31 (1), 2016


ÖNSÖZ

İÇİNDEKİLER

İÇ KAPAK

HAKEM KURULU

YAYIN VE YAZIM KURALLARI

Küme Destekli Bireyselleştirme Tekniğinin 8. Sınıf Öğrencilerinin Geometri Başarılarına ve Kalıcılığa Etkisi
Alpaslan ERKOÇ & Perihan DİNÇ ARTUT


A Model Proposal on ICT Integration for Effective Mathematics Instruction
Bahadır YILDIZ & Yasemin KOÇAK USLUEL


MIMIC, SIBTEST, Lojistik Regresyon ve Mantel-Haenszel Yöntemleriyle Gerçekleştirilen DMF ve Yanlılık Çalışması
Çiğdem AKIN ARIKAN, Seçil UĞURLU & Burcu ATAR


Kamu Personeli Dil Sınavının Ortak Başvuru Metni Seviyeleri Çerçevesinde İncelenmesi
Devran DEMİR & Ayten GENÇ


Çocuk ve Mimarlık: Küçük Çocuklar İçin Mimari Tasarım Öğretimi Programı
Dilek ACER


Kavramsal Değişim Yaklaşımının Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşler ve Işık Ünitesindeki Akademik Başarı Üzerine Etkileri
Emine ÇİL & Salih ÇEPNİ


Kavram Haritası Puanlarının Güvenirliğinin İncelenmesi: Genellenebilirlik Kuramında Çaprazlanmış Karışık Desen Örneği
Gülden KAYA UYANIK & Neşe GÜLER


Five-Factor Personality Characteristics and Self-Esteem as Predictors of Personal Indecisiveness
Kemal ÖZTEMEL


Okulöncesi Dönemdeki Çocukların Sosyal Davranışları: Mizaç ve Duygu Düzenlemenin Rolü
Meziyet ARI & E. Helin Yaban


Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Tarihi Bilgileri ile Okul Matematiğinde Tarih Kullanılmasına İlişkin Tutum ve İnanışları
Mustafa ALPASLAN & Mine IŞIKSAL-BOSTAN


Web Destekli Öğretimin Karışımlar Konusunda Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Kimyaya Karşı Tutumlarına Etkisi
Orhan ERCAN, Evrim URAL & Demet ÖZATEŞ


Dil Öğretim Materyali Olarak Yazılan Bir Romanın Çeviri Stratejisi: Djinn, un Trou Rouge Entre les Pavés Disjoints
Pınar GÜZELYÜREK ÇELİK & Lale ARSLAN ÖZCAN


Probability Learning in Computer-Supported Collaborative Argumentation (CSCA) Environment
Ramazan GÜRBÜZ, Emrullah ERDEM & Selçuk FIRAT


Fizik Eğitiminde 4MAT Öğretim Yönteminin Öğrencilerin Seçilmiş Duyuşsal Özelliklerine Etkisi
Serap ERGİN & Musa SARI


efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı