28 (1), 2013


ÖNSÖZ

İÇİNDEKİLER

İÇ KAPAK

HAKEM KURULU

YAYIN VE YAZIM KURALLARI

KLÂSİK ŞİİR ÖRNEKLERİNİN TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KULLANILMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Doç. Dr. Nilgün AÇIK ÖNKAŞ


METACOGNITIVE SKILLS SCALE
Mustafa ALTINDAĞ & Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU


AN INVESTIGATION OF PROSPECTIVE ENGLISH LANGUAGE TEACHERS’ SPOKEN COMMUNICATION SKILLS: A CASE FROM TURKEY
Asst. Prof. Dr. Recep Şahin ARSLAN


COMMUNICATION SKILLS IN MOTHER TONGUE AND IN FOREIGN LANGUAGE
Lecturer Barış AYDIN, Prof. Dr. Ece KORKUT & Assoc. Prof. Dr. Halil YURDUGÜL


ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROJE TABANLI ÖĞRENME VE GELENEKSEL ÖĞRETİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Yrd.Doç.Dr. Şule AY


THE RELATIONSHIP BETWEEN ACADEMIC PROCRASTINATION AND STUDENTS’ BURNOUT
Yrd. Doç. Dr. Murat BALKIS


MASCULINITY IN SOCCER AS A COMMUNITY OF PRACTICE BY SITUATED LEARNING APPROACH
Assoc. Prof. Dr. Nefise BULGU


THIRD LANGUAGE LEARNING STRATEGIES OF ELT LEARNERS STUDYING EITHER GERMAN OR FRENCH
Lecturer Şule ÇELİK KORKMAZ


TÜRKİYE’DE İLÇELERE GÖRE KAMU İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM OKULLARINDAKİ İHTİYAÇLARIN BELİRLENMESİNE YÖNELİK İSTATİSTİKSEL BİR YAKLAŞIM
Prof. Dr. Hülya ÇINGI, Prof. Dr. Cem KADILAR & Dr. Güler KOÇBERBER


VİYOLONSEL EĞİTİMİNDE GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA MODELİ
Yrd. Doç. Dr. Barış DEMİRCİ


TÜRKİYE’DE YABANCI DİL OLARAK FRANSIZCA ÖĞRETİMİNİN TARİHİ GELİŞİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME (1891-1928)
Prof. Dr. Mehmet DEMİRYÜREK


PREDICTIVE EFFECTS OF ACADEMIC ACHIEVEMENT, INTERNET USE DURATION, LONELINESS AND SHYNESS ON INTERNET ADDICTION
Assoc. Prof. Dr. Jale ELDELEKLIOĞLU & Meryem VURAL-BATIK


ELEKTRİKSEL GÜÇ KAVRAMINA YÖNELİK BİLGİYİ OLUŞTURMA SÜRECİ
Yrd. Doç. Dr. N. Remziye ERGÜL & Öğrt. Ersen ÇIĞRIK


HOW ARE ELT MATERIALS CHOSEN IN HIGH SCHOOLS? SOME SUGGESTIONS
Assist. Prof. Dr. Ali IŞIK


HOW DO UNDERGRADUATE GEOGRAPHY STUDENTS RATE THEIR MAP SKILLS? THEORY AND PRACTICE
Assoc. Prof. Dr. Süleyman İNCEKARA


AFFECTIVE AND COGNITIVE EFFECTS OF CODED TEACHER FEEDBACK ON FL WRITING STUDENTS
Assist. Prof. Dr. Ayhan KAHRAMAN


CENGİZ AYTMATOV’UN İLK ÖĞRETMEN ROMANINDAKİ EĞİTSEL SORUNLAR VE ÖĞRETMEN İMGESİ
Yrd. Doç. Dr. Mahir KALFA


SCHOOL ADMINISTRATORS TURNING DYSTOPIAS INTO UTOPIAS: TECHNOLOGY STORIES FROM LOW SOCIO-ECONOMIC SCHOOLS
Assoc.Prof. Dr. Şirin KARADENİZ & Assoc.Prof. Dr. Özge HACIFAZLIOĞLU


KARMAŞIK SAYILAR KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI VE ORTAK HATALAR
Vildan KEÇELİ & Doç. Dr. Necla TURANLI


ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSLERİNDE ÖĞRENCİLERİN SINAV KAYGILARI İLE BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Doç. Dr. Mehmet Derviş Kılınçkaya


REPORTED SPEECH IN MARGUERITE DURAS
Prof. Dr. Ayşe KIRAN


THE CHARACTERISTICS OF MEDICAL STUDENTS AND MOTIVATION TOWARDS CAREER CHOICE: IMPLICATIONS FOR CURRICULUM
Assoc. Prof. Dr. Hünkâr KORKMAZ & Assoc. Prof. Dr. Yeşim Yiğiter ŞENOL


A METAPHOR ANALYSIS OF TEACHERS’ PERCEPTIONS OF STUDENTS WITH LEARNING DISABILITIES
Prof. Dr. Nilüfer ÖZABACI & Res. Ast. Bircan ERGÜN-BAŞAK


RESMİ GENEL LİSELERİN EĞİTSEL AMAÇLARININ “MİSYON” CÜMLELERİNE DAYALI OLARAK ÇÖZÜMLENMESİ
Yrd. Doç. Dr. Murat ÖZDEMİR


ADAPTATION CHALLENGES OF NOVICE TEACHERS
Instructor Mustafa ÖZTÜRK & Prof. Dr. Ali YILDIRIM


SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DEPREM DENEYİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Dr. Mustafa Kemal ÖZTÜRK


CONFORMITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY TEACHERS’ ASSESSMENT PRACTICES WITH THE CURRICULA
Assoc. Prof. Dr. Ayşegül SAĞLAM ARSLAN, Assist. Prof. Dr. Yasemin DEVECİOĞLU KAYMAKÇI & Assoc. Prof. Dr. Selahattin ARSLAN


TEST YAPISININ FARKLI BİLİŞSEL STİLLERDEKİ ÖĞRENCİLERİN MEKANİK BAŞARISINA ETKİSİ
Doç. Dr. Musa SARI, Öğrt. Metin ALTIPARMAK & Prof. Dr. Salih ATEŞ


WHO’S WHO?” TEACHING RISK PHRASES THROUGH DANGER SYMBOLS AND SIGNS OF SOME ACIDS
Assoc. Prof. Dr. Nülgün SEÇKEN


ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMLARININ İNCELENMESİ
Öğr. Gör. Mustafa SIRAKAYA & Doç. Dr. S. Sadi SEFEROĞLU


A CASE STUDY ON INSTRUCTORS’ PERCEPTIONS OF WRITING EXAM GRADING CRITERIA
Instructor Yeşim TARKAN-YELOĞLU, Prof. Dr. Gölge SEFEROĞLU & Assoc. Prof. Dr. H. Okan YELOĞLU


PROBLEME DAYALI ÖĞRENME (PDÖ) YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
Yrd. Doç. Dr. Kani ÜLGER & Prof. Dr. Zahide İMER


GÖRSELLİĞİN GÜCÜ: ALMANCA DERS KİTAPLARINDAKİ GÖRSELLİĞE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
Doç. Dr. Şerife ÜNVER & Prof. Dr. Ayten GENÇ


İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SUNUM BİÇİMLERİNE GÖRE MATEMATİKSEL ÖRÜNTÜLERİ ALGILAYIŞLARI
Yrd. Doç. Dr. Hakan YAMAN & Prof. Dr. Aysun UMAY


THE VALIDITY AND RELIABILITY STUDIES OF THE ORAL COMMUNICATION STRATEGY INVENTORY
Asst.Prof. Dr. Şaziye YAMAN & Res. Ast. Pelin IRGIN


ERGENLERİN ÇATIŞMA ÇÖZME DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ: NİCEL VE NİTEL BİR ÇALIŞMA
Yrd. Doç. Dr. Yasemin YAVUZER, Yrd. Doç. Dr. Zeynep KARATAŞ & Yrd. Doç. Dr. Rezzan GÜNDOĞDU


ÇOCUK EDEBİYATI ALANINDA ÜNİVERSİTELERDE YAPILAN LİSANS SONRASI ÇALIŞMALAR
Doç. Dr. Nermin YAZICI


İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN VATANDAŞLIK EĞİTİMİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLARA İLİŞKİN ALGILARININ İNCELENMESİ
Doç. Dr. Kaya YILMAZ


HYBRID UNIVERSITY: A CASE STUDY OF PRIVATE-PUBLIC PARTNERSHIP IN TURKEY
Dr. Sefer YILMAZ


efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı