30 (3), 2015


ÖNSÖZ

İÇİNDEKİLER

İÇ KAPAK

HAKEM KURULU

YAYIN VE YAZIM KURALLARI

Doç. Dr. Ali Fuat ARICI
Türkçe Öğretmenleri / Öğretmen Adayları Ne Okumalı? -Bir “Okuma Listesi” Önerisi-


Prof. Dr. Celal BAYRAK, Arş. Gör. Sevim BEZEN & Yrd. Doç. Dr. Işıl AYKUTLU
11. Sınıf Fizik Öğretim Programında Yer Alan Konuların Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlara ve Yeni Öğretim Programına Yönelik Öğretmen Görüşleri


Yrd. Doç. Dr. Çiğdem BERBER ÇELİK & Prof. Dr. Hatice ODACI
Akademik Erteleme Davranışının Bazı Kişisel ve Psikolojik Değişkenlere Göre Açıklanması


Res. Asst. Rahime ÇOBANOĞLU
A Review of Research in Turkey on Beliefs about Teaching


Asc.Prof.Dr. Zehra A. GAZİ, Asc.Prof.Dr. Fahriye A. AKSAL, Dr. Behçet ÖZNACAR & Asc.Prof.Dr. Gökmen
Impact of Prospective Teachers’ Self Control and Knowledge Management in Compiling a Reflective Portfolio


Assoc. Prof. Dr. Pınar BAYHAN KARAPINAR
Developing Trust in Principal: Its Relationship with Attachment Styles


Asst. Prof. Dr. Nilüfer DİDİŞ KÖRHASAN & Assoc. Prof. Dr. Özgür ÖZCAN
Examination of the Variation in Students' Problem Solving Approaches Due to the Use of Mathematical Models in Doppler Effect


Doç. Dr. Nurten ÖZÇELİK
Üniversitede Fransızcanın İkinci Yabancı Dil Olarak Öğretimi/Öğreniminde Öğrenen Özerkliği


Ali Korkut ULUDAĞ
Okul Çalgıları (Gitar) Eğitimi Dersinde Ekip Çalışmasına Dayalı Stratejiler ve Öğrenci Başarı Düzeylerine Etkisi


Arş. Gör. Adnan TAŞGIN & Doç. Dr. Erdoğan KÖSE
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Hedef ve Değerlendirme Kavramlarına İlişkin Metaforları


Assoc. Prof. Dr. Mustafa Umur TOSUN & Asst. Prof. Dr. Pınar BAŞGÖZE
The Service Quality Perception in Student Affairs: A Single Institutional Experience


Doç. Dr. Şehnaz YALÇIN WELLS
Görsel Sanatlar Öğretmeni Adaylarının Öğretmen ve Sanatçı Algısına İlişkin Metafor Analizi


Yrd.Doç.Dr. Güler YAVUZ & Doç. Dr. Nuri DOĞAN
Boyut Sayısı Belirlemede Velicer’in Map Testi ve Horn’un Paralel Analizinin Kullanılması