31 (2), 2016


ÖNSÖZ

İÇİNDEKİLER

İÇ KAPAK

HAKEM KURULU

YAYIN VE YAZIM KURALLARI

The Impact of School Culture on Serbian Primary Teachers’ Job Satisfaction
Bojana GLIGOROVIC, Milan NIKOLIĆ, Edit TEREK, Dragana GLUŠAC & Ivan TASIĆ


Bilgisayar Cebir Sistemi Destekli Öğretimin Kavramsal-İşlemsel Yeterliklere Etkisinin İncelenmesi: İntegral Örneği
Eyüp SEVİMLİ & Ali DELİCE


Öğretmen Adaylarının Güdülenme Stratejilerinin Web Tabanlı Öz-değerlendirme Sisteminde Öz-müdahale Yaklaşımlarına Etkisi
Fatma BAYRAK & Halil YURDUGÜL


Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarının Sürdürülebilir Kullanımına İlişkin Nitel Bir Çalışma
Gökhan DAĞHAN & Buket AKKOYUNLU


Açık Sorgulamaya Dayalı Öğrenmenin Öğrencilerin Başarısına ve Bilimsel Süreç Becerilerinin Gelişimine Etkisi
Gökhan KAYA & Serkan YILMAZ


A Meta-Synthesis Study Identifying the Landscapes of Pre- and In-service Math Teachers’ Knowledge in the Turkish Context
Gülçin GÜLMEZ-DAĞ & Ali YILDIRIM


Politik Beceri ve Psikolojik Sermaye Arasındaki İlişkinin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi
Murat ÖZDEMİR & Safiye Çiğdem GÖREN


Açık Uçlu Sorularla Yapılan Ölçmelerde Klasik Test Kuramı ve Çok Yüzeyli Rasch Modeline Göre Hesaplanan Yetenek Kestirimlerinin Karşılaştırılması
Mustafa İLHAN


Sosyal Bilgiler Eğitimi Programı ve Dünya Vatandaşlığı: Öğretmen Adaylarının Perspektifinden
Mustafa ŞAHİN, Semiha ŞAHİN & Derya GÖĞEBAKAN-YILDIZ


Birleştirilmiş ve Bağımsız Sınıflarda Çalışan Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Doyum ve Tükenmişlik Düzeylerinin Karşılaştırılması
Nuri Barış İNCE & Ali E. ŞAHİN


Eğitim Yaşantısına Ebeveyn Katılım Algısını Açıklamaya Yönelik Bir Model Geliştirme
Özer KAYA & Hasan BACANLI


Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Toplumsal Cinsiyet Algılarında Ailenin Rolü
Sevcan YAĞAN GÜDER & Tülin GÜLER YILDIZ


efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı