28 (1), 2013


ÖNSÖZ

İÇİNDEKİLER

İÇ KAPAK

HAKEM KURULU

YAYIN VE YAZIM KURALLARI

Doç. Dr. Nilgün AÇIK ÖNKAŞ
KLÂSİK ŞİİR ÖRNEKLERİNİN TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KULLANILMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA


Mustafa ALTINDAĞ & Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU
METACOGNITIVE SKILLS SCALE


Asst. Prof. Dr. Recep Şahin ARSLAN
AN INVESTIGATION OF PROSPECTIVE ENGLISH LANGUAGE TEACHERS’ SPOKEN COMMUNICATION SKILLS: A CASE FROM TURKEY


Lecturer Barış AYDIN, Prof. Dr. Ece KORKUT & Assoc. Prof. Dr. Halil YURDUGÜL
COMMUNICATION SKILLS IN MOTHER TONGUE AND IN FOREIGN LANGUAGE


Yrd.Doç.Dr. Şule AY
ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROJE TABANLI ÖĞRENME VE GELENEKSEL ÖĞRETİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ


Yrd. Doç. Dr. Murat BALKIS
THE RELATIONSHIP BETWEEN ACADEMIC PROCRASTINATION AND STUDENTS’ BURNOUT


Assoc. Prof. Dr. Nefise BULGU
MASCULINITY IN SOCCER AS A COMMUNITY OF PRACTICE BY SITUATED LEARNING APPROACH


Lecturer Şule ÇELİK KORKMAZ
THIRD LANGUAGE LEARNING STRATEGIES OF ELT LEARNERS STUDYING EITHER GERMAN OR FRENCH


Prof. Dr. Hülya ÇINGI, Prof. Dr. Cem KADILAR & Dr. Güler KOÇBERBER
TÜRKİYE’DE İLÇELERE GÖRE KAMU İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM OKULLARINDAKİ İHTİYAÇLARIN BELİRLENMESİNE YÖNELİK İSTATİSTİKSEL BİR YAKLAŞIM


Yrd. Doç. Dr. Barış DEMİRCİ
VİYOLONSEL EĞİTİMİNDE GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA MODELİ


Prof. Dr. Mehmet DEMİRYÜREK
TÜRKİYE’DE YABANCI DİL OLARAK FRANSIZCA ÖĞRETİMİNİN TARİHİ GELİŞİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME (1891-1928)


Assoc. Prof. Dr. Jale ELDELEKLIOĞLU & Meryem VURAL-BATIK
PREDICTIVE EFFECTS OF ACADEMIC ACHIEVEMENT, INTERNET USE DURATION, LONELINESS AND SHYNESS ON INTERNET ADDICTION


Yrd. Doç. Dr. N. Remziye ERGÜL & Öğrt. Ersen ÇIĞRIK
ELEKTRİKSEL GÜÇ KAVRAMINA YÖNELİK BİLGİYİ OLUŞTURMA SÜRECİ


Assist. Prof. Dr. Ali IŞIK
HOW ARE ELT MATERIALS CHOSEN IN HIGH SCHOOLS? SOME SUGGESTIONS


Assoc. Prof. Dr. Süleyman İNCEKARA
HOW DO UNDERGRADUATE GEOGRAPHY STUDENTS RATE THEIR MAP SKILLS? THEORY AND PRACTICE


Assist. Prof. Dr. Ayhan KAHRAMAN
AFFECTIVE AND COGNITIVE EFFECTS OF CODED TEACHER FEEDBACK ON FL WRITING STUDENTS


Yrd. Doç. Dr. Mahir KALFA
CENGİZ AYTMATOV’UN İLK ÖĞRETMEN ROMANINDAKİ EĞİTSEL SORUNLAR VE ÖĞRETMEN İMGESİ


Assoc.Prof. Dr. Şirin KARADENİZ & Assoc.Prof. Dr. Özge HACIFAZLIOĞLU
SCHOOL ADMINISTRATORS TURNING DYSTOPIAS INTO UTOPIAS: TECHNOLOGY STORIES FROM LOW SOCIO-ECONOMIC SCHOOLS


Vildan KEÇELİ & Doç. Dr. Necla TURANLI
KARMAŞIK SAYILAR KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI VE ORTAK HATALAR


Doç. Dr. Mehmet Derviş Kılınçkaya
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSLERİNDE ÖĞRENCİLERİN SINAV KAYGILARI İLE BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ


Prof. Dr. Ayşe KIRAN
REPORTED SPEECH IN MARGUERITE DURAS


Assoc. Prof. Dr. Hünkâr KORKMAZ & Assoc. Prof. Dr. Yeşim Yiğiter ŞENOL
THE CHARACTERISTICS OF MEDICAL STUDENTS AND MOTIVATION TOWARDS CAREER CHOICE: IMPLICATIONS FOR CURRICULUM


Prof. Dr. Nilüfer ÖZABACI & Res. Ast. Bircan ERGÜN-BAŞAK
A METAPHOR ANALYSIS OF TEACHERS’ PERCEPTIONS OF STUDENTS WITH LEARNING DISABILITIES


Yrd. Doç. Dr. Murat ÖZDEMİR
RESMİ GENEL LİSELERİN EĞİTSEL AMAÇLARININ “MİSYON” CÜMLELERİNE DAYALI OLARAK ÇÖZÜMLENMESİ


Instructor Mustafa ÖZTÜRK & Prof. Dr. Ali YILDIRIM
ADAPTATION CHALLENGES OF NOVICE TEACHERS


Dr. Mustafa Kemal ÖZTÜRK
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DEPREM DENEYİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


Assoc. Prof. Dr. Ayşegül SAĞLAM ARSLAN, Assist. Prof. Dr. Yasemin DEVECİOĞLU KAYMAKÇI & Assoc. Prof. Dr. Selahattin ARSLAN
CONFORMITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY TEACHERS’ ASSESSMENT PRACTICES WITH THE CURRICULA


Doç. Dr. Musa SARI, Öğrt. Metin ALTIPARMAK & Prof. Dr. Salih ATEŞ
TEST YAPISININ FARKLI BİLİŞSEL STİLLERDEKİ ÖĞRENCİLERİN MEKANİK BAŞARISINA ETKİSİ


Assoc. Prof. Dr. Nülgün SEÇKEN
WHO’S WHO?” TEACHING RISK PHRASES THROUGH DANGER SYMBOLS AND SIGNS OF SOME ACIDS


Öğr. Gör. Mustafa SIRAKAYA & Doç. Dr. S. Sadi SEFEROĞLU
ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMLARININ İNCELENMESİ


Instructor Yeşim TARKAN-YELOĞLU, Prof. Dr. Gölge SEFEROĞLU & Assoc. Prof. Dr. H. Okan YELOĞLU
A CASE STUDY ON INSTRUCTORS’ PERCEPTIONS OF WRITING EXAM GRADING CRITERIA


Yrd. Doç. Dr. Kani ÜLGER & Prof. Dr. Zahide İMER
PROBLEME DAYALI ÖĞRENME (PDÖ) YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ


Doç. Dr. Şerife ÜNVER & Prof. Dr. Ayten GENÇ
GÖRSELLİĞİN GÜCÜ: ALMANCA DERS KİTAPLARINDAKİ GÖRSELLİĞE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ


Yrd. Doç. Dr. Hakan YAMAN & Prof. Dr. Aysun UMAY
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SUNUM BİÇİMLERİNE GÖRE MATEMATİKSEL ÖRÜNTÜLERİ ALGILAYIŞLARI


Asst.Prof. Dr. Şaziye YAMAN & Res. Ast. Pelin IRGIN
THE VALIDITY AND RELIABILITY STUDIES OF THE ORAL COMMUNICATION STRATEGY INVENTORY


Yrd. Doç. Dr. Yasemin YAVUZER, Yrd. Doç. Dr. Zeynep KARATAŞ & Yrd. Doç. Dr. Rezzan GÜNDOĞDU
ERGENLERİN ÇATIŞMA ÇÖZME DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ: NİCEL VE NİTEL BİR ÇALIŞMA


Doç. Dr. Nermin YAZICI
ÇOCUK EDEBİYATI ALANINDA ÜNİVERSİTELERDE YAPILAN LİSANS SONRASI ÇALIŞMALAR


Doç. Dr. Kaya YILMAZ
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN VATANDAŞLIK EĞİTİMİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLARA İLİŞKİN ALGILARININ İNCELENMESİ


Dr. Sefer YILMAZ
HYBRID UNIVERSITY: A CASE STUDY OF PRIVATE-PUBLIC PARTNERSHIP IN TURKEY