31 (3), 2016


ÖNSÖZ
 
İÇİNDEKİLER
 
İÇ KAPAK
 
HAKEM KURULU
 
YAYIN VE YAZIM KURALLARI
Ayşegül ALTUN & Hülya KELECİOĞLU
Dikey Ölçeklemede Madde Tepki Kuramına Dayalı Kalibrasyon ve Yetenek Kestirim Yöntemlerinin Karşılaştırılması


Deniz GÜRÇAY & Etna GÜLBAŞ
Fizik Öğretmen Adaylarının Isı, Sıcaklık ve İç Enerji ile ilgili Kavram Yanılgıları


Hakan TÜZÜN, Didem ALSANCAK-SIRAKAYA, Ayşe ALTINTAŞ-TEKİN & Seçil YAŞAR-EREN
Üç-Boyutlu Çok-Kullanıcılı Sanal Ortamlarda Buradalığın İncelenmesi


Hayriye Merve ERİŞ & Duygu ANIL
Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Kalitesi Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi


Kürşad DEMİRUTKU & Sena TEKİNAY
Beşeri Değerler ile Devamsızlık Tutumları ve Gerekçeleri Arasındaki İlişkiler


Melike KAVUK & Hafize KESER
İlköğretim Okullarında Siber Zorbalık


Mustafa FİDAN
Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumları ve Epistemolojik İnançları


Nur SIRMACI & Fatih TAŞ
Teacher Self-Efficacy Perceptions and Metacognitive Learning Strategies of Pre-Service Mathematics Teachers


Tuba ŞENGÜL BİRCAN
Teknoloji Destekli Tarih Öğretiminin Öğrencilerin Mekân Algılarına ve Akademik Başarılarına Etkisi


Ümran ÜSTÜNBAŞ & Deniz ORTAÇTEPE
EFL Learners’ Use of Formulaic Language in Oral Assessments: A Study on Fluency and Proficiency


Yasin ÖZTÜRK & Merve GANGAL
Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Disiplin, Sınıf Yönetimi ve İstenmeyen Davranışlar Hakkındaki İnançları


Yılmaz SARIER
Türkiye’de Öğrencilerin Akademik Başarısını Etkileyen Faktörler: Bir Meta-Analiz Çalışması