29 (2), 2014


ÖNSÖZ

İÇİNDEKİLER

İÇ KAPAK

HAKEM KURULU

YAYIM VE YAZIM KURALLARI

Lise ve Fizik Öğretmenliği Öğrencilerinin Uydu Hareketi ile İlgili Görüşlerinin Düşünce Deneylerine Yansıması
Dr. Hatice ACAR & Doç. Dr. Zeynep GÜREL


Incorporating Authentic Models into Business Letter Writing within the ESP course at Kazakhstani Universities
PhD Student Aliya AIMOLDINA & Prof. Dr. Sholpan ZHARKYNBEKOVA


Temel Eğitim Kurumlarında E-Rehberlik ve Danışmanlık Karar Destek Sistemi
Prof. Dr. İbrahim ÇİL, Doktora Öğrencisi Mehmet Akif TOKAT , Yrd. Doç. Dr. Yusuf S. TÜRKAN & Doç. Dr. Nurettin DOĞAN


Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Uygulamada Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Prof. Dr. Gıyasettin DEMİRHAN, Dr. Yeşim BULCA & Yrd. Doç. Dr. Fatma SAÇLI


Üniversite Öğrencilerinde Stres Faktörleri: Kişilerarası İlişki Tarzları ve Problem Çözme Becerileri Açısından Bir Değerlendirme
Prof. Dr. Ayşegül DURAK BATIGÜN & Yrd. Doç. Dr. Aliye ATAY KAYIŞ


Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Dersi Başarısında Mozart Müziği Etkisi
Yrd. Doç. Dr. Özge GENÇEL ATAMAN


Kültürel Zekâ Ölçeği’nin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Arş .Gör. Mustafa İLHAN & Doç. Dr. Bayram ÇETİN


Okul Yöneticilerinin Hesap Verebilirliği ile Örgütsel Adalet Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Arş. Gör. Mahmut KALMAN & Prof. Dr. Tokay GEDİKOĞLU


A Multi Criteria Approach For Statistical Software Selection in Education
Assist. Prof. Dr. Zeliha KAYGISIZ ERTUĞ & Prof. Dr. Nuray GİRGİNER


Sanal Ortam Yalnızlık Ölçeği (SOYÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Doç. Dr. Özgen KORKMAZ, Doç. Dr. Ertuğrul USTA & Yrd. Doç. Dr. İbrahim KURT


Common Ground for Positioning: A discourse Analysis on Second Language Socialization
Assist. Prof. Dr. Deniz ORTAÇTEPE


Öğretim Elemanları ve Ders Özelliklerinin Öğretim Elemanlarının Performanslarına İlişkin Değerlendirmelerle İlişkileri
Doç. Dr. Sevgi ÖZGÜNGÖR & Doç .Dr. Erdinç DURU


Dereceli Puanlama Anahtarı ve Puanlama Anahtarından Elde Edilen Puanların Uyum Düzeyleri
Burcu PARLAK & Doç. Dr. Nuri DOĞAN


Müzik Öğretmeni Adaylarının Bakışı ile Eşlik Çalma Dersinin Değerlendirilmesi
Dr. Duygu PİJİ KÜÇÜK


Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi
Dr. Munise SEÇKİN & Yrd. Doç. Dr. Serkan YILMAZ


Ebeveynlerin Okul Öncesi Eğitim Kurumlarından Beklentileri
Arş . Gör. Zeynep Ceren ŞİMŞEK & Doç. Dr. Asiye İVRENDİ


English Learning Strategies of Various Nations: A Study in Military Context
Assist. Prof. Dr. Ekrem SOLAK


Çok Uluslu Sınıflarda Yabancı Dil Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sesletim Sorunları
Yrd. Doç. Dr. Gülden TÜM


Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Yaşam Boyu Öğrenme Yeterliklerine İlişkin Algıları
Gamze YAVUZ KONOKMAN & Prof. Dr. Tuğba YANPAR YELKEN


İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Sorumluluk Eğitimi Stratejilerinin İncelenmesi
Doç. Dr. Rüştü YEŞİL


Okul Yöneticilerinin Beş Faktör Kişilik Özellikleriyle Çatışma Yönetimi Stili Tercihleri Arasındaki İlişki
Hüseyin YILDIZOĞLU & Doç. Dr. Berrin BURGAZ


efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı