31 (2), 2016


ÖNSÖZ

İÇİNDEKİLER

İÇ KAPAK

HAKEM KURULU

YAYIN VE YAZIM KURALLARI

Bojana GLIGOROVIC, Milan NIKOLIĆ, Edit TEREK, Dragana GLUŠAC & Ivan TASIĆ
The Impact of School Culture on Serbian Primary Teachers’ Job Satisfaction


Eyüp SEVİMLİ & Ali DELİCE
Bilgisayar Cebir Sistemi Destekli Öğretimin Kavramsal-İşlemsel Yeterliklere Etkisinin İncelenmesi: İntegral Örneği


Fatma BAYRAK & Halil YURDUGÜL
Öğretmen Adaylarının Güdülenme Stratejilerinin Web Tabanlı Öz-değerlendirme Sisteminde Öz-müdahale Yaklaşımlarına Etkisi


Gökhan DAĞHAN & Buket AKKOYUNLU
Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarının Sürdürülebilir Kullanımına İlişkin Nitel Bir Çalışma


Gökhan KAYA & Serkan YILMAZ
Açık Sorgulamaya Dayalı Öğrenmenin Öğrencilerin Başarısına ve Bilimsel Süreç Becerilerinin Gelişimine Etkisi


Gülçin GÜLMEZ-DAĞ & Ali YILDIRIM
A Meta-Synthesis Study Identifying the Landscapes of Pre- and In-service Math Teachers’ Knowledge in the Turkish Context


Murat ÖZDEMİR & Safiye Çiğdem GÖREN
Politik Beceri ve Psikolojik Sermaye Arasındaki İlişkinin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi


Mustafa İLHAN
Açık Uçlu Sorularla Yapılan Ölçmelerde Klasik Test Kuramı ve Çok Yüzeyli Rasch Modeline Göre Hesaplanan Yetenek Kestirimlerinin Karşılaştırılması


Mustafa ŞAHİN, Semiha ŞAHİN & Derya GÖĞEBAKAN-YILDIZ
Sosyal Bilgiler Eğitimi Programı ve Dünya Vatandaşlığı: Öğretmen Adaylarının Perspektifinden


Nuri Barış İNCE & Ali E. ŞAHİN
Birleştirilmiş ve Bağımsız Sınıflarda Çalışan Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Doyum ve Tükenmişlik Düzeylerinin Karşılaştırılması


Özer KAYA & Hasan BACANLI
Eğitim Yaşantısına Ebeveyn Katılım Algısını Açıklamaya Yönelik Bir Model Geliştirme


Sevcan YAĞAN GÜDER & Tülin GÜLER YILDIZ
Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Toplumsal Cinsiyet Algılarında Ailenin Rolü