29 (4), 2014


KAPAK

ÖNSÖZ

İÇİNDEKİLER

İÇ KAPAK

HAKEM KURULU

2014 YILI GENEL HAKEM LİSTESİ

YAYIM VE YAZIM KURALLARI

Doç. Dr. Esin ATAV, Nazan KUNDUZ & Doç. Dr. Nilgün SEÇKEN
Biyoloji Eğitiminde Mikro Öğretim Uygulamalarına Dair Öğretmen Adaylarının Görüşleri


Öğr. Gör. Barış AYDIN
5-6 Yaş Grubu Çocuklarda Anadil Kullanım Düzeyi ve İfade Becerisi


Yrd. Doç. Dr. Betül BALKAR
Klinik Temelli Yaklaşımın Bilgi Alanlarını Kapsayan Araştırma-Temelli Öğretmen Eğitimi Politikasına İlişkin Öğretmen Algıları


Dr. Özge Can ARAN & Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU
Disiplinli Zihin Özellikleri Açısından Fen Eğitiminin İncelenmesi


Dr. Hale ERDEN
Educational Professionals’ Perceptions regarding Impediments and Impediments’ Frequencies in Initial Teacher Training


Dr. Esra ERET ORHAN & Doç. Dr. Ahmet OK
Öğretmenlik Programlarını Kimler Tercih Ediyor? Adayların Giriş Özellikleri ve Öğretmenliğe Yönelik Tutumları


Assist. Prof. Dr. Hüseyin ERGEN
The Sensitivity of Student Teachers' Higher Education Demand to Tuition and Support


Özlem GÖKTAŞ & Doç. Dr. Süleyman Nihat ŞAD
Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Dersi Uygulama Öğretmenlerinin Seçim Süreci: Ölçütler, Sorunlar ve Öneriler


Yrd. Doç. Dr. Necdet KARASU, Yrd. Doç. Dr. Çığıl AYKUT & Arş. Gör. Betül YILMAZ
Zihin Engellilerin Eğitimi Anabilim Dalı Öğretmen Yetiştirme Programı Üzerine Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi


Yrd. Doç. Dr. Murat KEÇE
Tarih ve Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bazı Tarih Kavramlarına İlişkin Algılarının Metaforlar Yoluyla Analizi


Arş. Gör. Seval KOÇAK & Prof. Dr. Yüksel KAVAK
Milli Eğitim Bakanlığı’nın Öğretmen Atama Esasları ve Kaynak Yükseköğretim Programlarıyla İlgili Gelişmeler


Doç. Dr. Şakire OCAK & Tuğçe Burcu ARDA
Okul Öncesi Dönemde Önleyici Müdahale Edici Programların Karşılaştırılması


Assoc. Prof. Dr. Ufuk ÖZDAĞ & Assist. Prof. Dr. Jennie Farber LANE
A Study of the Writing Strategies of Renowned Conservationists: Implications for Place-Based Education in Turkey


Yrd. Doç. Dr. Yeşim ÖZER ÖZKAN & Doç. Dr. Duygu ANIL
Öğretmen Mesleki Gelişim Değişkenlerinin Ayırt Edicilik Düzeyi


Doç. Dr. Feridun SEZGİN , Dr. Serkan KOŞAR, Arş. Gör. Emre ER & Arş. Gör. Fatih ŞAHİN
Fen-Edebiyat Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Alan Eğitimine ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi


Yrd. Doç. Dr. Esra ŞİŞMAN EREN
Sosyal Medya Kullanım Amaçları Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Bazı Kişisel Değişkenlere Göre İncelenmesi


Öğr. Gör. Gülşen TAŞDELEN TEKER, Eğit.Öğret. Planlamacısı Nagihan BOZTUNÇ ÖZTÜRK & Okt. Dr. Melek Gülşah EROĞLU
PISA 2009’a Göre Okuma Becerisi ile Öğrenme Stratejileri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi


Assoc. Prof. Dr. Perihan YALÇIN
The Professional Concerns of Prospective Teachers Enrolled in English, French and German Teaching Departments