29 (1), 2014


ÖNSÖZ

İÇİNDEKİLER

İÇ KAPAK

HAKEM KURULU

YAYIM VE YAZIM KURALLARI

Yrd. Doç. Dr. Cenk AKBIYIK & Öğrt. Gülsüm KALKAN AY
Okul Öncesi Yönetici ve Öğretmenlerin Düşünme Becerilerinin Öğretimine Yönelik Algıları: Bir Durum Çalışması


Prof. Dr. Murat ALTUN & Assist. Prof. Dr. Recai AKKAYA
Mathematics Teachers’ Comments on PISA Math Questions and Our Country’s Students’ Low Achievement Levels


Prof. Dr. Mustafa BALOĞLU & Res. Assist. Esra BALGALMIŞ
A Multivariate Investigation of Coping Strategies among School Administrators


Yrd. Doç. Dr. Salih BARDAKCI, Arş. Gör. Dr. Turgay ALAKURT & Prof. Dr. Hafize KESER
Çevrimiçi Öğrenme Ortamında Öğrenci Rol ve Davranışları


Assist. Prof. Dr. Ahmet BAŞAL & Prof. Dr. Mehmet GÜROL
Web-Tabanlı Yabancı Dil Öğretiminde Öğrenme Nesnelerinin Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkileri


Prof. Dr. Liliana CIASCAI, MA. Lavinia HAIDUC & Prof. Dr. Calin FELEZEU
How Science is taught in the Secondary and High School Levels in Romania?


Ayten DÜZKANTAR
Efficacy of Teaching with Simultaneous Prompting in Teaching the Environmental Sounds to A Child with Multiple Disabilities


Dr. Besime ERKMEN
Novice EFL Teachers’ Beliefs about Teaching and Learning, and their Classroom Practices


Assist. Prof. Dr. İsmail ERTON
Discourse Analysis in Translation Education at the University Level: an Assessment of Students’ Attitudes


Prof. Dr. Nezahat GÜÇLÜ, Doç. Dr. Ergün RECEPOĞLU & Yrd. Doç. Dr. A. Çağatay KILINÇ
İlköğretim Okullarının Örgütsel Sağlığı ile Öğretmenlerin İş Motivasyonları Arasındaki İlişki


Arş. Gör. Özlem HASKAN AVCI & Prof. Dr. İbrahim YILDIRIM
Ergenlerde Şiddet Eğilimi, Yalnızlık ve Sosyal Destek


Assist.Prof.Dr. Eylem KILIÇ
Determining the Factors of Affecting the Moodle Use by Using TAM. The Story of a University after a Destructive Earthquake


Prof. Dr. Sinan OLKUN, Özhan ÇELEBİ, Esra FİDAN, Özlem ENGİN & Cansev GÖKGÜN
Birim Kare ve Alan Formülünün Türk Öğrenciler İçin Anlamı


Assoc. Prof. Dr. Mehmet Arif ÖZERBAŞ & Lecturer Ahmet Servet ÇİÇEK
Effect of Online Learning Objects on Academic Achievement and Transfer Skills


Assist. Prof. Dr. Canan PERKAN ZEKI & Dr. Bengi SONYEL
Pre-Service Teachers’ Perceptions of the Student Centered Learning Approach through a Metaphoric Perspective


Assist. Phd. Simona PROSEN, Assist. Prof. Dr. Helena SMRTNIK VITULIĆ & Assist. Prof. Dr. Olga POLJŠAK ŠKRABAN
Teachers’ Emotional Expression in the Classroom


Doç. Dr. Kamile ŞANLI KULA & Öğrt. Murat YILDIZ
İlköğretim Okulu 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Devamsızlık Nedenleri ile Cinsiyet ve Sınıf Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


Arş. Gör. Serkan Volkan SARI & Doç. Dr. Mustafa ŞAHİN
Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleğe Karar Verme Öz-Yeterliliklerini Yordama da Mükemmeliyetçilik Özelliklerinin Rolü


Assist. Prof. Dr. Erhan ŞENGEL, Assist. Prof. Dr. Semiral ÖNCÜ & Assist. Prof. Dr. Şehnaz BALTACI GÖKTALAY
Achievement in Language Learning: Effects of Various Computer Assisted Activıties and Computer Literacy


OkutmanTijen TÜLÜBAŞ & Prof. Dr. Cevat CELEP
Öğretim Elemanlarının Sessiz Kalma Nedenleri


Uzm. Psik. Dan. Osman ZORBAZ & Yrd. Doç. Dr. Meliha TUZGÖL DOST
Lise Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanımının Cinsiyet, Sosyal Kaygı ve Akran İlişkileri Açısından İncelenmesi


Prof. Dr. Mübeccel GÖNEN, Arş. Gör. Gonca ULUDAĞ, Arş. Gör. Ezgi FINDIK TANRIBUYURDU & Erdem TÜFEKÇİ
0-3 Yaş Çocuklarına Yönelik Resimli Çocuk Kitaplarının Özelliklerinin İncelenmesi