29 (1), 2014


ÖNSÖZ

İÇİNDEKİLER

İÇ KAPAK

HAKEM KURULU

YAYIM VE YAZIM KURALLARI

Okul Öncesi Yönetici ve Öğretmenlerin Düşünme Becerilerinin Öğretimine Yönelik Algıları: Bir Durum Çalışması
Yrd. Doç. Dr. Cenk AKBIYIK & Öğrt. Gülsüm KALKAN AY


Mathematics Teachers’ Comments on PISA Math Questions and Our Country’s Students’ Low Achievement Levels
Prof. Dr. Murat ALTUN & Assist. Prof. Dr. Recai AKKAYA


A Multivariate Investigation of Coping Strategies among School Administrators
Prof. Dr. Mustafa BALOĞLU & Res. Assist. Esra BALGALMIŞ


Çevrimiçi Öğrenme Ortamında Öğrenci Rol ve Davranışları
Yrd. Doç. Dr. Salih BARDAKCI, Arş. Gör. Dr. Turgay ALAKURT & Prof. Dr. Hafize KESER


Web-Tabanlı Yabancı Dil Öğretiminde Öğrenme Nesnelerinin Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkileri
Assist. Prof. Dr. Ahmet BAŞAL & Prof. Dr. Mehmet GÜROL


How Science is taught in the Secondary and High School Levels in Romania?
Prof. Dr. Liliana CIASCAI, MA. Lavinia HAIDUC & Prof. Dr. Calin FELEZEU


Efficacy of Teaching with Simultaneous Prompting in Teaching the Environmental Sounds to A Child with Multiple Disabilities
Ayten DÜZKANTAR


Novice EFL Teachers’ Beliefs about Teaching and Learning, and their Classroom Practices
Dr. Besime ERKMEN


Discourse Analysis in Translation Education at the University Level: an Assessment of Students’ Attitudes
Assist. Prof. Dr. İsmail ERTON


İlköğretim Okullarının Örgütsel Sağlığı ile Öğretmenlerin İş Motivasyonları Arasındaki İlişki
Prof. Dr. Nezahat GÜÇLÜ, Doç. Dr. Ergün RECEPOĞLU & Yrd. Doç. Dr. A. Çağatay KILINÇ


Ergenlerde Şiddet Eğilimi, Yalnızlık ve Sosyal Destek
Arş. Gör. Özlem HASKAN AVCI & Prof. Dr. İbrahim YILDIRIM


Determining the Factors of Affecting the Moodle Use by Using TAM. The Story of a University after a Destructive Earthquake
Assist.Prof.Dr. Eylem KILIÇ


Birim Kare ve Alan Formülünün Türk Öğrenciler İçin Anlamı
Prof. Dr. Sinan OLKUN, Özhan ÇELEBİ, Esra FİDAN, Özlem ENGİN & Cansev GÖKGÜN


Effect of Online Learning Objects on Academic Achievement and Transfer Skills
Assoc. Prof. Dr. Mehmet Arif ÖZERBAŞ & Lecturer Ahmet Servet ÇİÇEK


Pre-Service Teachers’ Perceptions of the Student Centered Learning Approach through a Metaphoric Perspective
Assist. Prof. Dr. Canan PERKAN ZEKI & Dr. Bengi SONYEL


Teachers’ Emotional Expression in the Classroom
Assist. Phd. Simona PROSEN, Assist. Prof. Dr. Helena SMRTNIK VITULIĆ & Assist. Prof. Dr. Olga POLJŠAK ŠKRABAN


İlköğretim Okulu 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Devamsızlık Nedenleri ile Cinsiyet ve Sınıf Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Doç. Dr. Kamile ŞANLI KULA & Öğrt. Murat YILDIZ


Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleğe Karar Verme Öz-Yeterliliklerini Yordama da Mükemmeliyetçilik Özelliklerinin Rolü
Arş. Gör. Serkan Volkan SARI & Doç. Dr. Mustafa ŞAHİN


Achievement in Language Learning: Effects of Various Computer Assisted Activıties and Computer Literacy
Assist. Prof. Dr. Erhan ŞENGEL, Assist. Prof. Dr. Semiral ÖNCÜ & Assist. Prof. Dr. Şehnaz BALTACI GÖKTALAY


Öğretim Elemanlarının Sessiz Kalma Nedenleri
OkutmanTijen TÜLÜBAŞ & Prof. Dr. Cevat CELEP


Lise Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanımının Cinsiyet, Sosyal Kaygı ve Akran İlişkileri Açısından İncelenmesi
Uzm. Psik. Dan. Osman ZORBAZ & Yrd. Doç. Dr. Meliha TUZGÖL DOST


0-3 Yaş Çocuklarına Yönelik Resimli Çocuk Kitaplarının Özelliklerinin İncelenmesi
Prof. Dr. Mübeccel GÖNEN, Arş. Gör. Gonca ULUDAĞ, Arş. Gör. Ezgi FINDIK TANRIBUYURDU & Erdem TÜFEKÇİ


efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı