29 (3), 2014


ÖNSÖZ

İÇİNDEKİLER

İÇ KAPAK

HAKEM KURULU

YAYIM VE YAZIM KURALLARI

Öğrenci Akademik Destek Ölçeği Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Yrd. Doç. Dr. Serhat ARSLAN & Doç. Dr. Ahmet AKIN


Okuma-Yazmaya Hazırlık Eğitim Programı’nın Çocukların Okuma-Yazma Becerilerine Etkisi
Arş .Gör. Vedat BAYRAKTAR & Prof. Dr. Fulya TEMEL


Dikey Ölçeklemede Klasik Test ve Madde Tepki Kuramına Dayalı Yöntemlerin Karşılaştırılması
Yrd. Doç. Dr. Emre ÇETİN & Prof. Dr. Selahattin GELBAL


Test Anxiety and Use of Learning Strategies in University
Assist. Prof. Dr. Sayime ERBEN KEÇİCİ


Ethical Leadership and Workplace Bullying in Higher Education
Assoc. Prof. Dr. Hakan ERKUTLU & Lecturer Jamel CHAFRA


Klinik Öncesi Dönem Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri
Doç. Dr. Mehmet Ali GÜLPINAR


Dinleme Metinlerinin Sınıf İçi Uygulamaları
Dr. Ayşegül KARABAY


9. Sınıf Tarih Dersi Öğretim Programının Yöntemsel Kavramlar Açısından Analizi
Yrd. Doç. Dr. Ayten KİRİŞ AVAROĞULLARI


Psikolojik Danışman Adaylarına Psikolojik Danışma Becerilerinin Kazandırılması: Karşılaştırmalı Bir İnceleme
Dr. Betül MEYDAN


Devlet Üniversitelerinin Etkinlik Analizi: Türkiye Örneği
Doç. Dr. Gamze ÖZEL


Sorumluluk Tutumu ve Aileden Algılanan Sosyal Desteğin Sosyal Kaygıyı Yordamadaki Rolü ve Etkisi
Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir ÖZTÜRK


Home Literacy Environment and Phonological Awareness Skills in Preschool Children
Prof. Dr. Figen TURAN & Assist. Prof .Dr. Gözde AKOĞLU


Learners’ Perceptions towards Interactive Multimedia Environments
Assist. Prof. Dr. Vehbi TÜREL


Current Problems in Terms of Supervision Process of School Principals’ Views
Assoc. Prof. Dr. Celal Teyyar UĞURLU


Context-Based Physics Studies: A Thematic Review of the Literature
Inst. Eser ÜLTAY & Assist. Prof. Dr. Neslihan ÜLTAY


İlköğretim Öğrencilerinin Sayısal Uçurum Düzeyleriyle İlgili Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Bil. Uzm. Hatice YILDIZ & Doç. Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU


efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı