1 (Özel Sayı), 2012


ÖNSÖZ

İÇİNDEKİLER

İÇ KAPAK

HAKEM KURULU

 

Yrd.Doç.Dr. Burcu AKHUN
GÖRSEL SANATÇILARI TANITAN RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARININ İNCELENMESİ


Dr. Yeliz AKINTUĞ
GRUP REHBERLİĞİ PROGRAMININ ERGENLERİN MESLEKİ OLGUNLUK DÜZEYLERİNE ETKİSİ


Dr. Fatma ALKAN & Doç. Dr. Emine ERDEM
LABORATUVAR BECERİLERİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI


Prof. Dr. Arif ALTUN & Arş. Gör. Vildan ÇEVIK
ÇOKLU ORTAM TABANLI BİR GÖREV İLE ÇALIŞMA BELLEĞİNİN ÖLÇÜLMESİ


Arş. Gör. Turgay BAŞ & Öğr. Gör. Selay ARKÜN KOCADERE
SMC ORTAMININ KULLANILABİLİRLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ


Öğr. Gör. Menekşe BOZ & Prof. Dr. Abide GÜNGÖR AYTAR
OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARINDA TEMEL HAREKET EĞİTİM PROGRAMININ HAREKET BECERİLERİNE ETKİSİ


Dr. Mustafa Ufuk ÇELİK
RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ ÖZELİNDE İLETİŞİM FAKÜLTELERİNDEKİ EĞİTİME İLİŞKİN BİR İNCELEME


Lecturer Yağmur ÇERKEZ
PERFECTIONISM IN MIDDLE-SCHOOL CHILDREN: ITS RELATIONS TO PARENTAL AUTHORITY AND SELF-ESTEEM


Assist.Prof.Dr. Gökmen DAĞLI
COMPARATIVE STUDY ON THE VIEWS OF PARTICIPANTS FOR THE USAGE OF LEARNING TECHNOLOGIES


Havva DAĞSEVER
FRANSIZCA ÖĞRENİM SÜRECİNDE OLAN ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLDUKLARI DUYUŞSAL ALANA İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ (KOLEJ ÖRNEĞİ)


Doç. Dr. Melek DEMİREL & Yrd. Doç. Dr. Esed YAĞCI
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN ALGILARI


Prof. Dr. Mehmet DEMİREZEN
WORD STRESS AND VOCABULARY ITEM RELATIONS IN TEACHER TRAINING


Assist. Prof.Dr. Sibel DİNÇYÜREK & Gülen UYGARER
ÖĞRENCİLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN BAŞVURMAK İSTEDİKLERİ TERAPİ HİZMETLERİ: SAĞLIKLI GELECEK NESİLLER


Cemaliye DİREKTÖR & Doç. Dr. Mehmet ÇAKICI
ERGENLERDE ALGILANAN EBEVEYN KABUL VE REDDİN PSİKOLOJİK SORUNLAR ÜZERİNE ETKİSİ


Dr. Mine Canan DURMUŞOĞLU
AZERBAYCAN’DAKİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM DEVLET STANDARDI VE PROGRAMININ İNCELENMESİ


Yrd.Doç.Dr. Süheyla ÜÇIŞIK ERBİLEN
KENTSEL MEKAN ALGILAMASINA BİR ÖRNEK: GAZİMAĞUSA (İSMET İNÖNÜ BULVARI)


Doç. Dr. Emine ERDEM & Yrd. Doç. Dr. Ümit Işık ERDOĞAN
OKUL VE ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİ YÖNÜNDEN ÖĞRETMENLİK UYGULAMALARININ İRDELENMESİ: KİMYA EĞİTİMİ ÖRNEĞİ


Dr. Hasan Eriş & Hatice Çapkıner
EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN YÖNETSEL VE AKADEMİK HİZMETLERE İLİŞKİN BEKLENTİ VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİ


Doç. Dr. Semra ERKAN, Arş. Gör. Gonca ULUDAĞ & Arş. Gör. Firdevs BURÇAK
İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNE İLİŞKİN ALGILARININ İNCELENMESİ


Oya ERTURULOĞLU & Oytun SÖZÜDOĞRU
A STUDY ON THE PERCEPTIONS OF LEADERS: MANAGEMENT EFFECTIVENESS


Lütfiye FEDAİ
KKTC ÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN BAKANLIK DENETMENLERİNİN LİDERLİK DAVRANIŞLARINA BAKIŞ AÇILARI


Altay FIRAT, Öğrt. Gör. Hasip SEPETCİOĞLU & Yrd. Doç. Dr. Aşkın KİRAZ
ÖĞRETMEN ADAYLARININ YENİLENEBİLİR ENERJİYE İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ


Yrd. Doç. Dr. Şerife GÜNDÜZ & Ph.D. Ahmet BİLİR
KIBRIS’IN KUZEYİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN ÇEVRE EĞİTİMİ VE SU TASARRUFU KONUSUNDAKİ TUTUM DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI


Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÜNEYLİ, Arş. Gör. Nihan ARSAN & Dr. Elnara BASHİROVA
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRETİM DİLİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ


Assist. Prof. Dr. Deniz GÜRÇAY
FİZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN ÖZYETERLİĞİNİN İNCELENMESİ