31 (3), 2016


ÖNSÖZ
 
İÇİNDEKİLER
 
İÇ KAPAK
 
HAKEM KURULU
 
YAYIN VE YAZIM KURALLARI
Dikey Ölçeklemede Madde Tepki Kuramına Dayalı Kalibrasyon ve Yetenek Kestirim Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Ayşegül ALTUN & Hülya KELECİOĞLU


Fizik Öğretmen Adaylarının Isı, Sıcaklık ve İç Enerji ile ilgili Kavram Yanılgıları
Deniz GÜRÇAY & Etna GÜLBAŞ


Üç-Boyutlu Çok-Kullanıcılı Sanal Ortamlarda Buradalığın İncelenmesi
Hakan TÜZÜN, Didem ALSANCAK-SIRAKAYA, Ayşe ALTINTAŞ-TEKİN & Seçil YAŞAR-EREN


Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Kalitesi Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Hayriye Merve ERİŞ & Duygu ANIL


Beşeri Değerler ile Devamsızlık Tutumları ve Gerekçeleri Arasındaki İlişkiler
Kürşad DEMİRUTKU & Sena TEKİNAY


İlköğretim Okullarında Siber Zorbalık
Melike KAVUK & Hafize KESER


Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumları ve Epistemolojik İnançları
Mustafa FİDAN


Teacher Self-Efficacy Perceptions and Metacognitive Learning Strategies of Pre-Service Mathematics Teachers
Nur SIRMACI & Fatih TAŞ


Teknoloji Destekli Tarih Öğretiminin Öğrencilerin Mekân Algılarına ve Akademik Başarılarına Etkisi
Tuba ŞENGÜL BİRCAN


EFL Learners’ Use of Formulaic Language in Oral Assessments: A Study on Fluency and Proficiency
Ümran ÜSTÜNBAŞ & Deniz ORTAÇTEPE


Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Disiplin, Sınıf Yönetimi ve İstenmeyen Davranışlar Hakkındaki İnançları
Yasin ÖZTÜRK & Merve GANGAL


Türkiye’de Öğrencilerin Akademik Başarısını Etkileyen Faktörler: Bir Meta-Analiz Çalışması
Yılmaz SARIER


efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı