29 (3), 2014


ÖNSÖZ

İÇİNDEKİLER

İÇ KAPAK

HAKEM KURULU

YAYIM VE YAZIM KURALLARI

Yrd. Doç. Dr. Serhat ARSLAN & Doç. Dr. Ahmet AKIN
Öğrenci Akademik Destek Ölçeği Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


Arş .Gör. Vedat BAYRAKTAR & Prof. Dr. Fulya TEMEL
Okuma-Yazmaya Hazırlık Eğitim Programı’nın Çocukların Okuma-Yazma Becerilerine Etkisi


Yrd. Doç. Dr. Emre ÇETİN & Prof. Dr. Selahattin GELBAL
Dikey Ölçeklemede Klasik Test ve Madde Tepki Kuramına Dayalı Yöntemlerin Karşılaştırılması


Assist. Prof. Dr. Sayime ERBEN KEÇİCİ
Test Anxiety and Use of Learning Strategies in University


Assoc. Prof. Dr. Hakan ERKUTLU & Lecturer Jamel CHAFRA
Ethical Leadership and Workplace Bullying in Higher Education


Doç. Dr. Mehmet Ali GÜLPINAR
Klinik Öncesi Dönem Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri


Dr. Ayşegül KARABAY
Dinleme Metinlerinin Sınıf İçi Uygulamaları


Yrd. Doç. Dr. Ayten KİRİŞ AVAROĞULLARI
9. Sınıf Tarih Dersi Öğretim Programının Yöntemsel Kavramlar Açısından Analizi


Dr. Betül MEYDAN
Psikolojik Danışman Adaylarına Psikolojik Danışma Becerilerinin Kazandırılması: Karşılaştırmalı Bir İnceleme


Doç. Dr. Gamze ÖZEL
Devlet Üniversitelerinin Etkinlik Analizi: Türkiye Örneği


Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir ÖZTÜRK
Sorumluluk Tutumu ve Aileden Algılanan Sosyal Desteğin Sosyal Kaygıyı Yordamadaki Rolü ve Etkisi


Prof. Dr. Figen TURAN & Assist. Prof .Dr. Gözde AKOĞLU
Home Literacy Environment and Phonological Awareness Skills in Preschool Children


Assist. Prof. Dr. Vehbi TÜREL
Learners’ Perceptions towards Interactive Multimedia Environments


Assoc. Prof. Dr. Celal Teyyar UĞURLU
Current Problems in Terms of Supervision Process of School Principals’ Views


Inst. Eser ÜLTAY & Assist. Prof. Dr. Neslihan ÜLTAY
Context-Based Physics Studies: A Thematic Review of the Literature


Bil. Uzm. Hatice YILDIZ & Doç. Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU
İlköğretim Öğrencilerinin Sayısal Uçurum Düzeyleriyle İlgili Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi