31 (1), 2016


ÖNSÖZ

İÇİNDEKİLER

İÇ KAPAK

HAKEM KURULU

YAYIN VE YAZIM KURALLARI

Alpaslan ERKOÇ & Perihan DİNÇ ARTUT
Küme Destekli Bireyselleştirme Tekniğinin 8. Sınıf Öğrencilerinin Geometri Başarılarına ve Kalıcılığa Etkisi


Bahadır YILDIZ & Yasemin KOÇAK USLUEL
A Model Proposal on ICT Integration for Effective Mathematics Instruction


Çiğdem AKIN ARIKAN, Seçil UĞURLU & Burcu ATAR
MIMIC, SIBTEST, Lojistik Regresyon ve Mantel-Haenszel Yöntemleriyle Gerçekleştirilen DMF ve Yanlılık Çalışması


Devran DEMİR & Ayten GENÇ
Kamu Personeli Dil Sınavının Ortak Başvuru Metni Seviyeleri Çerçevesinde İncelenmesi


Dilek ACER
Çocuk ve Mimarlık: Küçük Çocuklar İçin Mimari Tasarım Öğretimi Programı


Emine ÇİL & Salih ÇEPNİ
Kavramsal Değişim Yaklaşımının Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşler ve Işık Ünitesindeki Akademik Başarı Üzerine Etkileri


Gülden KAYA UYANIK & Neşe GÜLER
Kavram Haritası Puanlarının Güvenirliğinin İncelenmesi: Genellenebilirlik Kuramında Çaprazlanmış Karışık Desen Örneği


Kemal ÖZTEMEL
Five-Factor Personality Characteristics and Self-Esteem as Predictors of Personal Indecisiveness


Meziyet ARI & E. Helin Yaban
Okulöncesi Dönemdeki Çocukların Sosyal Davranışları: Mizaç ve Duygu Düzenlemenin Rolü


Mustafa ALPASLAN & Mine IŞIKSAL-BOSTAN
Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Tarihi Bilgileri ile Okul Matematiğinde Tarih Kullanılmasına İlişkin Tutum ve İnanışları


Orhan ERCAN, Evrim URAL & Demet ÖZATEŞ
Web Destekli Öğretimin Karışımlar Konusunda Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Kimyaya Karşı Tutumlarına Etkisi


Pınar GÜZELYÜREK ÇELİK & Lale ARSLAN ÖZCAN
Dil Öğretim Materyali Olarak Yazılan Bir Romanın Çeviri Stratejisi: Djinn, un Trou Rouge Entre les Pavés Disjoints


Ramazan GÜRBÜZ, Emrullah ERDEM & Selçuk FIRAT
Probability Learning in Computer-Supported Collaborative Argumentation (CSCA) Environment


Serap ERGİN & Musa SARI
Fizik Eğitiminde 4MAT Öğretim Yönteminin Öğrencilerin Seçilmiş Duyuşsal Özelliklerine Etkisi