Serpil KOÇDAR, Yrd. Doç. Dr. Nejdet KARADAĞ, Murat Doğan ŞAHİN & Abdulkadir KARADENİZ
Uzaktan Eğitimde Çoktan Seçmeli Soruların Güçlük ve Ayırt Edicilik Değerlerinin Soru Türlerine Göre İncelenmesi


Arş. Gör. Seyhan ERYILMAZ TOKSOY & Prof. Dr. Ali Rıza AKDENİZ
Öğrencilerin Problemleri Çözüm Süreçlerinin “İpucu Destekli Problem Çözme Aracı” İle Belirlenmesi


Doç. Dr. Süleyman Nihat ŞAD, Yrd. Doç. Dr. Ali KIŞ & Mustafa DEMİR
A Meta-Analysis of the Effect of Contemporary Learning Approaches on Students’ Mathematics Achievement


Ş. Koza ÇİFTÇİ & Firdevs Melis CİN
Exploring Classroom Inequalities in a Turkish Context through a Capabilities-Based Social Justice Framework


Doç. Dr. Şakir ÇINKIR & Yrd. Doç. Dr. Funda NAYIR
Okul Aile İşbirliği Standartlarına İlişkin Veli Görüşlerinin İncelenmesi