29 (4), 2014


KAPAK

ÖNSÖZ

İÇİNDEKİLER

İÇ KAPAK

HAKEM KURULU

2014 YILI GENEL HAKEM LİSTESİ

YAYIM VE YAZIM KURALLARI

Biyoloji Eğitiminde Mikro Öğretim Uygulamalarına Dair Öğretmen Adaylarının Görüşleri
Doç. Dr. Esin ATAV, Nazan KUNDUZ & Doç. Dr. Nilgün SEÇKEN


5-6 Yaş Grubu Çocuklarda Anadil Kullanım Düzeyi ve İfade Becerisi
Öğr. Gör. Barış AYDIN


Klinik Temelli Yaklaşımın Bilgi Alanlarını Kapsayan Araştırma-Temelli Öğretmen Eğitimi Politikasına İlişkin Öğretmen Algıları
Yrd. Doç. Dr. Betül BALKAR


Disiplinli Zihin Özellikleri Açısından Fen Eğitiminin İncelenmesi
Dr. Özge Can ARAN & Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU


Educational Professionals’ Perceptions regarding Impediments and Impediments’ Frequencies in Initial Teacher Training
Dr. Hale ERDEN


Öğretmenlik Programlarını Kimler Tercih Ediyor? Adayların Giriş Özellikleri ve Öğretmenliğe Yönelik Tutumları
Dr. Esra ERET ORHAN & Doç. Dr. Ahmet OK


The Sensitivity of Student Teachers' Higher Education Demand to Tuition and Support
Assist. Prof. Dr. Hüseyin ERGEN


Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Dersi Uygulama Öğretmenlerinin Seçim Süreci: Ölçütler, Sorunlar ve Öneriler
Özlem GÖKTAŞ & Doç. Dr. Süleyman Nihat ŞAD


Zihin Engellilerin Eğitimi Anabilim Dalı Öğretmen Yetiştirme Programı Üzerine Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi
Yrd. Doç. Dr. Necdet KARASU, Yrd. Doç. Dr. Çığıl AYKUT & Arş. Gör. Betül YILMAZ


Tarih ve Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bazı Tarih Kavramlarına İlişkin Algılarının Metaforlar Yoluyla Analizi
Yrd. Doç. Dr. Murat KEÇE


Milli Eğitim Bakanlığı’nın Öğretmen Atama Esasları ve Kaynak Yükseköğretim Programlarıyla İlgili Gelişmeler
Arş. Gör. Seval KOÇAK & Prof. Dr. Yüksel KAVAK


Okul Öncesi Dönemde Önleyici Müdahale Edici Programların Karşılaştırılması
Doç. Dr. Şakire OCAK & Tuğçe Burcu ARDA


A Study of the Writing Strategies of Renowned Conservationists: Implications for Place-Based Education in Turkey
Assoc. Prof. Dr. Ufuk ÖZDAĞ & Assist. Prof. Dr. Jennie Farber LANE


Öğretmen Mesleki Gelişim Değişkenlerinin Ayırt Edicilik Düzeyi
Yrd. Doç. Dr. Yeşim ÖZER ÖZKAN & Doç. Dr. Duygu ANIL


Fen-Edebiyat Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Alan Eğitimine ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
Doç. Dr. Feridun SEZGİN , Dr. Serkan KOŞAR, Arş. Gör. Emre ER & Arş. Gör. Fatih ŞAHİN


Sosyal Medya Kullanım Amaçları Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Bazı Kişisel Değişkenlere Göre İncelenmesi
Yrd. Doç. Dr. Esra ŞİŞMAN EREN


PISA 2009’a Göre Okuma Becerisi ile Öğrenme Stratejileri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Öğr. Gör. Gülşen TAŞDELEN TEKER, Eğit.Öğret. Planlamacısı Nagihan BOZTUNÇ ÖZTÜRK & Okt. Dr. Melek Gülşah EROĞLU


The Professional Concerns of Prospective Teachers Enrolled in English, French and German Teaching Departments
Assoc. Prof. Dr. Perihan YALÇIN


efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı